Izaberite stranicu

Prijava ispita za majski ispitni rok će se održati 8. i 9. maja 2018. godine.


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 17-05-2018 18:00

Učionica11

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 21-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Berzansko poslovanje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 17-05-2018 18:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 18-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Ekonomika turizma (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (Bol. 17) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Ruski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Ruski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Ruski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 17-05-2018 18:00

Učionica11

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Organizaciono ponašanje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovne strategije (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 25-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Projektni menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 23-05-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-05-2018 18:00

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 21-05-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 14-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Aktuarstvo (Bol. 07) Jočić dr Dragan 18-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Osiguranje (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 21-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11_KP

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 24-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Softverski inženjering (Bol. 07) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica9

Primena integrisanih razvojnih alata (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Objektno-orijentisano projektovanje (Pre Bol.) Latinović dr Branko 29-05-2018 09:00

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Internet marketing (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Pre Bol.) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 21-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 23-05-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 18-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 17-05-2018 18:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 24-05-2018 14:00

Laboratorija 5

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 25-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 23-05-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 14-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 17-05-2018 11:00

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-05-2018 11:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 23-05-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Osiguranje (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 14-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 07) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 21-05-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 23-05-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 14-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 25-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 21-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Jočić dr Dragan 18-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 25-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 17-05-2018 18:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 23-05-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 18-05-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 18-05-2018 16:00

Učionica16

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (Bol. 07) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 18-05-2018 14:00

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 23-05-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 29-05-2018 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 21-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Softverski inženjering (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 21-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 15-05-2018 18:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 14-05-2018 16:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 24-05-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 17-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić Vladimir 14-05-2018 12:00

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 17-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 24-05-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Salai mr Leonard 24-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 14-05-2018 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 25-05-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 23-05-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 24-05-2018 14:00

Laboratorija 5

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 16-05-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 16-05-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić Vladimir 14-05-2018 12:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić Vladimir 14-05-2018 12:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 15-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 25-05-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 25-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Pre Bol.) Popović Tamara 28-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 29-05-2018 09:00

Učionica14

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 29-05-2018 09:00

Učionica14

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 29-05-2018 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 18-05-2018 16:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 23-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 14-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 21-05-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 21-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 21-05-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 28-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 29-05-2018 09:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 29-05-2018 09:00

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 29-05-2018 09:00

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 29-05-2018 09:00

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 29-05-2018 09:00

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 29-05-2018 09:00

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 29-05-2018 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-05-2018 11:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-05-2018 11:00

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-05-2018 11:00

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 29-05-2018 11:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 18-05-2018 16:00

Učionica9

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 18-05-2018 16:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 21-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 21-05-2018 13:00

Učionica10

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 21-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Račić dr Željko 21-05-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 21-05-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) 22-05-2018 10:00

Učionica11

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 18-05-2018 16:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 21-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 21-05-2018 11:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 22-05-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 28-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 29-05-2018 11:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 23-05-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 29-05-2018 13:00

Amfiteatar1

Učionica11

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 29-05-2018 10:00

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 29-05-2018 09:00

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Krunić dr Vlado 23-05-2018 16:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Peković dr Drinka 23-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 14-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 18-05-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Maja Lemajić 16-05-2018 11:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 25-05-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 25-05-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 21-05-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2