Izaberite stranicu

Prijava ispita za junski rok će biti od 01, 02. do 03. juna 2022. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 30.05.2022. godine u 12h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Molbe za istovremeno polaganje kolokvijuma i ispita moraju biti izvršene zaključno sa 06.06.2022.

Ankete se popunjavaju elektronski od 25.05. do 03.06.2022. godine, pre prijave za junski rok. Ukoliko student ne popuni anketu neće biti u mogućnosti da prijiavi ispit.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 16-06-2022 09:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 24-06-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-06-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 08-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 16-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 16-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 21-06-2022 16:30

Učionica12

Učionica13

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 15-06-2022 11:00

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 13-06-2022 13:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 13-06-2022 13:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 21-06-2022 16:30

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 16-06-2022 09:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 24-06-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 13-06-2022 09:00

Učionica14

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 13-06-2022 09:00

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 13-06-2022 09:00

Učionica14

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 20-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 5

Učionica7

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 16-06-2022 09:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 16-06-2022 09:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 16-06-2022 09:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 15-06-2022 11:00

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 22-06-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 22-06-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 21-06-2022 16:30

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 24-06-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 24-06-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 13-06-2022 13:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 08-06-2022 12:30

Laboratorija 4

Učionica7

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 20-06-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 08-06-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 20-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 5

Učionica7

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 15-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 08-06-2022 12:30

Laboratorija 4

Učionica7

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 08-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-06-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 20-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 5

Učionica7

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 08-06-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-06-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 13-06-2022 13:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 08-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 13-06-2022 09:00

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 15-06-2022 11:00

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 16-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 16-06-2022 09:00

Učionica8

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-06-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 13-06-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 15-06-2022 11:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 16-06-2022 09:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 13-06-2022 10:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 13-06-2022 10:00

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 15-06-2022 11:00

Učionica13

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 09-06-2022 09:00

Učionica9

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 21-06-2022 16:30

Učionica12

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 13-06-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-06-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-06-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-06-2022 09:00

Učionica12

Učionica13

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-06-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 09-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 10-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 09-06-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 09-06-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 09-06-2022 09:00

Učionica9

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 24-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica12

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 15-06-2022 16:00

Učionica12

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 20-06-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 20-06-2022 09:00

Laboratorija 3

Laboratorija 5

Učionica7

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 13-06-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 10-06-2022 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 15-06-2022 09:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 08-06-2022 17:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 08-06-2022 09:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 24-06-2022 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica9

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 09-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 16-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 23-06-2022 12:00

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 23-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 22-06-2022 15:00

Učionica8

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 09-06-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 14-06-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 14-06-2022 13:30

Učionica12

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 09-06-2022 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 22-06-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 13-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 20-06-2022 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-06-2022 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 21-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 10-06-2022 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 21-06-2022 17:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 20-06-2022 10:00

Amfiteatar_KP

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 07-06-2022 13:00

Učionica12

Učionica13