Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање растом предузећа 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање пројектима 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање dr Marija Vuković 22-06-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 22-06-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 20-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 23-06-2017 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословна статистика 20-06-2017 14:00

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Организационо понашање 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна математика 20-06-2017 14:00

Учионица14

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Основи организације (bol. 07) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Математика (bol. 07) 20-06-2017 14:00

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 27-06-2017 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 14-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14_КП

Учионица16

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Marija Vuković 22-06-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 23-06-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 27-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 19-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Софтверски инжењеринг (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Предузетништво (bol. 07) 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Производни менаџмент mr Leonard Salai 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 19-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Енергетска безбедност (bol. 07) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Оперативни менаџмент 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 19-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи туризма dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-06-2017 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 12-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Пословна етика dr Maja Vukadinović 16-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 23-06-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 27-06-2017 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Животно и неживотно осигурање dr Slobodanka Jovin 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Маркетинг dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Познавање робе dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 27-06-2017 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Базе података dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 21-06-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Међународни туризам dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 12-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 14-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 23-06-2017 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 23-06-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународна економија (bol. 12) 27-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 27-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Производни менаџмент mr Leonard Salai 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 23-06-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 14-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 21-06-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Осигурање (bol. 12) 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 23-06-2017 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 23-06-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Biserka Komnenić 27-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примена информационих технологија (bol. 07) 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање медија (bol. 07) 14-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Социологија (bol. 12) 14-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 14-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 21-06-2017 13:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 20-06-2017 14:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Предузетништво (bol. 12) 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 19-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи организације (bol. 12) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 12-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 12-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 14-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање медија (bol. 12) 14-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Социологија (bol. 07) 14-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 07) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 22-06-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 27-06-2017 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 20-06-2017 14:00

Учионица14

Математика (bol. 12) 20-06-2017 14:00

Учионица14

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-06-2017 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Менаџмент медијских система (bol. 07) 14-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 12-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Примена интернет технологија (bol. 07) 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 27-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 27-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународна економија (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-06-2017 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 27-06-2017 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 19-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 19-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 14-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 23-06-2017 16:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Програмски језици I dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Програмски језици II dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 20-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 12-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 07) 12-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 12-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 12-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 23-06-2017 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Немачки пословни језик I 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Немачки пословни језик II 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Немачки пословни језик III 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 19-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 16-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đorđević 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 12-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 12-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 19-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 20-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-06-2017 10:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Социологија (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 12-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Осигурање (bol. 07) 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно комуницирање (bol. 12) 14-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 14-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна математика dr Sanja Lončar 12-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 13-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 14-06-2017 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 12-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Branka Paunović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (bol. 07) 12-06-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Дискретне математичке структуре (bol. 16) dr Sanja Lončar 12-06-2017 15:00

Лабораторија 4

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Predrag Ranitović 15-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Predrag Ranitović 15-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Marija Vuković 22-06-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Основи предузетништва mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – руски Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 16) Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Руски пословни језик 1 Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Руски пословни језик 2 Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Руски пословни језик 3 Tamara Popović 24-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – француски Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 16) Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Француски пословни језик 1 Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Француски пословни језик 2 Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Француски пословни језик 3 Tamara Verežan 24-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Економика туризма dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 26-06-2017 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 26-06-2017 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Dejan Živkov 13-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 14-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) mr Leonard Salai 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 12-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) 22-06-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 14-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 12) 15-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Животно и неживотно осигурање dr Željko Račić 14-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Оперативни системи (bol. 16) dr Predrag Ranitović 15-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 14-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање ризицима dr Ljiljana Jović 12-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 23-06-2017 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 24-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 22-06-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-06-2017 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 27-06-2017 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Психологија (bol. 16) dr Maja Vukadinović 16-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 19-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Електронски системи плаћања (bol. 12) dr Branko Latinović 19-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 19-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 20-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање људским ресурсима dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Управљање људским ресурсима dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи економије (bol. 16) dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 19-06-2017 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Информациони системи (bol. 16) dr Branko Latinović 19-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Milijana Roganović 27-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи економије (bol. 12) 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 27-06-2017 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно право dr Gordana Ljubojević 19-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Структуре података и алгоритми dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Структуре података и алгоритми (bol. 16) dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Увод у програмирање (bol. 16) dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 27-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент набавке (bol. 12) 27-06-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство dr Vladimir Zakić 27-06-2017 12:00

Учионица9

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 16-06-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијске институције и тржишта dr Jovan Njegić 19-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 20-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент људских ресурса dr Ivana Jošanov Vrgović 20-06-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Увод у е-бизнис dr Ninoslava Savić 21-06-2017 11:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Пројектовање алгоритама (bol. 16) dr Vlado Krunić 23-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) 13-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-06-2017 12:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 17-06-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Vladimir Zakić 27-06-2017 12:00

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Vladimir Zakić 27-06-2017 12:00

Учионица9

Теорија графова (bol. 16) dr Dragan Jočić 27-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Математика (bol. 16) dr Dragan Jočić 27-06-2017 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 16) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 17-06-2017 13:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2017 13:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2017 13:00

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2017 13:00

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2017 13:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Окружење пословања dr Drinka Peković 23-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 14-06-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-06-2017 12:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 17-06-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-06-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 22-06-2017 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица12