Izaberite stranicu

Prijava ispita je  od 17. do 18. juna 2020.

Uplate za prijavu ispita i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  16.06.2020. kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.
Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i,  ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.
Potrebno je da studenti prijave kolokvijume kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 16.06.2020., kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije COVID19.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 20-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 20-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 20-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 24-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 27-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 24-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 24-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 24-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 02-07-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 20-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 20-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Marić dr Petar 23-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 24-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 23-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 23-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-07-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 20-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 23-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 24-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 25-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 27-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 02-07-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 23-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 25-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 25-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računarske mreže (Bol. 16) Marić dr Petar 23-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 29-06-2020 10:00

Učionica10

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 24-06-2020 13:00

Učionica22_KP

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 25-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment događaja (Bol. 17) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 25-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 24-06-2020 13:00

Učionica22_KP

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Digitalni marketing (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 23-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 29-06-2020 10:00

Učionica10

Učionica9

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 23-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 24-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 24-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 23-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 23-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-07-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 25-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 02-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 25-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-06-2020 13:00

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-07-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 30-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 22-06-2020 13:00

Učionica16

Učionica9

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 22-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 22-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 23-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 25-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-07-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 01-07-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 01-07-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 29-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 25-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-07-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-06-2020 17:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 27-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 29-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 24-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 24-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 29-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 24-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 22-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 20-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 23-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 23-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 29-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 30-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 26-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 01-07-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 26-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 30-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 25-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 25-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 26-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 27-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 24-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP