Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 11-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Marketing istraživanje (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 18-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering 13-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi preduzetništva 10-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 12-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet marketing 19-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 10-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno pravo 11-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 18-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-02-2016 18:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 06-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 19-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika 12-02-2016 15:00

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 10-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 11-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 11-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika 12-02-2016 15:00

Učionica9

Poslovno pravo (bol. 07) 11-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 18-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 12-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 12-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje 11-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik I 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik II 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima 11-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik I 06-02-2016 15:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik II 06-02-2016 15:00

Učionica16

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi 13-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski 06-02-2016 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora 06-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik III 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća 11-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis 13-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik III 06-02-2016 15:00

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 10-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 19-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 18-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 18-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 19-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi menadžmenta 10-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (bol. 07) 13-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 19-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Učionica16

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Učionica16

Okruženje poslovanja 12-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik III 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering (bol. 07) 13-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 06-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-02-2016 18:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 09-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Energetska bezbednost (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 18-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operativni menadžment 11-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Učionica16

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 11-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 19-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička geografija dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima 09-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 18-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 19-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 18-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje 19-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje 18-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Baze podataka dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 18-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 09-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 09-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije dr Jovan Njegić 18-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 11-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 10-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 18-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 09-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 12-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 08-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 19-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 11-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 13-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 17-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Trgovinski menadžment (bol. 12) 19-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 18-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 19-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 13-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 11-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 08-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 06-02-2016 15:00

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 11-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) 12-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 19-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 10-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (bol. 07) 12-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 19-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika 11-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 07) 12-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća 08-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 11-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 09-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) 12-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (bol. 12) 11-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 08-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 11-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena internet tehnologija (bol. 07) 19-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 18-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) 12-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 12-02-2016 15:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 09-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sociologija (bol. 12) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) 12-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 12-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 12) 11-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 19-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 12-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Učionica16

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (bol. 07) 12-02-2016 15:00

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 10-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 08-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 10-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 12-02-2016 15:00

Učionica9

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 11-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 09-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 11-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 17-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 12) 13-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Poslovanje medija (bol. 12) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 18-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 12-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 13-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 18-02-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 06-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Matematika (bol. 12) 12-02-2016 15:00

Učionica9

Osnovi organizacije (bol. 07) 11-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 06-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 13-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 09-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 10-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 06-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) 19-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-02-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 08-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 13-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 19-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 08-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 11-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 06-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 19-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 18-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 12-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 18-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 20-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi javne administracije (bol. 07) 08-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici I dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Programski jezici II dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 19-02-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 19-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 18-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 08-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 18-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 09-02-2016 15:00

Učionica16

Turistička legislativa 11-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 18-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-02-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 08-02-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 13-02-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 12-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nemački poslovni jezik II 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nemački poslovni jezik III 08-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-02-2016 12:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 06-02-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 19-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-02-2016 15:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 12-02-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-02-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Teorija i analiza bilansa 12-02-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-02-2016 12:00

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 17-02-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-02-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 12-02-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP