Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 11-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 18-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг 13-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи предузетништва 10-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 12-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Интернет маркетинг 19-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна математика dr Sanja Lončar 10-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно право 11-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 18-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-02-2016 18:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Производни менаџмент mr Leonard Salai 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 06-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 19-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика 12-02-2016 15:00

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 10-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 11-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Учионица16

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 11-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна математика 12-02-2016 15:00

Учионица9

Пословно право (bol. 07) 11-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 18-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 12-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 12-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Организационо понашање 11-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик I 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Руски пословни језик II 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима 11-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик I 06-02-2016 15:00

Учионица16

Француски пословни језик II 06-02-2016 15:00

Учионица16

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Структуре података и алгоритми 13-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски 06-02-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика јавног сектора 06-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик III 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Учионица16

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа 11-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у е-бизнис 13-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик III 06-02-2016 15:00

Учионица16

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 10-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 19-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 18-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 18-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 19-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи менаџмента 10-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (bol. 07) 13-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 19-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Учионица16

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Учионица16

Окружење пословања 12-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи електронског пословања (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Руски пословни језик III 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 13-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 06-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент mr Leonard Salai 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-02-2016 18:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма dr Tamara Gajić 09-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енергетска безбедност (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 18-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Оперативни менаџмент 11-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Учионица16

Основи туризма dr Tamara Gajić 11-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 19-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка географија dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима 09-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Пословна етика dr Maja Vukadinović 18-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 19-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 18-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање 19-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Животно и неживотно осигурање 18-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Базе података dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 18-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Познавање робе dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународни туризам dr Tamara Gajić 09-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 09-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 18-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 11-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 10-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 18-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународна економија (bol. 12) 09-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 12-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 08-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 11-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 13-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 17-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Трговински менаџмент (bol. 12) 19-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 18-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 19-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 13-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 11-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 08-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронски системи плаћања (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 11-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) 12-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 19-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) 10-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање медија (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (bol. 07) 12-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 19-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика 11-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 07) 12-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Примена информационих технологија (bol. 07) 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа 08-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 11-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) 12-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно право (bol. 12) 11-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (bol. 07) 08-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 11-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена интернет технологија (bol. 07) 19-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 18-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) 12-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 12-02-2016 15:00

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 09-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Социологија (bol. 12) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 12) 12-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 12-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 12) 11-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 19-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 12-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Учионица16

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (bol. 07) 12-02-2016 15:00

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 10-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) 10-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање квалитетом (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 12-02-2016 15:00

Учионица9

Међународно пословно право (bol. 07) 11-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 09-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 11-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 17-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 12) 13-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Пословање медија (bol. 12) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 12-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 13-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 18-02-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Математика (bol. 12) 12-02-2016 15:00

Учионица9

Основи организације (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 06-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 13-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 09-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 10-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљачко рачуноводство (bol. 12) 19-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 08-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 13-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 19-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 08-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 11-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 19-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 18-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 18-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (bol. 07) 08-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Програмски језици I dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Програмски језици II dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 19-02-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 19-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 18-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 08-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Учионица16

Туристичка легислатива 11-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-02-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 13-02-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 12-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик I 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Немачки пословни језик II 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Немачки пословни језик III 08-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-02-2016 12:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 06-02-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-02-2016 15:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Управљање људским ресурсима 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-02-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Теорија и анализа биланса 12-02-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-02-2016 12:00

Учионица16

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП