Izaberite stranicu

Prijava ispita za junski ispitni rok će se održati 4., 5. i 6. juna 2018. godine.


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 12-06-2018 13:00

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 12-06-2018 13:00

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 12-06-2018 13:00

Učionica9

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 12-06-2018 13:00

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Berzansko poslovanje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 12-06-2018 13:00

Učionica9

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 13-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Globalizacija (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 25-06-2018 11:00

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 13-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 07) Jočić dr Dragan 27-06-2018 09:00

Učionica12

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Softverski inženjering (Bol. 07) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 13-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 19-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Internet marketing (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Objektno-orijentisano projektovanje (Pre Bol.) Latinović dr Branko 12-06-2018 13:00

Učionica9

Primena integrisanih razvojnih alata (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 13-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Pre Bol.) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 19-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 27-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 12-06-2018 09:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 13-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 25-06-2018 11:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 19-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 19-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 12-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 25-06-2018 11:00

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 25-06-2018 11:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 15-06-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 15-06-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Programski jezici II (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Programski jezici I (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Softverski inženjering (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 13-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 13-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 12-06-2018 13:00

Učionica9

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 12-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 12-06-2018 14:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-06-2018 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 20-06-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Jočić dr Dragan 27-06-2018 09:00

Učionica12

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 27-06-2018 16:00

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 12-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 19-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Privredno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 12-06-2018 14:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 12-06-2018 14:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 12-06-2018 14:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 12-06-2018 14:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 14-06-2018 11:00

Učionica11

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 14-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 12-06-2018 14:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 12-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 12-06-2018 14:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 27-06-2018 16:00

Učionica9

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 19-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 19-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 20-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 12-06-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 20-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Jovanović dr Miroslav 27-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 27-06-2018 09:00

Učionica12

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 27-06-2018 09:00

Učionica12

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 27-06-2018 09:00

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 19-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) 13-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 13-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 13-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 13-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 13-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) Stanković dr Željko 19-06-2018 13:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 13-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Monetarne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 22-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 13-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 12-06-2018 13:00

Učionica9

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 13-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 13-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (Bol. 17) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Pre Bol.) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ruski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ruski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ruski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (Bol. 07) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 13-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Peković dr Drinka 18-06-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 22-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-06-2018 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 22-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić Vladimir 15-06-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić Vladimir 15-06-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić Vladimir 15-06-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Račić dr Željko 12-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 15-06-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Krunić dr Vlado 27-06-2018 11:00

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 14-06-2018 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Zakić Vladimir 15-06-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 15-06-2018 09:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 25-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 15-06-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekonomika turizma (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 18-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đurić dr Dejan 21-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 27-06-2018 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 14-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Njegić dr Jovan 20-06-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17) Đorđević dr Slaviša 18-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 12-06-2018 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 15-06-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 15-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 15-06-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 15-06-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17) Paunović dr Branka 14-06-2018 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 25-06-2018 18:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 26-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 15-06-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 27-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Martinović Barbul Ivana 28-06-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 12-06-2018 09:00

Učionica13

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-06-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 21-06-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 21-06-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Osiguranje (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 26-06-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 19-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Maja Lemajić 28-06-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16