Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 13-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица7

Учионица8

Софтверски инжењеринг (bol. 07) dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Структуре података и алгоритми dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Пословна статистика 01-02-2017 12:00

Учионица12

Пословно право dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 16) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – француски (bol. 16) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Учионица12

Психологија (bol. 16) dr Maja Vukadinović 13-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица7

Учионица8

Електронски системи плаћања (bol. 12) dr Branko Latinović 07-02-2017 09:00

Учионица7

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица14

Математика (bol. 16) dr Dragan Jočić 01-02-2017 10:00

Учионица13

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 06-02-2017 12:00

Учионица7

Учионица8

Социологија (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 03-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта dr Jovan Njegić 10-02-2017 09:00

Учионица12

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 16) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 07-02-2017 09:00

Учионица7

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Учионица16

Учионица7

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Управљање пројектима 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Предузетништво (bol. 07) 08-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Предузетништво (bol. 12) 08-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Енглески пословни језик I 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Јавне финансије и буџетирање dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Учионица16

Учионица7

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 01-02-2017 14:00

Учионица12

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Управљање растом предузећа 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Пројектовање алгоритама (bol. 16) dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица13

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Учионица11

Учионица12

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 03-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Учионица12

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 10:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Учионица16

Учионица7

Математика (bol. 07) 01-02-2017 12:00

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 01-02-2017 09:00

Учионица14

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 03-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Основи електронског пословања (bol. 07) 08-02-2017 15:00

Учионица14

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 02-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 02-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 03-02-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Учионица11

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12_КП

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Производни менаџмент mr Leonard Salai 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Учионица12

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 07-02-2017 09:00

Учионица7

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Учионица14

Учионица8

Пословна етика dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Учионица14

Учионица8

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 03-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Учионица12

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Учионица16

Учионица7

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 09-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Учионица12

Учионица16

Основи туризма dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица7

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Учионица11

Учионица12

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Лабораторија 5

Учионица8

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Учионица14

Учионица8

Познавање робе dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 01-02-2017 10:00

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Учионица16

Учионица7

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Учионица11

Учионица12

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица12

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна економија (bol. 12) 03-02-2017 14:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица7

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 09-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица14

Базе података dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународни туризам dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица7

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 11-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица7

Маркетинг dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 09-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 17-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Учионица14

Учионица8

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 03-02-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Учионица16

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица14

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 11-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 13-02-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица7

Учионица8

Животно и неживотно осигурање dr Slobodanka Jovin 17-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Пословна математика dr Sanja Lončar 06-02-2017 11:00

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Производни менаџмент mr Leonard Salai 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Учионица12

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 03-02-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 02-02-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица12

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 01-02-2017 10:00

Учионица10

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-02-2017 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Учионица16

Учионица7

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 02-02-2017 18:00

Учионица9

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица9

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица7

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 08-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-02-2017 09:00

Учионица12

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 11-02-2017 15:00

Учионица14

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 11-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-02-2017 10:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 09-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица13

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 07-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 01-02-2017 12:00

Учионица12

Основи организације (bol. 12) 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 01-02-2017 09:00

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Социологија (bol. 12) 06-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 01-02-2017 14:00

Учионица12

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица7

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Учионица7

Пословање медија (bol. 07) 06-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 11-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 02-02-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 10-02-2017 09:00

Учионица12

Учионица16

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 09-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Примена информационих технологија (bol. 07) 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 01-02-2017 12:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 01-02-2017 10:00

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Учионица16

Учионица7

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 06-02-2017 11:00

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 06-02-2017 11:00

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 03-02-2017 14:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица7

Менаџмент медијских система (bol. 07) 06-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Примена интернет технологија (bol. 07) 07-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 08-02-2017 11:00

Учионица7

Учионица8

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 06-02-2017 12:00

Учионица16

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 07) 09-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Математика (bol. 12) 01-02-2017 12:00

Учионица12

Социологија (bol. 07) 06-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 03-02-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 07-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Учионица12

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица13

Управљање квалитетом (bol. 07) 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица13

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Учионица14

Учионица8

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пословање медија (bol. 12) 06-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Међународна економија (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 10-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 09-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-02-2017 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 01-02-2017 14:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Учионица7

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 06-02-2017 12:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Учионица7

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Програмски језици II dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Учионица7

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 07-02-2017 13:00

Учионица7

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Учионица7

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-02-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-02-2017 15:00

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 01-02-2017 14:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 17-02-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 13-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-02-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 01-02-2017 14:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 07-02-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица7

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 02-02-2017 15:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 01-02-2017 14:00

Учионица12

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – немачки 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица10

Немачки пословни језик I 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Немачки пословни језик III 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица10

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 11-02-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 10-02-2017 15:00

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 01-02-2017 14:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 01-02-2017 14:00

Учионица12

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 01-02-2017 09:00

Учионица14

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Програмски језици I dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Учионица7

Енергетска безбедност (bol. 07) 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик III 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (bol. 12) 03-02-2017 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 05-02-2017 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-02-2017 09:00

Учионица7

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Учионица12

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Учионица12

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 01-02-2017 10:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик 1 Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 2 Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 3 Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Немачки пословни језик II 04-02-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 03-02-2017 14:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 07-02-2017 09:00

Учионица7

Оперативни менаџмент 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 03-02-2017 12:00

Учионица11

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Учионица10

Учионица8

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Учионица10

Трговински менаџмент (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Основи организације (bol. 07) 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Основи предузетништва mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 01-02-2017 14:00

Учионица12

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица7

Учионица8

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 02-02-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 01-02-2017 09:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 07-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Основи предузетништва dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Амфитеатар1

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (bol. 12) 18-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Осигурање (bol. 07) 17-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Осигурање (bol. 12) 17-02-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Окружење пословања dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Основи економије (bol. 16) dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица9

Пословна математика 01-02-2017 12:00

Учионица12

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Учионица11

Учионица8

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица16

Организационо понашање 02-02-2017 16:00

Учионица11

Учионица7

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Учионица11

Учионица12