Izaberite stranicu

Prijava ispita je  od 09. do 10. juna 2020.

Uplate za prijavu ispita i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  07.06.2020. kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i,  ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti prijave kolokvijume kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 10.06.2020., kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije COVID19.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 15-06-2020 10:00

Učionica10

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 15-06-2020 09:00

Učionica12

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 12-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 12-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 12-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 15-06-2020 09:00

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 15-06-2020 09:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 15-06-2020 09:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 15-06-2020 09:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 15-06-2020 10:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 13-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 12-06-2020 17:00

Učionica10

Učionica9

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 12-06-2020 17:00

Učionica10

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 12-06-2020 17:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 14-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 14-06-2020 09:00

Amfiteatar2

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 12-06-2020 13:00

Učionica10

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 12-06-2020 13:00

Učionica9

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 12-06-2020 13:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 12-06-2020 13:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 12-06-2020 13:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 12-06-2020 13:00

Učionica9

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 12-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 12-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 12-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 12-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 12-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 13-06-2020 09:00

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računarske mreže (Bol. 16) Marić dr Petar 15-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Marić dr Petar 15-06-2020 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 15-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 13-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 15-06-2020 09:00

Učionica12

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 13-06-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 14-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 12-06-2020 17:00

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 12-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 12-06-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica22_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-06-2020 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 12-06-2020 09:00

Laboratorija 5

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 12-06-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 15-06-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 14-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 14-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 15-06-2020 13:00

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 15-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 15-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 15-06-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-06-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 12-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 12-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 12-06-2020 13:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 15-06-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 13-06-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 15-06-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 15-06-2020 17:00

Učionica12

Učionica9