Izaberite stranicu

Prijava ispita za junski rok će biti 01., 02. i 03. juna 2023. godine, a ispitni rok traje od 06. do 23. juna 2023.godine.
Uplate za prijavu ispita, molbe, prijave kolokvijuma i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 29.05.2023.godine
Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa  29.05.2023 . godine i šalju se na https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.
Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.
Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Ankete se popunjavaju elektronski od 29.05. do 03.06.2023. godine pre prijave ispita za junski rok. Ukoliko student  ne popuni anketu, neće biti u mogućnosti da prijavi ispit.

Plan prijave i početak ispitnog roka (do junskog roka) možete videti na kalendaru aktivnosti http://www.vps.ns.ac.rs/studije/kalendar-aktivnosti/

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUčionica
Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 20-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 20-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 20-06-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 22-06-2023 09:00

Učionica9

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 22-06-2023 09:00

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 22-06-2023 09:00

Učionica9

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 06-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 23-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 14-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 14-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 23-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 23-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 07-06-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 07-06-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 14-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 20-06-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 20-06-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 20-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 20-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 21-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 22-06-2023 11:00

Laboratorija 3

Učionica11

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 07-06-2023 10:00

Laboratorija 5

Učionica11

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 07-06-2023 10:00

Laboratorija 5

Učionica11

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 08-06-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 08-06-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 14-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 14-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 14-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 14-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 07-06-2023 11:30

Laboratorija 4

Učionica10

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-06-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 06-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 22-06-2023 09:00

Učionica9

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 22-06-2023 09:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 23-06-2023 09:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 07-06-2023 11:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-06-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 13-06-2023 09:00

Učionica7

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 13-06-2023 09:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 20-06-2023 10:00

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 06-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 15-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 20-06-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 20-06-2023 10:00

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 20-06-2023 10:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 22-06-2023 09:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-06-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 20-06-2023 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 06-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 22-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 21-06-2023 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 23-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 08-06-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 14-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 15-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 19-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 20-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 20-06-2023 10:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 21-06-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 22-06-2023 14:00

Učionica7

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 06-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 07-06-2023 11:00

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 07-06-2023 12:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 13-06-2023 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 09-06-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 14-06-2023 12:00

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 20-06-2023 10:00

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 20-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 21-06-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 22-06-2023 14:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 23-06-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 08-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 12-06-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 13-06-2023 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-06-2023 14:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Rodno-odgovorno budžetiranje dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-06-2023 14:00

Učionica9

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 06-06-2023 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 07-06-2023 11:30

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 08-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 08-06-2023 14:00

Amfiteatar2

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 21-06-2023 10:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 14-06-2023 12:00

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 23-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 08-06-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 12-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 06-06-2023 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 07-06-2023 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-06-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 14-06-2023 12:00

Učionica16

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 14-06-2023 12:00

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 15-06-2023 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 15-06-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-06-2023 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-06-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 22-06-2023 15:00

Amfiteatar1

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 22-06-2023 15:00

Amfiteatar1