Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 12-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Francuski poslovni jezik II 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje 11-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 11-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 18-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 12-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I th-tema-3 dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi preduzetništva 15-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika 23-06-2015 14:00

Učionica9

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 23-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strukture podataka i algoritmi 24-06-2015 14:00

Učionica9

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika 23-06-2015 14:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 11-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 08-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-06-2015 11:00

Učionica9

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 15-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 25-06-2015 17:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 23-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Softverski inženjering (bol. 07) 24-06-2015 14:00

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 30-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 23-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 26-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 16-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 17-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 12-06-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 22-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje 08-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 19-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje 30-06-2015 17:00

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 12-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 18-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 12-06-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 12-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 11-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 17-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 11-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka dr Ninoslava Savić 25-06-2015 17:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 18-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-06-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) 09-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 11-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 23-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 22-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 08-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 11-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 08-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća 19-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 25-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 16-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 23-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-06-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa 09-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 30-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 12) 26-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 16-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 07) 18-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 19-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 17-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 15-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 11-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-06-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 24-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 12) 11-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) 09-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) 09-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) 25-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 24-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena internet tehnologija (bol. 07) 10-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 12-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 10:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 23-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 11-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 26-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 22-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 23-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 25-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 23-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 12) 18-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (bol. 12) 23-06-2015 14:00

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 23-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 15-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 23-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 24-06-2015 14:00

Učionica9

Marketing istraživanje (bol. 07) 17-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 09-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (bol. 12) 30-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 24-06-2015 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-06-2015 10:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 10-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 11-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) 26-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 29-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11

Učionica12_KP

Učionica14

Poslovno pravo (bol. 07) 25-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 11-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet marketing 10-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (bol. 07) 11-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primenjeno programiranje (bol. 07) 26-06-2015 17:00

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 09-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 17-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 24-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo 09-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 23-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 10-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 25-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 23-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 24-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 29-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 16-06-2015 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 24-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 24-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa 25-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 30-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Programski jezici II dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 23-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 23-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 15-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik I 20-06-2015 20:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 24-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 25-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Personalne finansije dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 22-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 26-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (bol. 07) 12-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 24-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 18-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (bol. 07) 18-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (bol. 12) 11-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 15-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 11-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik I 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ruski poslovni jezik I 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 24-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima 11-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik II 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 13-06-2015 14:00

Učionica9

Ekonomika javnog sektora 13-06-2015 14:00

Učionica9

Francuski poslovni jezik III 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća 11-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 26-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 25-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 18-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis 24-06-2015 14:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo 25-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering 24-06-2015 14:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 15-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 07) 23-06-2015 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 13-06-2015 14:00

Učionica9

Principi javne administracije (bol. 07) 30-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) 12-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 19-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 23-06-2015 14:00

Učionica9

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 23-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 16-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 11-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 18-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ruski poslovni jezik III 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 25-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi menadžmenta 15-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Marketing (bol. 07) 30-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 26-06-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 26-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja 12-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nemački poslovni jezik I Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik II Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački Ivana Zorica Samardžić 13-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I fr-tema-3 dr Slaviša Đukanović 17-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I fr-tema-1 17-06-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I th-tema-2 dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I pb-tema-1 dr Tatjana Đurić Kuzmanović 29-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I pb-tema-2 24-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I pb-tema-4 dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I tr-tema-3 mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I tr-tema-4 dr Đorđe Ćuzović 08-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 12-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 24-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 30-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 18-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 11-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 11-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 17-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 29-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 26-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica12_KP

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 10-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 13-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 12-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Operativni menadžment 11-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima 23-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sociologija (bol. 12) 18-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 16-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 15-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 12-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) 12-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 22-06-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 23-06-2015 14:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 11-06-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 12-06-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 22-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 20-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 19-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) 20-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 20-06-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 13-06-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 13-06-2015 12:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovna etika 25-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Učionica9

Programski jezici I dr Vlado Krunić 26-06-2015 17:00

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 26-06-2015 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) 17-06-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 15-06-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP