Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Menadžment malih i srednjih preduzeća 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 17-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Energetska bezbednost (bol. 07) 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 07) 24-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nemački poslovni jezik I 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 16-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo 18-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 20-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 20-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 20-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 15-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik I 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Francuski poslovni jezik I 11-06-2016 14:00

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi 18-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna statistika 20-06-2016 12:00

Učionica9

Poslovna matematika 20-06-2016 12:00

Učionica9

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 15-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 11-06-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Ekonomika javnog sektora 11-06-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik II 11-06-2016 14:00

Učionica16

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik II 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski 11-06-2016 14:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Francuski poslovni jezik III 11-06-2016 14:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Uvod u e-biznis 18-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 24-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 07) 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 22-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (bol. 07) 20-06-2016 12:00

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 14-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 11-06-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik III 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Principi menadžmenta 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja 15-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 07) 18-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 10-06-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica9

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 24-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 07) 15-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 11-06-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 11-06-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 15-06-2016

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 17-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Internet marketing dr Vlado Krunić 08-06-2016 18:00

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 24-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 16-06-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 11-06-2016 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 11-06-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 14-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 13-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 09-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 09-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 23-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 24-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Operativni menadžment 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima 08-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje 15-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje 22-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 24-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 15-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 14-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 13-06-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 14-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 08-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 11-06-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 08-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 11-06-2016 14:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 13-06-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 16-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 17-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 24-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 17-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 11-06-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna etika 18-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 10-06-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 13-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-06-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 12) 17-06-2016 12:30

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) 08-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 11-06-2016 14:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća 24-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 11-06-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 20-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 20-06-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 12) 24-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 13-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 17-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) 15-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) 15-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 24-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 13-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 24-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (bol. 12) 18-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 12) 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 20-06-2016 12:00

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 17-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 07) 24-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 13-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 14-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 10-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11_KP

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 07) 17-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Matematika (bol. 12) 20-06-2016 12:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 08-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 12-06-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 12-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Primena internet tehnologija (bol. 07) 08-06-2016 18:00

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 13-06-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Marketing (bol. 12) 18-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Učionica7

Učionica8

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 20-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 20-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 20-06-2016 12:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 20-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 24-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 16-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-06-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 25-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 18-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 12) 24-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 08-06-2016 18:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 17-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 15-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 17-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 16-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 09-06-2016 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 21-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 18-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 13-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-06-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 17-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 23-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 08-06-2016 18:00

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Principi javne administracije (bol. 07) 09-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Turistička legislativa 18-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-06-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima 09-06-2016 17:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 14-06-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-06-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 09-06-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 17-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 21-06-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 16-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 18-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 14-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 25-06-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik II 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački 18-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 13-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 13-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 10-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-06-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 10-06-2016 09:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 14-06-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 12-06-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering 18-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici I dr Vlado Krunić 15-06-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 16-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-06-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 16-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 20-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 17-06-2016 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 23-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-06-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 22-06-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 17-06-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 13-06-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 24-06-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 10-06-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije dr Jovan Njegić 09-06-2016 09:00

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-06-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP