Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Софтверски инжењеринг 20-05-2016 15:00

Учионица12

Немачки пословни језик II 24-05-2016 15:00

Учионица12

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 10-05-2016 09:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-05-2016 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-05-2016 09:00

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 20-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 27-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 18-05-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Структуре података и алгоритми 20-05-2016 15:00

Учионица12

Пословна математика dr Sanja Lončar 19-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Организационо понашање 26-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Пословна математика 13-05-2016 15:00

Учионица16

Руски пословни језик I 16-05-2016 15:00

Учионица12

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 25-05-2016 12:00

Учионица13

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 19-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 19-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик I 11-05-2016 15:00

Учионица16

Француски пословни језик I 10-05-2016 18:00

Учионица11

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 25-05-2016 12:00

Учионица13

Основи економије (bol. 07) 19-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Руски пословни језик II 16-05-2016 15:00

Учионица12

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 21-05-2016 14:00

Амфитеатар2

Управљање пројектима 26-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање растом предузећа 26-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Увод у е-бизнис 20-05-2016 15:00

Учионица12

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 11-05-2016 15:00

Учионица13

Пословна статистика 13-05-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески 11-05-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – француски 10-05-2016 18:00

Учионица11

Други страни пословни језик – руски 16-05-2016 15:00

Учионица12

Економика јавног сектора 21-05-2016 14:00

Амфитеатар2

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик II 11-05-2016 15:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство mr Sanja Vlaović Begović 16-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Француски пословни језик II 10-05-2016 18:00

Учионица11

Француски пословни језик III 10-05-2016 18:00

Учионица11

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Енглески пословни језик III 11-05-2016 15:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Основи предузетништва 10-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 27-05-2016 14:00

Учионица16

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 25-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Основи организације (bol. 07) 26-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 20-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 13-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 24-05-2016 15:00

Учионица12

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 23-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-05-2016 09:00

Учионица14

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 13-05-2016 11:00

Учионица9

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 25-05-2016 12:00

Учионица13

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Математика (bol. 07) 13-05-2016 15:00

Учионица16

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 18-05-2016 09:00

Амфитеатар1

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-05-2016 09:00

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 10-05-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 10-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 19-05-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Руски пословни језик III 16-05-2016 15:00

Учионица12

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 10-05-2016 17:00

Учионица13

Окружење пословања 19-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 16-05-2016 15:00

Учионица13

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 13-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 12-05-2016 17:00

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (bol. 07) 13-05-2016 15:00

Учионица12

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 20-05-2016 15:00

Учионица12

Принципи менаџмента 10-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 10-05-2016 18:00

Учионица11

Маркетинг (bol. 07) 19-05-2016 17:00

Амфитеатар1

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 27-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 27-05-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 16-05-2016 15:00

Учионица12

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 25-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 25-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 27-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Основи туризма dr Tamara Gajić 10-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 13-05-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 19-05-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 19-05-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 27-05-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 13-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 25-05-2016 12:00

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 11-05-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 24-05-2016 15:00

Учионица12

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 25-05-2016 12:00

Учионица13

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 27-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 10-05-2016 18:00

Учионица11

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 16-05-2016 15:00

Учионица12

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Производни менаџмент mr Leonard Salai 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 17-05-2016 15:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 10-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 13-05-2016 16:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 10-05-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 24-05-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 16-05-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 10-05-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 24-05-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 16-05-2016 15:00

Учионица12

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 13-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Оперативни менаџмент 26-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Осигуравачко пословање 20-05-2016 11:00

Учионица9

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 12-05-2016 17:00

Амфитеатар2

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Туристичка географија dr Tamara Gajić 24-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 24-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 23-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Животно и неживотно осигурање 13-05-2016 11:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 13-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 24-05-2016 09:00

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 10-05-2016 17:00

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-05-2016 09:00

Учионица11

Базе података dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Познавање робе dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 11-05-2016 15:00

Учионица13

Енергетска безбедност (bol. 07) 26-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 24-05-2016 09:00

Учионица13

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 10-05-2016 09:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 10-05-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 24-05-2016 15:00

Учионица12

Маркетинг dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Међународни туризам dr Tamara Gajić 10-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 10-05-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-05-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-05-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 27-05-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 19-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 27-05-2016 15:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 17-05-2016 15:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 10-05-2016 17:00

Учионица13

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 12-05-2016 17:00

Учионица12

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 12-05-2016 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 11-05-2016 15:00

Учионица13

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-05-2016 11:00

Учионица9

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 11-05-2016 15:00

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 11-05-2016 15:00

Учионица11_КП

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 12-05-2016 17:00

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 16-05-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 10-05-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 10-05-2016 18:00

Учионица11

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Међународна економија (bol. 12) 09-05-2016 15:00

Амфитеатар1

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 10-05-2016 09:00

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 17-05-2016 15:00

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 16-05-2016 15:00

Учионица12

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-05-2016 09:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (bol. 12) 24-05-2016 09:00

Учионица14

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-05-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 18-05-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 20-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 24-05-2016 15:00

Учионица12

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-05-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 27-05-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 26-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 27-05-2016 15:00

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 23-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 27-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2016 15:00

Учионица8

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 07) 10-05-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Вредновање предузећа 10-05-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Пословна етика 12-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-05-2016 14:00

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 18-05-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-05-2016 14:00

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 16-05-2016 15:00

Учионица13

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 27-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2016 17:00

Учионица13

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-05-2016 11:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 12-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 10-05-2016 18:00

Учионица11

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 13-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Пословно окружење (bol. 07) 19-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Електронски системи плаћања (bol. 12) 13-05-2016 15:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Производни менаџмент mr Leonard Salai 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 24-05-2016 09:00

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2016 17:00

Учионица13

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 10-05-2016 09:00

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 17-05-2016 15:00

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 16-05-2016 15:00

Учионица12

Примена информационих технологија (bol. 07) 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-05-2016 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица8

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 24-05-2016 15:00

Учионица12

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 20-05-2016 15:00

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 27-05-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 26-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Социологија (bol. 12) 12-05-2016 12:00

Учионица11

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Основи менаџмента (bol. 12) 10-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 27-05-2016 15:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 18-05-2016 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 18-05-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 10-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2016 17:00

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 12-05-2016 17:00

Учионица12

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 12-05-2016 17:00

Учионица12

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 11-05-2016 15:00

Учионица13

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 13-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 12-05-2016 17:00

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 12) 12-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 11-05-2016 15:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Пословање медија (bol. 07) 12-05-2016 12:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 13-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Пословно окружење (bol. 12) 19-05-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 10-05-2016 09:00

Учионица13

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 13-05-2016 15:00

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 13-05-2016 15:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 11-05-2016 15:00

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-05-2016 09:00

Учионица13

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-05-2016 09:00

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 19-05-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 25-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 27-05-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Основи организације (bol. 12) 26-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Социологија (bol. 07) 12-05-2016 12:00

Учионица11

Основи менаџмента (bol. 07) 10-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 10-05-2016 09:00

Учионица14

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Пословање медија (bol. 12) 12-05-2016 12:00

Учионица11

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-05-2016 14:00

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 16-05-2016 15:00

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-05-2016 15:00

Учионица13

Управљање квалитетом (bol. 07) 26-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 09-05-2016 15:00

Амфитеатар1

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 12-05-2016 17:00

Учионица16

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-05-2016 17:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 15:00

Учионица16

Примена интернет технологија (bol. 07) 13-05-2016 16:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 15:00

Учионица16

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 13-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент медијских система (bol. 07) 12-05-2016 12:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 11-05-2016 12:00

Учионица13

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 19-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 11-05-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-05-2016 15:00

Учионица13

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 10-05-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 10-05-2016 15:00

Учионица12

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (bol. 07) 17-05-2016 15:00

Учионица14

Математика (bol. 12) 13-05-2016 15:00

Учионица16

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 19-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-05-2016 11:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 24-05-2016 09:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Међународно пословно право (bol. 07) 12-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 10-05-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 24-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 24-05-2016 15:00

Учионица8

Маркетинг (bol. 12) 19-05-2016 17:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 23-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 20-05-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 20-05-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 20-05-2016 15:00

Учионица12

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 13-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 27-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 11-05-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 10-05-2016 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 13-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 12-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 13-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 18-05-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-05-2016 14:00

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-05-2016 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 25-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 07) 12-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 11-05-2016 12:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 11-05-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2016 17:00

Учионица13

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-05-2016 09:00

Учионица14

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 27-05-2016 14:00

Учионица16

Принципи јавне администрације (bol. 07) 10-05-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 09-05-2016 15:00

Учионица13

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 27-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Управљање ризицима dr Nataša Papić Blagojević 19-05-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 18-05-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 18-05-2016 09:00

Амфитеатар1

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 13-05-2016 16:00

Учионица13

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 13-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 24-05-2016 09:00

Учионица13

Програмски језици II dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 10-05-2016 09:00

Учионица13

Програмски језици I dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 11-05-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-05-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 10-05-2016 17:00

Учионица13

Немачки пословни језик I 24-05-2016 15:00

Учионица12

Немачки пословни језик III 24-05-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-05-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 20-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 12-05-2016 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 24-05-2016 09:00

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 19-05-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 11-05-2016 15:00

Учионица11_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 13-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 27-05-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-05-2016 11:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) 24-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа 24-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 20-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 13-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 16-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 27-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Туристичка легислатива 12-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 27-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 19-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 25-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-05-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-05-2016 09:00

Учионица11

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) 24-05-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 19-05-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 27-05-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 26-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-05-2016 14:00

Учионица16

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-05-2016 09:00

Учионица13

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 19-05-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 09-05-2016 13:00

Учионица7

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-05-2016 16:00

Учионица13

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 17-05-2016 17:00

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-05-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки 24-05-2016 15:00

Учионица12

Пословно право dr Gordana Ljubojević 12-05-2016 17:00

Амфитеатар2

Пословно право 12-05-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Економика туризма dr Tamara Gajić 10-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 20-05-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 10-05-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 16-05-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 10-05-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-05-2016 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 10-05-2016 11:00

Амфитеатар2

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-05-2016 14:00

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 10-05-2016 09:00

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 13-05-2016 12:00

Учионица11_КП

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 26-05-2016 15:00

Учионица14_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 09-05-2016 15:00

Учионица13

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 13-05-2016 15:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 11-05-2016 15:00

Учионица11_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-05-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 11-05-2016 12:00

Учионица13

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2016 15:00

Учионица12_КП

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 24-05-2016 15:00

Учионица12