Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Организационо понашање 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословна математика 24-05-2017 09:00

Лабораторија 3

Пословна статистика 24-05-2017 09:00

Лабораторија 3

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 12-05-2017 12:00

Учионица10

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Јавне финансије (bol. 12) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Економика јавног сектора dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (bol. 07) 19-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 19-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 22-05-2017 15:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство dr Vladimir Zakić 09-05-2017 12:00

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Психологија (bol. 16) dr Maja Vukadinović 11-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Окружење пословања dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 16) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 09-05-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 16) dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 29-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Структуре података и алгоритми dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Пројектовање алгоритама (bol. 16) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Учионица12

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 12-05-2017 12:00

Учионица10

Осигурање (bol. 12) 19-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (bol. 12) 23-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Учионица12

Трговински менаџмент (bol. 12) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Менаџмент набавке (bol. 12) 29-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Базе података dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-05-2017 12:00

Учионица10

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Пословно право dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Руски пословни језик 1 Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Руски пословни језик 2 Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Руски пословни језик 3 Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Економика туризма dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Производни менаџмент mr Leonard Salai 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Vladimir Zakić 09-05-2017 12:00

Лабораторија 3

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Управљање растом предузећа 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 16-05-2017 14:00

Учионица11

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 22-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Основи организације (bol. 07) 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 09-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Учионица12

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 24-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Математика (bol. 07) 24-05-2017 09:00

Лабораторија 3

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 09-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 23-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица11

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Основи туризма dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 12-05-2017 12:00

Учионица10

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Социологија dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Енергетска безбедност (bol. 07) 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент mr Leonard Salai 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Учионица14

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Међународни туризам dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Животно и неживотно осигурање dr Slobodanka Jovin 19-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Маркетинг dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Познавање робе dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Оперативни менаџмент 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Учионица12

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Учионица12

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 16-05-2017 14:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 09-05-2017 18:00

Учионица10

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 10-05-2017 17:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 11-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 09-05-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 11-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијске институције и тржишта dr Jovan Njegić 30-05-2017 10:00

Учионица13

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 10-05-2017 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 23-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица11

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 23-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица11

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 26-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-05-2017 09:00

Лабораторија 3

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 24-05-2017 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународна економија (bol. 12) 29-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 30-05-2017 10:00

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-05-2017 17:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Пословање медија (bol. 07) 08-05-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна математика dr Sanja Lončar 08-05-2017 11:00

Лабораторија 5

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Примена информационих технологија (bol. 07) 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 09-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-05-2017 17:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Учионица12

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 11-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 24-05-2017 09:00

Лабораторија 3

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 26-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 26-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 16-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 30-05-2017 10:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Социологија (bol. 12) 08-05-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 22-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Управљање квалитетом (bol. 07) 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 09-05-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Основи организације (bol. 12) 09-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 29-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Примена интернет технологија (bol. 07) 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 16-05-2017 14:00

Учионица11

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 24-05-2017 09:00

Лабораторија 3

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 24-05-2017 09:00

Лабораторија 3

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) 08-05-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (bol. 07) 08-05-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 08-05-2017 11:00

Лабораторија 5

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 08-05-2017 12:00

Лабораторија 4

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Математика (bol. 12) 24-05-2017 09:00

Лабораторија 3

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица13

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 08-05-2017 11:00

Лабораторија 5

Маркетинг истраживање (bol. 07) 26-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 19-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Међународна економија (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 25-05-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Пословање медија (bol. 12) 08-05-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 09-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 26-05-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 18-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 16-05-2017 13:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 17-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Програмски језици I dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Програмски језици II dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 18-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 24-05-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 16-05-2017 13:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик III 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 12-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Увод у е-бизнис dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Учионица12

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Управљање људским ресурсима dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Први страни пословни језик I – руски (bol. 16) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – немачки 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик II 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик I 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 18-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 09-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 09-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Vladimir Zakić 09-05-2017 12:00

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 10-05-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-05-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 23-05-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица11

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Учионица12

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) 24-05-2017 15:00

Учионица10

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица13

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-05-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица12_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент људских ресурса dr Ivana Jošanov Vrgović 12-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 12-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 16) dr Dragan Jočić 16-05-2017 14:00

Учионица11

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи предузетништва mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Учионица12

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица13

Учионица14

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Учионица12

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Основи предузетништва dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 08-05-2017 12:00

Лабораторија 4

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-05-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Управљање квалитетом (bol. 12) 09-05-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Предузетништво (bol. 12) 26-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Предузетништво (bol. 07) 26-05-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Електронски системи плаћања (bol. 12) dr Branko Latinović 12-05-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-05-2017 09:00

Амфитеатар1