Izaberite stranicu

Пријава испита за ЈАНУАРСКО – ФЕБРУАРСКИ  испитни рок ће бити од 19. до 21. јануара 2023. године. Испитни рок траје од 24. јануара до 10. фебруара 2023.године.

Уплате за пријаву испита као и школарина морају бити извршене закључно са 17.01.2023. године, како би све биле благовремено прокњижене.

 

Молбе за истовремено полагање испита и колоквијума морају бити извршене закључно са 17.01.2023. године.

 

Моле се студенти да обрате пажњу да при уплати у Банци, Пошти или Мењачници буде откуцан модел 97, иначе уплате НИКАДА неће бити видљиве на рачуну студента.

 

Моле се студенти да приликом пријаве испита обрате пажњу код којег наставника пријављују испит.

Студент може полагати предмет искључиво код наставника код којег је пријавио испит из предмета.

 

Потребно је да студенти провере пријаве својих испита пре почетка испитног рока и уколико постоје неслагања да се што пре јаве у Студентску службу.

 

Уколико за предмет није дефинисан наставник или датум полагања потребно је да се што пре јаве у Студентску службу.

 

Aнкете се попуњавају електронски од 14. до 21.01.2023. године пре пријаве испита за јануарско-фебруарски рок. Уколико студент  не попуни анкету, неће бити у могућности да пријави испит.

 

Напомене у вези са локацијом одржавања

–         Испити који се одржавају у учионицама са ознаком КП, одржавају се у просторијама Школе на Булевару Краља Петра I, број 38/III

–         Испити који се одржавају у учионицама без додатне словне ознаке, одржавају се у просторијама Школе на Лиману, Владимира Перића-Валтера бр. 4 (Лиман)

 

Упуство за електронску пријаву испита можете видети на следећем линку: http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Предмет Наставник Датум Време Учионица
Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Технике међународног пословања (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Александра Драгин 24-01-2023 10:00

Учионица12

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Пословна статистика др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Маркетинг (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Бизнис план (Бол. 17) др Борис Кузман 26-01-2023 12:00

Учионица12

Управљање квалитетом (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Економика јавног сектора (Пре Бол.) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 12) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Пословно право (Пре Бол.) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Дигитални маркетинг (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 10-02-2023 10:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Базе података (Бол. 16) др Данијела Тешендић 31-01-2023 09:00

Лабораторија 3

Учионица12

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) др Владимир Стојановић 01-02-2023 09:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дајана Ерцеговац 26-01-2023 12:00

Учионица12

Осигурање (Бол. 17) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Канали маркетинга (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Социологија (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (Бол. 12) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Програмски језици I (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 30-01-2023 13:00

Лабораторија 3

Учионица8

Програмски језици II (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 30-01-2023 13:00

Лабораторија 3

Учионица8

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Трговински маркетинг (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Економика трговине (Пре Бол.) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Психологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Пре Бол.) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Маркетинг (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 30-01-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 12) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Организационо понашање (Пре Бол.) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Ана Јовичић Вуковић 07-02-2023 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма (Пре Бол.) др Наташа Павловић 08-02-2023 11:00

Учионица12

Учионица13

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронски системи плаћања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Пословна етика (Пре Бол.) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Пословна етика (Пре Бол.) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Туристичка легислатива (Пре Бол.) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (Бол. 12) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 12) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Окружење пословања (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Јавне финансије (Бол. 12) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Базе података (Пре Бол.) др Данијела Тешендић 31-01-2023 09:00

Лабораторија 3

Учионица12

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Еколошки менаџмент (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Основи организације (Бол. 12) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 12) др Сања Лончар 02-02-2023 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент набавке (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Примена информационих технологија (Бол. 12) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Основи организације (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Јавне финансије (Бол. 12) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 12) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Познавање робе (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 30-01-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Јавне финансије (Бол. 12) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 12) др Милош Јапунџић 07-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 12) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Геополитика (Бол. 12) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Технологија производње хране (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 30-01-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Предузетништво (Бол. 12) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Актуарство (Бол. 12) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Туристичка географија (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Рурални туризам (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Економика туризма (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Међународна економија (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Социологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Банкарски менаџмент (Бол. 12) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Бол. 12) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 01-02-2023 13:00

