Izaberite stranicu

Prijava ispita za majski rok će biti od 26. do 28. aprila 2021. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  26.04.2021 . godine u 14h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do  26.04.2021 , kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Momčilović dr Mirela 27-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić dr Dejan 27-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 18-05-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Digitalni marketing (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 17-05-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 17-05-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 26-05-2021 13:00

Laboratorija 4

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 13-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 20-05-2021 13:00

Učionica8

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić dr Dejan 27-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 28-05-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 26-05-2021 13:00

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 18-05-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 25-05-2021 10:00

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 20-05-2021 11:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Baze podataka (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 12-05-2021 09:00

Laboratorija 3

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 19-05-2021 11:00

Laboratorija 5

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) Petrović dr Vera 18-05-2021 11:00

Laboratorija 3

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 17-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 21-05-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Uvod u programiranje (Bol. 16) Petrović dr Vera 18-05-2021 11:00

Laboratorija 3

Učionica8

Programski jezici II (Pre Bol.) Petrović dr Vera 18-05-2021 11:00

Laboratorija 3

Učionica8

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Petrović dr Vera 18-05-2021 11:00

Laboratorija 3

Učionica8

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 26-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 13-05-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 13-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Baze podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Baze podataka (Bol. 07) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 17-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 14-05-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-05-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 20-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 20-05-2021 13:00

Učionica8

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 19-05-2021 11:00

Laboratorija 5

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 19-05-2021 13:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Obradović dr Jelena 11-05-2021 09:00

Učionica7

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 19-05-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 18-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 28-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 27-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 27-05-2021 09:00

Amfiteatar1

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 27-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 10-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 10-05-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-05-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Pre Bol.) Pavlović dr Nataša 18-05-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 18-05-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 25-05-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 25-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 25-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 25-05-2021 10:00

Učionica9

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-05-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 24-05-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Digitalni marketing (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 28-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 28-05-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 28-05-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Maksimović dr Branka 26-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-05-2021 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 12-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-05-2021 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Mikalački dr Mirjana 13-05-2021 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 27-05-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Javne finansije (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 12-05-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 12-05-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računarske mreže (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 12-05-2021 09:00

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment događaja (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 21-05-2021 13:00

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 12-05-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 11-05-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 21-05-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP