Izaberite stranicu
Пријава испита за јануарско-фебруарски рок ће бити од 18. до 20. јануара 2021. године,
Уплате за пријаву испита, молбе и остале обавезе морају бити извршене закључно са 15.01.2021. године у 14h, како би биле благовремено прокњижене.
Моле се студенти да приликом пријаве испита из предмета обрате пажњу код којег наставника пријављују исти. Студент може полагати предмет искључиво код наставника код којег је пријавио испит из предмета.
Потребно је да студенти провере пријаве својих испита пре почетка испитног рока и, уколико постоје неслагања, да се што пре јаве у студентску службу.
Уколико за предмет није дефинисан наставник или датум полагања, потребно је да се одмах јаве у студентску службу.
Потребно је да студенти пријаве колоквијум код предметних наставника, најкасније до 15.01.2021, како би се извршила организација истих у складу са правилима превенције  COVID19..
Напомене у вези са локацијом одржавања
• Испити који се одржавају у учионицама са ознаком КП, одржавају се у просторијама Школе на Булевару Краља Петра И, број 38/III
• Испити који се одржавју у учионицама без додатне словне ознаке, одржавају се у просторијама Школе на Лиману, Владимира Перића – Валтера 4
Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 12-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 12-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање инвестицијама (Бол. 17) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 12-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Понашање потрошача (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 11-02-2021 13:00

Учионица8

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) Pavlović dr Nataša 06-02-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент трошкова (Бол. 17) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање инвестицијама (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 12-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна економија (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Основи електронског пословања (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународна трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Савремено тржишно пословање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Напредне веб технологије (Бол. 16) Marković dr Suzana 10-02-2021 11:00

Лабораторија 5

Учионица8

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Програмски језици I (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 17) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економија Европске уније (Бол. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Психологија (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 12-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 11-02-2021 13:00

Учионица8

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање инвестицијама (Бол. 17) Momčilović dr Mirela 12-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Финансијске берзе (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Теорија графова (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Примена информационих технологија (Бол. 17) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Примена информационих технологија (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Пословна анализа (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Основи ревизије (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Основи електронског пословања (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 11-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица9

Дигитални маркетинг (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 11-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица9

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансије (Бол. 17) Paunović dr Branka 11-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Глобализација (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Корпоративно управљање (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 05-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик 1 Немачки (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Рурални туризам (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи менаџмента (Bol. 20 dls) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Mikalački dr Mirjana 05-02-2021 09:00

Лабораторија 3

Учионица10

Међународне финансије (Бол. 17) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) Stojanović dr Vladimir 28-01-2021 09:00

Учионица7

Предузетничке финансије (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословне финансије (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Канали маркетинга (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Базе података (Бол. 16) Tešendić dr Danijela 02-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица8

Учионица9

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Развој пословних апликација (Бол. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Увод у финансије (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг (Бол. 17) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија (Бол. 17) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Јавне финансије (Бол. 17) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Бизнис план (Бол. 17) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 25-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 25-01-2021 13:00

Лабораторија 4

Учионица8

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) Pržulj dr Đorđe 25-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 05-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна анализа (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Психологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи предузетништва (Бол. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 07) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Менаџмент набавке (Бол. 12) Stankov dr Biljana 11-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Персоналне финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 10-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у програмирање (Бол. 16) Petrović dr Vera 26-01-2021 13:00

Лабораторија 5

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 26-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Јавне финансије (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 26-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Међународне финансије (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 25-01-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Marković dr Suzana 10-02-2021 11:00

Лабораторија 5

Учионица8

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 10-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 09-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 25-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 25-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 25-01-2021 13:00

Лабораторија 4

Учионица8

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 25-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 03-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интернет маркетинг (Бол. 07 – СС) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Комерцијално пословање (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Електронска трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 08-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Примењено програмирање (Бол. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Програмски језици II (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Оперативни системи (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Системи за електронско учење (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 08-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 06-02-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг у туризму (Бол. 17) Pavlović dr Nataša 06-02-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 05-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 05-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик 2 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 04-02-2021 13:00

Учионица11_КП

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Економика предузећа (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 02-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 02-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Рачунарске мреже (Бол. 16) Tešendić dr Danijela 02-02-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица8

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика туризма (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 02-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Корпоративно управљање (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 27-01-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно банкарство (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 27-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент догађаја (Бол. 17) Gajić dr TamaraStojanović dr Vladimir 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Истраживање тржишта (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 28-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима (Бол. 07 – СС) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 07) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика трговине (Пре Бол.) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Окружење пословања (Пре Бол.) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи предузетништва (Бол. 17) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) 29-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Пројектовање система електронског пословања (Бол. 07 – СС) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Примена интернет технологија (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Интернет ствари (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Основи електронског пословања (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 29-01-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-01-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Пре Бол.) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Понашање потрошача (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Понашање потрошача (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Маркетинг (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-01-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија (Бол. 12) Gajić dr Tamara 27-01-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 17) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 12-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Momčilović dr Mirela 12-02-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Осигурање (Бол. 07) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигурање (Бол. 12) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Milić dr Dragana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 12-02-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Лидерство (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 01-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Базе података (Бол. 07) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Примена интегрисаних развојних алата (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Базе података (Пре Бол.) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Објектно-оријентисано пројектовање (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 01-02-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Учионица9

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 01-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 29-01-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 3 Енглески (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 04-02-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик 3 Немачки (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 04-02-2021 09:00

Учионица12

Учионица13

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 03-02-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14