Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 12-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Француски пословни језик II 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Организационо понашање 11-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 11-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 18-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 12-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I тх-тема-3 dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи предузетништва 15-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика 23-06-2015 14:00

Учионица9

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 23-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Структуре података и алгоритми 24-06-2015 14:00

Учионица9

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна математика 23-06-2015 14:00

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 11-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 08-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-06-2015 11:00

Учионица9

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 15-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 25-06-2015 17:00

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 23-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 24-06-2015 14:00

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 07) 30-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 23-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 26-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 16-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 17-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 12-06-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи туризма dr Tamara Gajić 22-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Животно и неживотно осигурање 08-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 19-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Осигуравачко пословање 30-06-2015 17:00

Учионица16

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 12-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 18-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 12-06-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна економија (bol. 12) 12-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 11-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 17-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 11-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података dr Ninoslava Savić 25-06-2015 17:00

Учионица9

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 18-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-06-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) 09-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 11-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 23-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 22-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 08-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 11-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа 19-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 25-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 16-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна математика dr Sanja Lončar 23-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-06-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица12_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Теорија и анализа биланса 09-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Електронски системи плаћања (bol. 12) 30-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 12) 26-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 16-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословање медија (bol. 07) 18-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) 19-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 17-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 15-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 11-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-06-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (bol. 12) 11-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) 09-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) 09-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) 25-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 24-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена интернет технологија (bol. 07) 10-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 12-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 10:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 23-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 11-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 26-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 22-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 23-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно пословно право (bol. 07) 25-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 23-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (bol. 12) 18-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (bol. 12) 23-06-2015 14:00

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 23-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) 15-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 23-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 24-06-2015 14:00

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 07) 17-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 09-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (bol. 12) 30-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 24-06-2015 14:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-06-2015 10:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 10-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица14

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 11-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљачко рачуноводство (bol. 12) 26-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 29-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11

Учионица12_КП

Учионица14

Пословно право (bol. 07) 25-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 11-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интернет маркетинг 10-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (bol. 07) 11-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примењено програмирање (bol. 07) 26-06-2015 17:00

Учионица16

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 09-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 17-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 24-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство 09-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 23-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 10-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 25-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 23-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 24-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 16-06-2015 14:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 24-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 24-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка легислатива 25-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Учионица16

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Програмски језици II dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 23-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 23-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) 15-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Енглески пословни језик I 20-06-2015 20:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Производни менаџмент mr Leonard Salai 24-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 25-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 22-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 26-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (bol. 07) 12-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 24-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 18-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (bol. 07) 18-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (bol. 12) 11-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 15-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 11-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (bol. 07) 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик I 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Руски пословни језик I 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 24-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима 11-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик II 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 13-06-2015 14:00

Учионица9

Економика јавног сектора 13-06-2015 14:00

Учионица9

Француски пословни језик III 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик III 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање растом предузећа 11-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 26-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 18-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у е-бизнис 24-06-2015 14:00

Учионица9

Други страни пословни језик – француски 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – руски 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право 25-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг 24-06-2015 14:00

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 15-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 07) 23-06-2015 14:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 13-06-2015 14:00

Учионица9

Принципи јавне администрације (bol. 07) 30-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) 12-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 19-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 23-06-2015 14:00

Учионица9

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 23-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 16-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 07) 11-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) 18-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Руски пословни језик III 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи менаџмента 15-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Маркетинг (bol. 07) 30-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Окружење пословања 12-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Немачки пословни језик I Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик II Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I фр-тема-3 dr Slaviša Đukanović 17-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I фр-тема-1 17-06-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I тх-тема-2 dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I пб-тема-1 dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I пб-тема-2 24-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I пб-тема-4 dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I тр-тема-3 mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I тр-тема-4 dr Đorđe Ćuzović 08-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Производни менаџмент mr Leonard Salai 24-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 30-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 11-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна етика dr Maja Vukadinović 11-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 26-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица12_КП

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма dr Tamara Gajić 12-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Оперативни менаџмент 11-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима 23-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Социологија (bol. 12) 18-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународни туризам dr Tamara Gajić 12-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) 12-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 23-06-2015 14:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 11-06-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 12-06-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) 20-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 13-06-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 13-06-2015 12:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословна етика 25-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Учионица9

Програмски језици I dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Учионица16

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 26-06-2015 14:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) 17-06-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 15-06-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП