Izaberite stranicu

Prijava ispita je 6., 7., 8., 9. i 10. maj 2019. godine


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 15-05-2019 12:00

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 23-05-2019 14:00

Učionica10

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 27-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 27-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 15-05-2019 12:00

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 23-05-2019 14:00

Učionica10

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Klašnja Milićević dr Aleksandra 23-05-2019 14:00

Učionica10

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 16-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 16-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Stanković dr Željko 20-05-2019 13:00

Učionica10

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 22-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 23-05-2019 14:00

Učionica10

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 16-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 27-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić dr Vladimir 20-05-2019 12:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Klašnja Milićević dr Aleksandra 23-05-2019 14:00

Učionica10

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić dr Vladimir 20-05-2019 12:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 12) Stanković dr Željko 20-05-2019 13:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 27-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 27-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 24-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 13-05-2019 09:00

Učionica10

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 13-05-2019 16:00

Učionica10

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-05-2019 09:00

Amfiteatar2

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić dr Vladimir 20-05-2019 12:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 12) Zakić dr Vladimir 20-05-2019 12:00

Amfiteatar1

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) Stanković dr Željko 20-05-2019 13:00

Učionica10

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Stanković dr Željko 20-05-2019 13:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-05-2019 11:00

Laboratorija 3

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Uvod u robotiku (Bol. 16) Stanković dr Željko 20-05-2019 13:00

Učionica10

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 20-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-05-2019 17:00

Amfiteatar1

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Marketing u turizmu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 21-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 20-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 20-05-2019 15:00

Učionica10

Učionica9

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 22-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 23-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 24-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-05-2019 11:00

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 22-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 22-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 22-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-05-2019 14:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 15-05-2019 09:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 21-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 21-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 21-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 15-05-2019 13:00

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 15-05-2019 15:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 22-05-2019 17:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 15-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 16-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 16-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Jovičić Vuković dr Ana 24-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 24-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 24-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 24-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 24-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 24-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 24-05-2019 14:00

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 27-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Đorđević dr Slaviša 27-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 27-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 27-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 21-05-2019 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 27-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 21-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 28-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 28-05-2019 15:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Kisin Nina 29-05-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Osnovi turizma (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Pavkov dr Ivan 28-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 29-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 20-05-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 23-05-2019 15:00

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 22-05-2019 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 24-05-2019 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 28-05-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 17-05-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 14-05-2019 13:00

Amfiteatar1

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 27-05-2019 13:00

Amfiteatar2

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 29-05-2019 15:00

Učionica11

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 27-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-05-2019 09:00

Učionica11

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 17-05-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-05-2019 16:00

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 13-05-2019 11:00

Učionica12

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 16-05-2019 11:00

Učionica13