Izaberite stranicu

Prijava ispita je 22. – 27.Januara 2020.


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 07-02-2020 11:00

Učionica13

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Marić dr Petar 06-02-2020 14:00

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 12-02-2020 11:00

Laboratorija 5

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 29-01-2020 11:00

Laboratorija 4

Učionica14

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 11-02-2020 12:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 10-02-2020 11:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 11-02-2020 13:00

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 17) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 29-01-2020 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 29-01-2020 10:00

Učionica11

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 07-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 07-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 11-02-2020 12:00

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 10-02-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 10-02-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 10-02-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 12-02-2020 11:00

Laboratorija 5

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 07-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 07-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 07-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 07-02-2020 11:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 11-02-2020 12:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 10-02-2020 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 10-02-2020 11:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 10-02-2020 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 10-02-2020 11:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 10-02-2020 11:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 10-02-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 10-02-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 10-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 12-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 07-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 29-01-2020 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 29-01-2020 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 07-02-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 11-02-2020 13:00

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 11-02-2020 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 10-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 10-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 11-02-2020 09:30

Učionica16

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 07-02-2020 11:00

Učionica13

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 07-02-2020 11:00

Učionica13

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-02-2020 09:00

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 31-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 29-01-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 29-01-2020 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 10-02-2020 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 10-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 05-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 05-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 07-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 07-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 12-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 10-02-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 10-02-2020 11:00

Učionica12

Učionica13

Računarske mreže (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 07-02-2020 11:00

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 29-01-2020 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 11-02-2020 12:00

Učionica12

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 10-02-2020 11:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-02-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 10-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 04-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 10-02-2020 14:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 03-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Jovičić Vuković dr Ana 10-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 10-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 10-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 10-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 10-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 10-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 03-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 03-02-2020 11:00

Laboratorija 3

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 06-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 05-02-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 05-02-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 31-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 31-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 31-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 31-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 31-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 07-02-2020 12:00

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-02-2020 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 11-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-02-2020 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-02-2020 09:00

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-02-2020 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-02-2020 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 04-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 11-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 07-02-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 30-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 30-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 29-01-2020 18:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 29-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 29-01-2020 11:00

Laboratorija 4

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 29-01-2020 10:00

Učionica10

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 31-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 31-01-2020 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 05-02-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 05-02-2020 11:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 04-02-2020 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 31-01-2020 14:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 30-01-2020 16:00

Amfiteatar2