Izaberite stranicu

Prijava ispita je 21., 22. i 23. januara


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 17) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 11-02-2019 13:00

Учионица16

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 11-02-2019 13:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 08-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 06-02-2019 11:00

Учионица16

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Глобализација (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 11-02-2019 13:00

Учионица16

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Психологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 11-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 06-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Програмирање II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Програмирање I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 06-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 31-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 12-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 07) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Klašnja Milićević dr Aleksandra 06-02-2019 11:00

Учионица16

Примењено програмирање (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 08-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима (Бол. 07 – СС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Системи за електронско учење (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Објектно-оријентисано пројектовање (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 13-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 07) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 07) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Примена интегрисаних развојних алата (Бол. 07 – СС) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пројектовање система електронског пословања (Бол. 07 – СС) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 12) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) Paunović dr Branka 01-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 13-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 01-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 12) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 08-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Психологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 11-02-2019 13:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 31-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 01-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 06-02-2019 11:00

Учионица16

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 12) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 06-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 08-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 08-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 31-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 31-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Borović dr Natalija 29-01-2019 09:00

Учионица11

Основи организације (Бол. 07) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Zakić dr Vladimir 29-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Zakić dr Vladimir 29-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Zakić dr Vladimir 29-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 11-02-2019 13:00

Учионица16

Корпоративно управљање (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Економика туризма (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 11-02-2019 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 30-01-2019 09:00

Учионица11

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 11-02-2019 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 07) 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 04-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Економика туризма (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 11-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) Jovičić Vuković dr Ana 08-02-2019 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 08-02-2019 13:00

Учионица16

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Stanković dr Željko 08-02-2019 13:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Бол. 17) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 16) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Руски пословни језик 2 (Пре Бол.) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Руски пословни језик 3 (Пре Бол.) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Примена интернет технологија (Бол. 07) Klašnja Milićević dr Aleksandra 06-02-2019 11:00

Учионица16

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Основи предузетништва (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Рачунарске мреже (Бол. 16) Stanković dr Željko 08-02-2019 13:00

Учионица10

Други страни пословни језик – руски (Бол. 07) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик 1 Руски (Бол. 17) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – руски (Бол. 12) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Увод у финансије (Бол. 17) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 30-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 31-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 31-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Теорија графова (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка географија (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Roganović dr Milijana 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Roganović dr Milijana 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 31-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Paunović dr Branka 01-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 31-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Математика (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 31-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Туристичка географија (Бол. 17) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 01-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна економија (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи организације (Бол. 07) 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 12-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Психологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Математика (Бол. 12) Pavkov dr Ivan 08-02-2019 11:00

Учионица16

Математика (Бол. 17) Pavkov dr Ivan 08-02-2019 11:00

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 08-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 08-02-2019 13:00

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 08-02-2019 13:00

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 08-02-2019 13:00

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 08-02-2019 13:00

Учионица16

Интернет маркетинг (Бол. 07 – СС) Stanković dr Željko 08-02-2019 13:00

Учионица10

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) Stanković dr Željko 08-02-2019 13:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 06-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 01-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Операциона истраживања (Бол. 16) Pavkov dr Ivan 08-02-2019 11:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 01-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) Jovičić Vuković dr Ana 08-02-2019 13:00

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у роботику (Бол. 16) Stanković dr Željko 08-02-2019 13:00

Учионица10

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 05-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Kisin Nina 07-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи организације (Бол. 12) 31-01-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 12-02-2019 17:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 08-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна статистика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 08-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 13-02-2019 11:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 06-02-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 12) 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Комерцијално пословање (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) 01-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Latinović dr Branko 04-02-2019 09:00

Лабораторија 4

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 11-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Руски пословни језик 1 (Пре Бол.) Popović Tamara 02-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Roganović dr Milijana 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Roganović dr Milijana 01-02-2019 13:00

Амфитеатар1

Основи ревизије (Бол. 12) Zakić dr Vladimir 29-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 06-02-2019 11:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 28-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Напредне веб технологије (Бол. 16) Marković dr Suzana 06-02-2019 09:00

Амфитеатар2

Маркетинг у туризму (Бол. 17) Gajić dr Tamara 05-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 11-02-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 04-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 13-02-2019 15:00

Амфитеатар1

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 28-01-2019 11:00

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 29-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 08-02-2019 16:00

Учионица16

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 07-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 11-02-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Komnenić dr Biserka 13-02-2019 11:00

Амфитеатар1

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) Mrkša dr Milutin 30-01-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 28-01-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент набавке (Бол. 12) Stankov dr Biljana 29-01-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 11-02-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16