Izaberite stranicu

Prijava ispita je 5., 6. i 7. jun 2019.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Učionica16

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Učionica10

Učionica11

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Učionica10

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 26-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 21-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 4

Uvod u robotiku (Bol. 16) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 4

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 21-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Menadžment događaja (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 21-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Pavkov dr Ivan 12-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Kisin Nina 13-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Matematika (Bol. 12) Pavkov dr Ivan 12-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 12-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Digitalni marketing (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 24-06-2019 09:00

Laboratorija 3

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 14-06-2019 11:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 18-06-2019 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 21-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Učionica10

Učionica11

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 20-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić dr Vladimir 24-06-2019 12:00

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Učionica10

Učionica11

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 28-06-2019 11:00

Učionica10

Učionica11

Digitalni marketing (Bol. 12) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 4

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 17-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 25-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 12-06-2019 09:00

Učionica10

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 14-06-2019 11:00

Učionica13

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 12-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 21-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 14-06-2019 11:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 17-06-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 18-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 25-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 17-06-2019 12:00

Učionica13

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 14-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 25-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 13-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 4

Učionica9

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 25-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 20-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Klašnja Milićević dr Aleksandra 28-06-2019 11:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 26-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 4

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 12-06-2019 09:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 13-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 17-06-2019 12:00

Učionica13

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-06-2019 13:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 21-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2019 09:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 26-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 17-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 19-06-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 21-06-2019 14:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 26-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 25-06-2019 16:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 18-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Računarske mreže (Bol. 16) Stanković dr Željko 17-06-2019 11:00

Laboratorija 4

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 14-06-2019 16:00

Amfiteatar2

Internet stvari (Bol. 16) Krunić dr Vlado 20-06-2019 11:00

Laboratorija 3

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 18-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-06-2019 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-06-2019 18:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 28-06-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-06-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 24-06-2019 14:00

Amfiteatar1

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-06-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2