Izaberite stranicu

Prijava ispita za JANUARSKO-FEBRUARSKI ispitni rok će biti 18. i 19. januara 2024. godine. 

Ispitni rok traje od  23.01. do 09.02.2024. godine.

 

Svi studenti su u obavezi da elektroski popune obrazac šv-20 (neće biti u mogućnosti da prijavljuju ispite od januarko-februarskog roka).

 

Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 15.01.2024. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 15.01.2024. godine i šalju se na https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

 

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Plan prijave i početak ispitnog roka za celu šklsku 2023/24.godinu možete videti na kalendaru aktivnosti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/studije/kalendar-aktivnosti/

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

 Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u

prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku: http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/

 


Predmet Nastavnik Datum Vreme Učionica
Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 30-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 23-01-2024 10:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jelena Vukićević 23-01-2024 09:00

Učionica2

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 30-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 24-01-2024 11:30

Laboratorija 3

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 05-02-2024 14:00

Laboratorija 4

Učionica11

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 05-02-2024 14:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Marija Vranješ 06-02-2024 10:00

Učionica7

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 06-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Marijana Mladenov 23-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Marijana Mladenov 23-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 08-02-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 08-02-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Marijana Mladenov 23-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-02-2024 14:00

Laboratorija 4

Učionica11

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 07-02-2024 12:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 08-02-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 08-02-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 31-01-2024 10:00

Laboratorija 5

Učionica10

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 24-01-2024 11:30

Laboratorija 3

Učionica7

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 24-01-2024 11:30

Laboratorija 3

Učionica7

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-02-2024 14:00

Laboratorija 4

Učionica11

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 08-02-2024 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 31-01-2024 10:00

Laboratorija 5

Učionica10

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-02-2024 14:00

Laboratorija 4

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 08-02-2024 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Marija Vranješ 06-02-2024 10:00

Učionica7

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 06-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 06-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 26-01-2024 09:00

Učionica10

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 26-01-2024 09:00

Učionica10

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Marijana Mladenov 23-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 23-01-2024 10:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 06-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-02-2024 12:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 08-02-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 29-01-2024 13:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 23-01-2024 10:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Marija Vranješ 06-02-2024 10:00

Učionica7

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 05-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-02-2024 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 02-02-2024 13:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Jasmina Novaković 24-01-2024 11:30

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Marija Vranješ 06-02-2024 10:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 08-02-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Vukićević 23-01-2024 09:00

Učionica2

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Marijana Mladenov 23-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 05-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 05-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 08-02-2024 17:00

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 06-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 08-02-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 25-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-02-2024 12:00

Učionica13

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 05-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 05-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 02-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 30-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 01-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u Evropsku uniju dr Biljana Stankov 02-02-2024 09:00

Amfiteatar2

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 02-02-2024 09:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dragoljub Jovičić 24-01-2024 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 05-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 25-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 06-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Miloš Japundžić 06-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Rodno-odgovorno budžetiranje dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Budžetsko računovodstvo dr Natalija Keković 29-01-2024 09:00

Učionica13

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Dragana Tomašević 29-01-2024 09:00

Učionica14

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 30-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Menadžment poslovnih performansi dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 23-01-2024 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada dr Gordana Vuksanović 24-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragana Gašević 29-01-2024 09:00

Učionica12

Budžetsko računovodstvo dr Natalija Keković 29-01-2024 09:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 30-01-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 02-02-2024 09:00

Amfiteatar2

Uvod u Evropsku uniju dr Biljana Stankov 02-02-2024 09:00

Amfiteatar2

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Marketing dr Branka Maksimović 07-02-2024 09:00

Učionica12

Primenjeno statističko istraživanje dr Nataša Papić Blagojević 09-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Međunarodna poreska politika dr Ljiljana Jović 07-02-2024 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 24-01-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 31-01-2024 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 24-01-2024 13:00

Amfiteatar1

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 05-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-01-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 08-02-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 07-02-2024 16:00

Amfiteatar1

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 29-01-2024 12:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 26-01-2024 09:00

Učionica10

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 29-01-2024 12:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektni menadžment dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 01-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 06-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Siniša Mitić 09-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 25-01-2024 15:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 08-02-2024 10:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Siniša Mitić 09-02-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 29-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 05-02-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-01-2024 13:00

Učionica16

Biznis plan (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 06-02-2024 15:00

Učionica16

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 02-02-2024 13:00

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-01-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Sanja Lončar 08-02-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9