Izaberite stranicu
Prijava ispita za januarsko-februarski rok će biti od 18. do 20. januara 2021. godine,
Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 15.01.2021. godine u 14h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.
Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.
Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.
Potrebno je da studenti prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 15.01.2021, kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19..
Napomene u vezi sa lokacijom održavanja
• Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
• Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4
Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 12-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 12-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 12-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 11-02-2021 13:00

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 06-02-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 12-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 10-02-2021 11:00

Laboratorija 5

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Psihologija (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 12-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 11-02-2021 13:00

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Momčilović dr Mirela 12-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 11-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 11-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 11-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 05-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Mikalački dr Mirjana 05-02-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica10

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 28-01-2021 09:00

Učionica7

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Baze podataka (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 02-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica8

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 25-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 25-01-2021 13:00

Laboratorija 4

Učionica8

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 25-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u programiranje (Bol. 16) Petrović dr Vera 26-01-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 10-02-2021 11:00

Laboratorija 5

Učionica8

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 25-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 25-01-2021 13:00

Laboratorija 4

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 06-02-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 06-02-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Učionica11_KP

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 02-02-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica8

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment događaja (Bol. 17) Gajić dr TamaraStojanović dr Vladimir 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) 29-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Digitalni marketing (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 12-02-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Baze podataka (Bol. 07) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Baze podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Učionica9

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14