Учионица12

Тржишно пословање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Борис Кузман 26-01-2023 12:00

Учионица12

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Осигурање (Бол. 12) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Милош Јапунџић 07-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент услуга (Бол. 12) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 12) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Међународна трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент услуга (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Познавање робе (Бол. 12) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна математика (Пре Бол.) др Сања Лончар 02-02-2023 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Маркетинг (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Борис Кузман 26-01-2023 12:00

Учионица12

Пословни апликативни системи (Бол. 12) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Информациони системи у туризму (Бол. 12) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Принципи менаџмента (Пре Бол.) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) др Ђорђе Пржуљ 08-02-2023 08:00

Лабораторија 5

Учионица11

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Дигитални маркетинг (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Математика (Бол. 16) др Милош Јапунџић 07-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 12) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Мултимедијални системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 25-01-2023 12:30

Лабораторија 4

Учионица10

Увод у програмирање (Бол. 16) др Горан Аритоновић 30-01-2023 13:00

Лабораторија 3

Учионица8

Примена информационих технологија (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) др Сања Лончар 02-02-2023 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Психологија (Бол. 16) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Рурални туризам (Бол. 17) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) др Сања Лончар 02-02-2023 09:00

Лабораторија 4

Учионица9

Основи економије (Бол. 16) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Економика туризма (Бол. 07) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Информациони системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 25-01-2023 12:30

Лабораторија 4

Учионица10

Пословно комуницирање (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Оперативни системи (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Управљање пројектима (Пре Бол.) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Теорија графова (Бол. 16) др Милош Јапунџић 07-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Милош Јапунџић 07-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Безбедност информационих система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Основи организације (Бол. 17) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Наташа Павловић 08-02-2023 11:00

Учионица12

Учионица13

Развој пословних апликација (Бол. 16) др Горан Аритоновић 30-01-2023 13:00

Лабораторија 3

Учионица8

Рачунарске мреже (Бол. 16) др Данијела Тешендић 31-01-2023 09:00

Лабораторија 3

Учионица12

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) др Сузана Марковић 01-02-2023 10:00

Лабораторија 5

Учионица9

Напредне веб технологије (Бол. 16) др Сузана Марковић 01-02-2023 10:00

Лабораторија 5

Учионица9

Примена информационих технологија (Бол. 17) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Маркетинг (Бол. 17) др Бранка Максимовић 30-01-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Увод у финансије (Бол. 17) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Међународна економија (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Агроекономија (Бол. 17) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) др Ђорђе Пржуљ 08-02-2023 08:00

Лабораторија 5

Учионица11

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) др Мирјана Микалачки 08-02-2023 10:00

Лабораторија 3

Учионица9

Банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Туристичка географија (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 07-02-2023 09:00

Амфитеатар2

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 07-02-2023 09:00

Амфитеатар2

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Национална економија (Бол. 17) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Међународна трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Пословно право (Бол. 17) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Еколошки менаџмент (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Математика (Бол. 17) др Милош Јапунџић 07-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Основи предузетништва (Бол. 17) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Социјално предузетништво (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Менаџмент трошкова (Бол. 17) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Савремено тржишно пословање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Борис Кузман 26-01-2023 12:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Основи предузетништва (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 30-01-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 07-02-2023 09:00

Амфитеатар2

Маркетинг у туризму (Бол. 17) др Наташа Павловић 08-02-2023 11:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Пословно окружење (Бол. 17) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Лидерство (Бол. 17) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Пословна етика (Бол. 17) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Корпоративно управљање (Бол. 17) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Економија Европске уније (Бол. 17) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Мирела Момчиловић 31-01-2023 10:00

