Izaberite stranicu

Prijava ispita za JANUARSKO – FEBRUARSKI  ispitni rok će biti od 19. do 21. januara 2023. godine. Ispitni rok traje od 24. januara do 10. februara 2023.godine.

Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 17.01.2023. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

 

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 17.01.2023. godine.

 

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

 

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

 

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

 

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

 

Ankete se popunjavaju elektronski od 14. do 21.01.2023. godine pre prijave ispita za januarsko-februarski rok. Ukoliko student  ne popuni anketu, neće biti u mogućnosti da prijavi ispit.

 

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

–         Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III

–         Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

 

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku: http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Učionica
Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 24-01-2023 10:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 26-01-2023 12:00

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 10-02-2023 10:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 31-01-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 01-02-2023 09:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 26-01-2023 12:00

Učionica12

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 30-01-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 30-01-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 30-01-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 07-02-2023 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 08-02-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 31-01-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 02-02-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 30-01-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 07-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 30-01-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-02-2023 13:00

Učionica12

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 26-01-2023 12:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 07-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 02-02-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 26-01-2023 12:00

Učionica12

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 08-02-2023 08:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 07-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 25-01-2023 12:30

Laboratorija 4

Učionica10

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 30-01-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 02-02-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 02-02-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 25-01-2023 12:30

Laboratorija 4

Učionica10

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 07-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 07-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 08-02-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 30-01-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 31-01-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 01-02-2023 10:00

Laboratorija 5

Učionica9

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 01-02-2023 10:00

Laboratorija 5

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 30-01-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 08-02-2023 08:00

Laboratorija 5

Učionica11

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 08-02-2023 10:00

Laboratorija 3

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 07-02-2023 09:00

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 07-02-2023 09:00

Amfiteatar2

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 07-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 26-01-2023 12:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 30-01-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 07-02-2023 09:00

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 08-02-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 31-01-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 31-01-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 09-02-2023 09:00

Laboratorija 4

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 31-01-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 26-01-2023 12:00

Učionica12

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 30-01-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 10-02-2023 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 26-01-2023 12:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 31-01-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 01-02-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 27-01-2023 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 08-02-2023 08:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 08-02-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 09-02-2023 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 31-01-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 09-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 30-01-2023 12:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 30-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 30-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-02-2023 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-02-2023 12:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 24-01-2023 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-01-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 27-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 27-01-2023 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 07-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 08-02-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 02-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 31-01-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 24-01-2023 10:00

Učionica12

Učionica13

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 24-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 26-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 07-02-2023 09:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 07-02-2023 09:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 07-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 01-02-2023 15:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 26-01-2023 12:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 24-01-2023 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 25-01-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 02-02-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 31-01-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 25-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 01-02-2023 13:00

Učionica12

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-01-2023 10:00

Amfiteatar1

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 31-01-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-02-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 09-02-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 08-02-2023 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 03-02-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 31-01-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 10-02-2023 10:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 10-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 03-02-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 27-01-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13