Izaberite stranicu

Prijava ispita je 5., 6. i 7. jun 2019.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Туристичка географија (Бол. 17) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Увод у финансије (Бол. 17) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Учионица16

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Учионица10

Учионица11

Психологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 12) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Учионица16

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Учионица10

Учионица11

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Учионица16

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Глобализација (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 26-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање инвестицијама (Бол. 17) Milić dr Dragana 17-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Маркетинг у туризму (Бол. 17) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Корпоративно управљање (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Пословна етика (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Лидерство (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Теорија графова (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Програмски језици II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 21-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 4

Увод у роботику (Бол. 16) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 4

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Теорија графова (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Понашање потрошача (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 17) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Учионица16

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 21-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Економика туризма (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Посебни облици туризма (Бол. 17) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 2 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Међународна трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Напредне веб технологије (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Менаџмент догађаја (Бол. 17) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословно окружење (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 21-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 17) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Операциона истраживања (Бол. 16) Pavkov dr Ivan 12-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Психологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пројектовање система електронског пословања (Бол. 07 – СС) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 17) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Kisin Nina 13-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Математика (Бол. 12) Pavkov dr Ivan 12-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (Бол. 17) Pavkov dr Ivan 12-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Истраживање тржишта (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна економија (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословна статистика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Основи предузетништва (Бол. 17) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи предузетништва (Бол. 17) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Дигитални маркетинг (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Бол. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) Pržulj dr Đorđe 24-06-2019 09:00

Лабораторија 3

Математика (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање интелектуалном својином Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Комерцијално пословање (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика туризма (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 14-06-2019 11:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 18-06-2019 15:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Персоналне финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Туристичка географија (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Посебни облици туризма (Бол. 17) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Комерцијално пословање (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Примењено програмирање (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Управљање породичним пословима (Бол. 07 – СС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Објектно-оријентисано пројектовање (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена интегрисаних развојних алата (Бол. 07 – СС) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Системи за електронско учење (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Учионица16

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 21-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Учионица10

Учионица11

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Учионица16

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Учионица16

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Учионица10

Учионица11

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Учионица10

Учионица11

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 4

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка географија (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Основи организације (Бол. 07) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 17-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа (Бол. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Borović dr Natalija 12-06-2019 09:00

Учионица10

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 14-06-2019 11:00

Учионица13

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Учионица16

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 14-06-2019 11:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Менаџмент набавке (Бол. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 17-06-2019 12:00

Учионица13

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 4

Учионица9

Развој пословних апликација (Бол. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Основи ревизије (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Примена интернет технологија (Бол. 07) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интернет маркетинг (Бол. 07 – СС) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 4

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) Milić dr Dragana 17-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 12-06-2019 09:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 17-06-2019 12:00

Учионица13

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 25-06-2019 16:00

Лабораторија 3

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Рачунарске мреже (Бол. 16) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Лабораторија 4

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Амфитеатар2

Интернет ствари (Бол. 16) Krunić dr Vlado 20-06-2019 11:00

Лабораторија 3

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Амфитеатар1

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2