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 17) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Међународне финансије (Бол. 17) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Истраживање тржишта (Бол. 17) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Економика туризма (Бол. 17) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Предузетничке финансије (Бол. 17) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Пословна анализа (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронска трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 17) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 17) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 31-01-2023 10:00

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) др Сања Лончар 09-02-2023 09:00

Лабораторија 4

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Пословна статистика (Бол. 17) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Пословне финансије (Бол. 17) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Глобализација (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 31-01-2023 10:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Борис Кузман 26-01-2023 12:00

Учионица12

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 30-01-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Финансијске берзе (Бол. 17) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 10-02-2023 17:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 26-01-2023 12:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) др Данијела Тешендић 31-01-2023 09:00

Лабораторија 3

Учионица12

Агроекономија (Бол. 20 длс) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Осигурање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословне финансије (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 01-02-2023 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Вероника Бошков 27-01-2023 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) др Ђорђе Пржуљ 08-02-2023 08:00

Лабораторија 5

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Предузетничке финансије (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Маркетинг у туризму (Пре Бол.) др Наташа Павловић 08-02-2023 11:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) др Сања Лончар 09-02-2023 09:00

Лабораторија 4

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Рачуноводство (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Пословна статистика (Бол. 20 длс) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Корпоративно управљање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Примена информационих технологија (Бол. 20 длс) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Јавне финансије (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Социологија (Бол. 20 длс) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Увод у финансије (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање инвестицијама (Бол. 20 длс) др Мирела Момчиловић 31-01-2023 10:00

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 20 длс) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Међународне финансије (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Међународно банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 20 длс) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 20 длс) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Основи економије (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Рачуноводство (Бол. 17) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 20 длс) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 17) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Бол. 20 длс) др Исидора Милошевић 09-02-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 20 длс) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Пословна статистика (Пре Бол.) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Пословна статистика (Пре Бол.) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Финансијска и актуарска математика (Бол. 20 длс) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 30-01-2023 12:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 30-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Учионица16

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 30-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Агроекономија (Бол. 12) др Бранка Максимовић 06-02-2023 09:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Еколошки менаџмент (Бол. 20 длс) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 06-02-2023 12:00

Учионица12

Учионица13

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Основи организације (Бол. 17) др Биљана Станков 24-01-2023 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Драгана Милић 25-01-2023 14:00

Учионица12

Учионица13

Банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословне комуникације (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословни информациони системи (Пре Бол.) др Зоран Марошан 27-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Учионица13

Национална економија (Бол. 17) др Марија Вуковић 27-01-2023 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Математика (Бол. 20 длс) др Милош Јапунџић 07-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 08-02-2023 10:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 02-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 20 длс) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Вредновање предузећа др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 31-01-2023 10:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Александра Драгин 24-01-2023 10:00

Учионица12

Учионица13

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 24-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 5

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 26-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 07-02-2023 09:00

Амфитеатар2

Туристичка географија (Пре Бол.) др Ана Јовичић Вуковић 07-02-2023 09:00

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна анализа (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Операциона истраживања (Бол. 16) др Милош Јапунџић 07-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Менаџмент набавке др Марко Шпилер 01-02-2023 15:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Борис Кузман 26-01-2023 12:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 24-01-2023 16:00

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (Бол. 16) др Гордана Вуксановић 25-01-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Интернет ствари (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 02-02-2023 13:00

Лабораторија 5

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 31-01-2023 10:00

Учионица13

Учионица14

Психологија (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 25-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 01-02-2023 13:00

Учионица12

Међународни туризам (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 31-01-2023 10:00

Амфитеатар1

Учионица16

Међународно банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 31-01-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 06-02-2023 16:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Сања Влаовић Беговић 09-02-2023 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 08-02-2023 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Данијела Чолић 03-02-2023 13:00

Учионица12

Учионица13

Национална економија (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 31-01-2023 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 10-02-2023 10:00

Лабораторија 3

Учионица9

Основи организације (Бол. 17) др Милијана Рогановић 10-02-2023 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 03-02-2023 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) др Никола Јанчев 27-01-2023 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13