Izaberite stranicu

Prijava ispita za januarsko-frbruarski rok će biti od 19. do 21. januara 2022. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  18.01.2022. godine u 12h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti koji istovremeno polažu kolokvijum i ispit, prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do  18.01.2022 , kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 03-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 27-01-2022 10:00

Laboratorija 4

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 09-02-2022 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 07-02-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 08-02-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 08-02-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 07-02-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 11-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 01-02-2022 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 01-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 03-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 01-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 01-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 01-02-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 11-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 03-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 11-02-2022 13:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 11-02-2022 13:00

Učionica7

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 11-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 01-02-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 11-02-2022 13:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 03-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 03-02-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 27-01-2022 10:00

Laboratorija 4

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 01-02-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 01-02-2022 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 03-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 26-01-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica7

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 26-01-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 09-02-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 11-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 11-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 11-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 28-01-2022 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 26-01-2022 09:00

Učionica9

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 01-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 08-02-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 01-02-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 03-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 03-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 03-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 03-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 28-01-2022 14:00

Laboratorija 4

Učionica7

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 25-01-2022 16:00

Učionica16

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 01-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 03-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 01-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 07-02-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 07-02-2022 09:00

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 11-02-2022 13:00

Učionica7

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 07-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 07-02-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 09-02-2022 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 25-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 27-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 28-01-2022 14:00

Laboratorija 4

Učionica7

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 28-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 26-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 11-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 01-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 31-01-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 31-01-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 01-02-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 07-02-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 02-02-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 27-01-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 26-01-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 11-02-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 25-01-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 03-02-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 02-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 04-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 31-01-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 11-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 07-02-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 01-02-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 07-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 09-02-2022 11:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 08-02-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 11-02-2022 13:00

Učionica7

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 28-01-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 27-01-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 26-01-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 01-02-2022 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 01-02-2022 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 28-01-2022 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 03-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 28-01-2022 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 01-02-2022 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 03-02-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 09-02-2022 09:00

Laboratorija 5

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 08-02-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 11-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 10-02-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 31-01-2022 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2