Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektni menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne strategije (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 14-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Globalizacija (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 12-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 12-02-2018 16:00

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 07) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Objektno-orijentisano projektovanje (Pre Bol.) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet marketing (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Pre Bol.) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 12-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 14-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) 02-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 14-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 09-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 31-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 14-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Digitalni marketing (Bol. 12) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 14-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici I (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 09-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 09-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 13-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 12-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 07) 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić Vladimir 09-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić Vladimir 09-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 08-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nepoznato 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 05-02-2018 17:00

Učionica13

Učionica14

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 12-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 02-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 08-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (Bol. 07) 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 30-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić Vladimir 09-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 30-01-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 30-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 31-01-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Pre Bol.) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Ruski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 02-02-2018 09:00

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Salai mr Leonard 02-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 02-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12_KP

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 30-01-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 05-02-2018 17:00

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 02-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 06-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 09-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 07-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 12-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (PI) Tema 4 (Bol. 07) 05-02-2018 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PI) Tema 2 (Bol. 07) 05-02-2018 17:00

Učionica12

Učionica13

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 05-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 05-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sistemi za elektronsko učenje (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (Bol. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 07) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) 08-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 09-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Krunić dr Vlado 09-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 06-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 05-02-2018 13:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 09-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 07-02-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 01-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Berzansko poslovanje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 12-02-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 07-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Salai mr Leonard 13-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 02-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (Bol. 17) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 05-02-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 02-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 09-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 06-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 08-02-2018 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 14-02-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 12-02-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Maja Lemajić 31-01-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) 07-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 07-02-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 09-02-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 05-02-2018 13:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 01-02-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 01-02-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 06-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 14-02-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14