Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектни менаџмент (Бол. 17) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни енглески језик (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословне стратегије (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 12-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Методологија истраживачког рада (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 14-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Глобализација (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Организационо понашање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 12-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика међународних интеграција (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 12-02-2018 16:00

Учионица16

Корпоративне финансије (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика Европске уније (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (Бол. 07) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Комерцијално пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигурање (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интернет технологија (Бол. 07) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 07) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 07) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 07) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (Бол. 07) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Објектно-оријентисано пројектовање (Пре Бол.) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интегрисаних развојних алата (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословне комуникације (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интернет маркетинг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна етика (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет (Пре Бол.) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 12) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (Бол. 12) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 12) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 12) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 12-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигурање (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 14-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронски системи плаћања (Бол. 12) 02-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 12) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (Бол. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 14-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 09-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (Бол. 12) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (Бол. 12) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 14-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (Бол. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 14-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примењено програмирање (Бол. 07) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици I (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектовање система електронског пословања (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Peković dr Drinka 09-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 09-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик 1 (Пре Бол.) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Zakić Vladimir 09-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Zakić Vladimir 09-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Окружење пословања (Пре Бол.) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Непознато 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 05-02-2018 17:00

Учионица13

Учионица14

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 12-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 17) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 16) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Zakić Vladimir 09-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 16) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (Пре Бол.) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Руски пословни језик 2 (Пре Бол.) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик 3 (Пре Бол.) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Borović dr Natalija 02-02-2018 09:00

Учионица16

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Salai mr Leonard 02-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12_КП

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 05-02-2018 17:00

Учионица13

Учионица14

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 12-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) 05-02-2018 17:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) 05-02-2018 17:00

Учионица12

Учионица13

Теорија графова (Бол. 16) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 16) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Системи за електронско учење (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија знања (Бол. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14_КП

Банкарство (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (Бол. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) 08-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 09-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 05-02-2018 13:00

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 09-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Берзанско пословање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 12-02-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Пре Бол.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Руски (Бол. 17) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 12) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 07) 07-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 17) Pavkov dr Ivan 09-02-2018 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 05-02-2018 13:00

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (Бол. 12) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14