Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Organizaciono ponašanje 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovna matematika 24-05-2017 09:00

Laboratorija 3

Poslovna statistika 24-05-2017 09:00

Laboratorija 3

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 12-05-2017 12:00

Učionica10

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Javne finansije (bol. 12) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekonomika javnog sektora dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (bol. 07) 19-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 19-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 22-05-2017 15:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo dr Vladimir Zakić 09-05-2017 12:00

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Psihologija (bol. 16) dr Maja Vukadinović 11-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 16) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 09-05-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 16) dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 29-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Strukture podataka i algoritmi dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Projektovanje algoritama (bol. 16) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Učionica12

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 12-05-2017 12:00

Učionica10

Osiguranje (bol. 12) 19-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (bol. 12) 23-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Učionica12

Trgovinski menadžment (bol. 12) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Menadžment nabavke (bol. 12) 29-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Baze podataka dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-05-2017 12:00

Učionica10

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Ruski poslovni jezik 1 Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ruski poslovni jezik 2 Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ruski poslovni jezik 3 Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Vladimir Zakić 09-05-2017 12:00

Laboratorija 3

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 16-05-2017 14:00

Učionica11

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 22-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 09-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica12

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 24-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Matematika (bol. 07) 24-05-2017 09:00

Laboratorija 3

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 09-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 23-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 12-05-2017 12:00

Učionica10

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Internet marketing dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Sociologija dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Energetska bezbednost (bol. 07) 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Učionica14

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Personalne finansije dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje dr Slobodanka Jovin 19-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Marketing dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Operativni menadžment 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica12

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica12

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 16-05-2017 14:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 15-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 09-05-2017 18:00

Učionica10

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 10-05-2017 17:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 11-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 09-05-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 11-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijske institucije i tržišta dr Jovan Njegić 30-05-2017 10:00

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 10-05-2017 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 08-05-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 23-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica11

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 23-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica11

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 26-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-05-2017 09:00

Laboratorija 3

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 24-05-2017 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 29-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 30-05-2017 10:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-05-2017 17:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Poslovanje medija (bol. 07) 08-05-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 08-05-2017 11:00

Laboratorija 5

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 09-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 10-05-2017 17:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 11-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 24-05-2017 09:00

Laboratorija 3

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 26-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 26-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 16-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 30-05-2017 10:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Sociologija (bol. 12) 08-05-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 08-05-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 22-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 09-05-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 12) 09-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 29-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Primena internet tehnologija (bol. 07) 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 16-05-2017 14:00

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 24-05-2017 09:00

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 24-05-2017 09:00

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 08-05-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (bol. 07) 08-05-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 08-05-2017 11:00

Laboratorija 5

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 08-05-2017 12:00

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 09-05-2017 15:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Matematika (bol. 12) 24-05-2017 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica13

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 08-05-2017 11:00

Laboratorija 5

Marketing istraživanje (bol. 07) 26-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 19-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Međunarodna ekonomija (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-05-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 25-05-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Poslovanje medija (bol. 12) 08-05-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-05-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 09-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 10-05-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 26-05-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 18-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 16-05-2017 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 17-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Programski jezici I dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Programski jezici II dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 18-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 10-05-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 24-05-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 18-05-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 17-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 16-05-2017 13:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik III 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 12-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 16-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Uvod u e-biznis dr Ninoslava Savić 16-05-2017 17:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima dr Tamara Gajić 12-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 16) Tamara Popović 15-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik II 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik I 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 18-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 09-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 09-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Vladimir Zakić 09-05-2017 12:00

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 10-05-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-05-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 23-05-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica11

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 24-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) 24-05-2017 15:00

Učionica10

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 26-05-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-05-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-05-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa dr Ivana Jošanov Vrgović 12-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 12-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 16) dr Dragan Jočić 16-05-2017 14:00

Učionica11

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 17-05-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 18-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 23-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Učionica12

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 26-05-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 26-05-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đorđević 10-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica12

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 25-05-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Osnovi preduzetništva dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 08-05-2017 12:00

Laboratorija 4

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-05-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 22-05-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 11-05-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-05-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) 09-05-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 26-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Preduzetništvo (bol. 12) 26-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Preduzetništvo (bol. 07) 26-05-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 11-05-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) dr Branko Latinović 12-05-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 15-05-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-05-2017 09:00

Amfiteatar1