Izaberite stranicu

Prijava ispita za junski rok će biti od 03. do 05. juna 2021. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  03.06.2021 . godine u 14h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.
Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do  03.06.2021 , kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/

Ankete se popunjavaju elektronski od 30. 05. do 05. 06. 2021.godine pre prijave ispita za junski rok. Ukoliko student  ne popuni anketu, neće biti u mogućnosti da prijavi ispit.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 21-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 09-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Matematika (Bol. 20 dls) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Baze podataka (Bol. 07) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Baze podataka (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 22-06-2021 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 09-06-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 23-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Mikalački dr Mirjana 11-06-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 22-06-2021 09:00

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 09-06-2021 10:00

Laboratorija 5

Agroekonomija (Bol. 20 dls) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 09-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 10-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 23-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 23-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 22-06-2021 09:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 22-06-2021 09:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 15-06-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 15-06-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Programski jezici II (Pre Bol.) Petrović dr Vera 16-06-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 09-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 11-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Petrović dr Vera 16-06-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) Petrović dr Vera 16-06-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vukadinović dr Maja 22-06-2021 09:00

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 22-06-2021 09:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 22-06-2021 10:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 15-06-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 23-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment događaja (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 22-06-2021 09:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić dr Dejan 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 21-06-2021 13:00

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Digitalni marketing (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 21-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Maksimović dr Branka 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 10-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 22-06-2021 09:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 15-06-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 15-06-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 22-06-2021 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 22-06-2021 10:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić dr Dejan 22-06-2021 09:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 15-06-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 24-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 11-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Obradović dr Jelena 17-06-2021 09:00

Učionica7

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Momčilović dr Mirela 24-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Stankov dr Biljana 22-06-2021 09:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 11-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Petrović dr Vera 16-06-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 24-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 22-06-2021 09:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Vukadinović dr Maja 22-06-2021 09:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Osnovi turizma (Pre Bol.) Pavlović dr Nataša 11-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Baze podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 14-06-2021 09:00

Učionica11_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Digitalni marketing (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 22-06-2021 09:00

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 22-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 22-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 09-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 21-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 22-06-2021 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Latinović dr Branko 15-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-06-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 23-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 24-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 09-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) Papić Blagojević dr Nataša 18-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 11-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 22-06-2021 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 15-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 09-06-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 09-06-2021 09:00

Učionica13

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 11-06-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 21-06-2021 13:00

Učionica22_KP

Bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 17-06-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 17-06-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 16-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 24-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-06-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 09-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 09-06-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 10-06-2021 08:00

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 10-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 09-06-2021 10:00

Laboratorija 5

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) Đukanović dr Slaviša 16-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 15-06-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 17-06-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 24-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 25-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 17) Milić dr Dragana 25-06-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 20 dls) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 24-06-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 14-06-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-06-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 16-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Računarske mreže (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 22-06-2021 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 21-06-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 24-06-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP