Izaberite stranicu

Пријава испита за мајски рок ће бити од 26. до 28. априла 2021. године,

Уплате за пријаву испита, молбе и остале обавезе морају бити извршене закључно са  26.04.2021 . године у 14h, како би биле благовремено прокњижене.

Моле се студенти да приликом пријаве испита из предмета обрате пажњу код којег наставника пријављују исти. Студент може полагати предмет искључиво код наставника код којег је пријавио испит из предмета.

Потребно је да студенти провере пријаве својих испита пре почетка испитног рока и, уколико постоје неслагања, да се што пре јаве у студентску службу.

Уколико за предмет није дефинисан наставник или датум полагања, потребно је да се одмах јаве у студентску службу.

Потребно је да студенти пријаве колоквијум код предметних наставника, најкасније до  26.04.2021 , како би се извршила организација истих у складу са правилима превенције  COVID19.

Напомене у вези са локацијом одржавања

  • Испити који се одржавају у учионицама са ознаком КП, одржавају се у просторијама Школе на Булевару Краља Петра И, број 38/III
  • Испити који се одржавју у учионицама без додатне словне ознаке, одржавају се у просторијама Школе на Лиману, Владимира Перића – Валтера 4

Упутство за електронску пријаву испита можете видети на следећем линку:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Управљање инвестицијама (Бол. 17) Momčilović dr Mirela 27-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić dr Dejan 27-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Лабораторија 5

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Лабораторија 5

Учионица11

Примена интернет технологија (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Математика (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) Pavlović dr Nataša 18-05-2021 17:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Понашање потрошача (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословна анализа (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Дигитални маркетинг (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 17-05-2021 13:00

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи менаџмента (Bol. 20 dls) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи електронског пословања (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 17-05-2021 13:00

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 26-05-2021 13:00

Лабораторија 4

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) Pržulj dr Đorđe 13-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица8

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи ревизије (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Пословна статистика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 20-05-2021 13:00

Учионица8

Пословно окружење (Бол. 17) Đurić dr Dejan 27-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 28-05-2021 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Увод у финансије (Бол. 17) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Туристичка географија (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 26-05-2021 13:00

Лабораторија 4

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Лабораторија 5

Учионица11

Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Психологија (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијске берзе (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг у туризму (Бол. 17) Pavlović dr Nataša 18-05-2021 17:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 25-05-2021 10:00

Учионица9

Међународна трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање инвестицијама (Бол. 17) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Корпоративно управљање (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик 1 Немачки (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Предузетничке финансије (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Међународне финансије (Бол. 17) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Пословне финансије (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Међународна економија (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) Stojanović dr Vladimir 20-05-2021 11:00

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Базе података (Бол. 16) Tešendić dr Danijela 12-05-2021 09:00

Лабораторија 3

Напредне веб технологије (Бол. 16) Marković dr Suzana 19-05-2021 11:00

Лабораторија 5

Јавне финансије (Бол. 17) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Економика туризма (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Рурални туризам (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Међународно банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Бизнис план (Бол. 17) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (Бол. 17) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Програмски језици I (Пре Бол.) Petrović dr Vera 18-05-2021 11:00

Лабораторија 3

Учионица8

Примена информационих технологија (Бол. 17) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 17-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица9

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Канали маркетинга (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Савремено тржишно пословање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Економика трговине (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик 2 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Учионица7

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Пословна етика (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Увод у програмирање (Бол. 16) Petrović dr Vera 18-05-2021 11:00

Лабораторија 3

Учионица8

Програмски језици II (Пре Бол.) Petrović dr Vera 18-05-2021 11:00

Лабораторија 3

Учионица8

Примењено програмирање (Бол. 07) Petrović dr Vera 18-05-2021 11:00

Лабораторија 3

Учионица8

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Међународне финансије (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Лидерство (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Базе података (Пре Бол.) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Корпоративно управљање (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Базе података (Бол. 07) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Развој пословних апликација (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Пословно комуницирање (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Примена интегрисаних развојних алата (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Објектно-оријентисано пројектовање (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Лабораторија 4

Учионица11

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Комерцијално пословање (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронска трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Лабораторија 5

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Пројектовање система електронског пословања (Бол. 07 – СС) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Основи електронског пословања (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Основи електронског пословања (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić dr Dejan 28-05-2021 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Основи предузетништва (Бол. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Економија Европске уније (Бол. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Примена информационих технологија (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Основи организације (Бол. 07) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Менаџмент набавке (Бол. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Системи за електронско учење (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 20-05-2021 13:00

Учионица8

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Marković dr Suzana 19-05-2021 11:00

Лабораторија 5

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Економика предузећа (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Obradović dr Jelena 11-05-2021 09:00

Учионица7

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Учионица11

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Туристичка географија (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Психологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Управљање инвестицијама (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 27-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Momčilović dr Mirela 27-05-2021 09:00

Амфитеатар1

Учионица13

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Пословна анализа (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно банкарство (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Понашање потрошача (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Маркетинг (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Понашање потрошача (Пре Бол.) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (Пре Бол.) Pavlović dr Nataša 18-05-2021 17:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 18-05-2021 17:00

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (Бол. 17) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (Бол. 17) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (Бол. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Теорија графова (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 25-05-2021 10:00

Учионица9

Интернет маркетинг (Бол. 07 – СС) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Глобализација (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Лабораторија 5

Учионица11

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Интернет ствари (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица11

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Увод у финансије (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Амфитеатар2

Учионица14

Учионица16

Управљање породичним пословима (Бол. 07 – СС) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 28-05-2021 09:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Истраживање тржишта (Бол. 17) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Амфитеатар2

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Mikalački dr Mirjana 13-05-2021 12:00

Лабораторија 4

Учионица11

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 27-05-2021 09:00

Учионица11

Учионица16

Учионица8

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Јавне финансије (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Учионица16

Учионица9

Менаџмент трошкова (Бол. 17) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 07) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рачунарске мреже (Бол. 16) Tešendić dr Danijela 12-05-2021 09:00

Лабораторија 3

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент догађаја (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Први страни пословни језик 3 Немачки (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународни туризам (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика туризма (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Оперативни системи (Бол. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 3 Енглески (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 1 Енглески (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП