Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Менаџмент малих и средњих предузећа 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 17-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енергетска безбедност (bol. 07) 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 07) 24-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Немачки пословни језик I 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 16-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право 18-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно право dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 20-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 20-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 20-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 15-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик I 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Француски пословни језик I 11-06-2016 14:00

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Организационо понашање 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Структуре података и алгоритми 18-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна статистика 20-06-2016 12:00

Учионица9

Пословна математика 20-06-2016 12:00

Учионица9

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 15-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи предузетништва 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 11-06-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Економика јавног сектора 11-06-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик II 11-06-2016 14:00

Учионица16

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик II 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски 11-06-2016 14:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Француски пословни језик III 11-06-2016 14:00

Учионица16

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Увод у е-бизнис 18-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 24-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (bol. 07) 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 22-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (bol. 07) 20-06-2016 12:00

Учионица9

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 11-06-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик III 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Принципи менаџмента 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Окружење пословања 15-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 07) 18-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) 10-06-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица9

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 24-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 07) 15-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 11-06-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 11-06-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 15-06-2016

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 17-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 08-06-2016 18:00

Амфитеатар2

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Пословна етика dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 24-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 16-06-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 11-06-2016 14:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 11-06-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма dr Tamara Gajić 14-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 13-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 09-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународни туризам dr Tamara Gajić 09-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма dr Tamara Gajić 23-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 24-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Оперативни менаџмент 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима 08-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигуравачко пословање 15-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Животно и неживотно осигурање 22-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 24-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 15-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 14-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 13-06-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 14-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународна економија (bol. 12) 08-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 11-06-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 08-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 11-06-2016 14:00

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 13-06-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 16-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 17-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 24-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 17-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 11-06-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна етика 18-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Електронски системи плаћања (bol. 12) 10-06-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 13-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-06-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 12) 17-06-2016 12:30

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) 08-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 11-06-2016 14:00

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа 24-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 11-06-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна математика dr Sanja Lončar 20-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 20-06-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 12) 24-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 13-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 12) 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 17-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) 15-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) 15-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 24-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 13-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (bol. 07) 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 07) 24-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 12) 18-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 12) 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 20-06-2016 12:00

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 17-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 07) 24-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 13-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 14-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) 10-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11_КП

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање квалитетом (bol. 07) 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно пословно право (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 07) 17-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Математика (bol. 12) 20-06-2016 12:00

Учионица9

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 08-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 12-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Примена интернет технологија (bol. 07) 08-06-2016 18:00

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 13-06-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Маркетинг (bol. 12) 18-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Учионица7

Учионица8

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 20-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 20-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 20-06-2016 12:00

Учионица9

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 20-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент медијских система (bol. 07) 24-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 16-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-06-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 18-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (bol. 12) 24-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 08-06-2016 18:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 15-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 17-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 16-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 09-06-2016 12:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 13-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-06-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 23-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 08-06-2016 18:00

Амфитеатар2

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Принципи јавне администрације (bol. 07) 09-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Туристичка легислатива 18-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица9

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима 09-06-2016 17:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 14-06-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-06-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-06-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 17-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 21-06-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 16-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 18-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 25-06-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик II 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки 18-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 13-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 13-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-06-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 10-06-2016 09:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Софтверски инжењеринг 18-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици I dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 16-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Производни менаџмент mr Leonard Salai 16-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 20-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-06-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 22-06-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 24-06-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 10-06-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 09-06-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-06-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП