Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 13-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica7

Učionica8

Softverski inženjering (bol. 07) dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Strukture podataka i algoritmi dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Poslovna statistika 01-02-2017 12:00

Učionica12

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 16) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 16) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Učionica12

Psihologija (bol. 16) dr Maja Vukadinović 13-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica7

Učionica8

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) dr Branko Latinović 07-02-2017 09:00

Učionica7

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica14

Matematika (bol. 16) dr Dragan Jočić 01-02-2017 10:00

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 06-02-2017 12:00

Učionica7

Učionica8

Sociologija (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 03-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta dr Jovan Njegić 10-02-2017 09:00

Učionica12

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 16) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 07-02-2017 09:00

Učionica7

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Učionica16

Učionica7

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Upravljanje projektima 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Preduzetništvo (bol. 07) 08-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 12) 08-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Engleski poslovni jezik I 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Javne finansije i budžetiranje dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Učionica16

Učionica7

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 01-02-2017 14:00

Učionica12

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Upravljanje rastom preduzeća 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Projektovanje algoritama (bol. 16) dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica13

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Učionica11

Učionica12

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 03-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Učionica12

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 10:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Učionica16

Učionica7

Matematika (bol. 07) 01-02-2017 12:00

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 01-02-2017 09:00

Učionica14

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 03-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 08-02-2017 15:00

Učionica14

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 02-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 02-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 03-02-2017 12:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Učionica11

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12_KP

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Internet marketing dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 07-02-2017 09:00

Učionica7

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Učionica14

Učionica8

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Učionica14

Učionica8

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 03-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Učionica12

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Učionica16

Učionica7

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 09-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Učionica12

Učionica16

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Učionica11

Učionica12

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Laboratorija 5

Učionica8

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Učionica14

Učionica8

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 01-02-2017 10:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Učionica16

Učionica7

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Učionica11

Učionica12

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica12

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 03-02-2017 14:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica7

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 09-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica14

Baze podataka dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica7

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 11-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica7

Marketing dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 09-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 17-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Učionica14

Učionica8

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 03-02-2017 12:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Učionica16

Personalne finansije dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica14

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 11-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 13-02-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica7

Učionica8

Životno i neživotno osiguranje dr Slobodanka Jovin 17-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 06-02-2017 11:00

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 03-02-2017 12:00

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 02-02-2017 12:00

Učionica10

Učionica11

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 02-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica12

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 01-02-2017 10:00

Učionica10

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-02-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 04-02-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Učionica16

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 02-02-2017 18:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica7

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 08-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-02-2017 09:00

Učionica12

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 11-02-2017 15:00

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 11-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-02-2017 10:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 09-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica13

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 07-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 01-02-2017 12:00

Učionica12

Osnovi organizacije (bol. 12) 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 01-02-2017 09:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Sociologija (bol. 12) 06-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 01-02-2017 14:00

Učionica12

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica7

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Učionica7

Poslovanje medija (bol. 07) 06-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 11-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 02-02-2017 12:00

Učionica10

Učionica11

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 10-02-2017 09:00

Učionica12

Učionica16

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 09-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 01-02-2017 12:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 01-02-2017 10:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 06-02-2017 14:00

Učionica16

Učionica7

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 06-02-2017 11:00

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 06-02-2017 11:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 03-02-2017 14:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica7

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 06-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Primena internet tehnologija (bol. 07) 07-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 08-02-2017 11:00

Učionica7

Učionica8

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 06-02-2017 12:00

Učionica16

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 07) 09-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Matematika (bol. 12) 01-02-2017 12:00

Učionica12

Sociologija (bol. 07) 06-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 03-02-2017 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 07-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Učionica12

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica13

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica13

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 02-02-2017 09:00

Učionica14

Učionica8

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 12) 06-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Međunarodna ekonomija (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 10-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 09-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 13-02-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 01-02-2017 14:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Učionica7

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 06-02-2017 12:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Učionica7

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 18-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Programski jezici II dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Učionica7

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 07-02-2017 13:00

Učionica7

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Učionica7

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-02-2017 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-02-2017 15:00

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 01-02-2017 14:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 17-02-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 13-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-02-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 01-02-2017 14:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 07-02-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica7

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 02-02-2017 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 01-02-2017 14:00

Učionica12

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 09-02-2017 09:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 11-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 08-02-2017 15:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 08-02-2017 15:00

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – nemački 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica10

Nemački poslovni jezik I 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Nemački poslovni jezik III 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica10

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-02-2017 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 11-02-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 10-02-2017 15:00

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 01-02-2017 14:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 02-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 01-02-2017 14:00

Učionica12

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 01-02-2017 09:00

Učionica14

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 07-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 05-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Programski jezici I dr Vlado Krunić 18-02-2017 13:00

Učionica7

Energetska bezbednost (bol. 07) 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 05-02-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 05-02-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik III 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (bol. 12) 03-02-2017 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 05-02-2017 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-02-2017 09:00

Učionica7

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Učionica12

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-02-2017 15:00

Učionica12

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 01-02-2017 10:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-02-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik 1 Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 2 Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 3 Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Nemački poslovni jezik II 04-02-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 03-02-2017 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 07-02-2017 09:00

Učionica7

Operativni menadžment 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 17-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 03-02-2017 12:00

Učionica11

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 11-02-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-02-2017 11:00

Učionica10

Učionica8

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 10-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 04-02-2017 12:00

Učionica10

Trgovinski menadžment (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Osnovi organizacije (bol. 07) 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 01-02-2017 14:00

Učionica12

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 13-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica7

Učionica8

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 02-02-2017 12:00

Učionica10

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 01-02-2017 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 07-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 09-02-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi preduzetništva dr Slobodanka Jovin 08-02-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-02-2017 13:00

Amfiteatar1

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 12) 18-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Osiguranje (bol. 07) 17-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Osiguranje (bol. 12) 17-02-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 16) dr Drinka Peković 18-02-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 07-02-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica9

Poslovna matematika 01-02-2017 12:00

Učionica12

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 01-02-2017 09:00

Učionica11

Učionica8

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 14-02-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica16

Organizaciono ponašanje 02-02-2017 16:00

Učionica11

Učionica7

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 06-02-2017 12:00

Učionica11

Učionica12