Izaberite stranicu

Пријава испита за мајски рок ће бити од 4. до 5. маја 2022. године,

Уплате за пријаву испита, молбе и остале обавезе морају бити извршене закључно са 28.04.2022. године у 12h, како би биле благовремено прокњижене.

Моле се студенти да приликом пријаве испита из предмета обрате пажњу код којег наставника пријављују исти. Студент може полагати предмет искључиво код наставника код којег је пријавио испит из предмета.

Потребно је да студенти провере пријаве својих испита пре почетка испитног рока и, уколико постоје неслагања, да се што пре јаве у студентску службу.

Уколико за предмет није дефинисан наставник или датум полагања, потребно је да се одмах јаве у студентску службу.

Потребно је да студенти који истовремено полажу колоквијум и испит, пријаве колоквијум код предметних наставника, најкасније до 28.04.2022, како би се извршила организација истих у складу са правилима превенције  COVID19.

Напомене у вези са локацијом одржавања

  • Испити који се одржавају у учионицама са ознаком КП, одржавају се у просторијама Школе на Булевару Краља Петра И, број 38/III
  • Испити који се одржавју у учионицама без додатне словне ознаке, одржавају се у просторијама Школе на Лиману, Владимира Перића – Валтера 4

Упутство за електронску пријаву испита можете видети на следећем линку:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Осигурање (Бол. 12) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Економија Европске уније (Бол. 17) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Мирослав Јовановић 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Финансијска и актуарска математика (Бол. 20 длс) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Пословна статистика (Бол. 20 длс) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Пословна статистика др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословна статистика (Пре Бол.) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Актуарство (Бол. 12) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 09-05-2022 14:00

Учионица13

Осигурање (Бол. 12) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Осигурање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Математика (Бол. 20 длс) др Милош Јапунџић 10-05-2022 13:00

Учионица14

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Агроекономија (Бол. 20 длс) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Економика трговине (Пре Бол.) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 16-05-2022 09:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) др Сузана Марковић 18-05-2022 12:00

Лабораторија 5

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Основи електронског пословања (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 20-05-2022 13:00

Лабораторија 3

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 09-05-2022 14:00

Учионица13

Психологија (Бол. 20 длс) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Канали маркетинга (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Међународно банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Операциона истраживања (Бол. 16) др Милош Јапунџић 10-05-2022 13:00

Учионица14

Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) др Ана Јовичић Вуковић 09-05-2022 14:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Електронски системи плаћања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Пословна етика (Пре Бол.) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Организационо понашање (Пре Бол.) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Јавне финансије (Бол. 12) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Међународна трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Основи менаџмента (Бол. 17) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Пословни информациони системи (Пре Бол.) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Програмски језици I (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 16-05-2022 12:00

Лабораторија 3

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Окружење пословања (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Програмски језици II (Пре Бол.) др Горан Аритоновић 16-05-2022 12:00

Лабораторија 3

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Туристичка легислатива (Пре Бол.) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Пословна етика (Пре Бол.) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Основи туризма (Пре Бол.) др Наташа Павловић 17-05-2022 17:00

Учионица12

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Међународни туризам (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Основи организације (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Маркетинг (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 16-05-2022 09:00

Учионица14

Психологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Пословно право (Бол. 12) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Персоналне финансије (Пре Бол.) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Основи менаџмента (Бол. 12) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Основи организације (Бол. 12) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (Бол. 12) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Менаџмент набавке (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Агроекономија (Бол. 12) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-05-2022 09:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Предузетничке финансије (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Међународно опорезивање (Бол. 12) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Јавне финансије (Бол. 12) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Познавање робе (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 16-05-2022 09:00

Учионица14

Технологија производње хране (Пре Бол.) др Бранка Максимовић 16-05-2022 09:00

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Базе података (Пре Бол.) др Данијела Тешендић 12-05-2022 09:00

Учионица11

Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Пре Бол.) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Међународна економија (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Међународно опорезивање (Бол. 12) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Јавне финансије (Бол. 12) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Математика (Бол. 12) др Сања Лончар 20-05-2022 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Геополитика (Бол. 12) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Тржишно комуницирање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Пословно окружење (Бол. 12) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (Бол. 12) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Понашање потрошача (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Међународна трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Туристичка географија (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Милош Јапунџић 10-05-2022 13:00

Учионица14

Управљање квалитетом (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Менаџмент услуга (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Финансијски менаџмент (Бол. 12) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Социологија (Бол. 12) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Психологија (Бол. 16) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) др Борис Кузман 18-05-2022 12:00

Учионица7

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) др Борис Кузман 18-05-2022 12:00

Учионица7

Бизнис план (Бол. 17) др Борис Кузман 18-05-2022 12:00

Учионица7

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Принципи менаџмента (Пре Бол.) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословни апликативни системи (Бол. 12) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Информациони системи у туризму (Бол. 12) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) др Сања Лончар 20-05-2022 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) др Сања Лончар 20-05-2022 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Пословна математика (Пре Бол.) др Сања Лончар 20-05-2022 13:00

Лабораторија 4

Учионица9

Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Електронска трговина (Бол. 12) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Рурални туризам (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Економика туризма (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Дигитални маркетинг (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Пословно право (Пре Бол.) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Увод у програмирање (Бол. 16) др Горан Аритоновић 16-05-2022 12:00

Лабораторија 3

Основи економије (Бол. 12) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Познавање робе (Бол. 12) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Основи економије (Бол. 16) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 17) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Теорија графова (Бол. 16) др Милош Јапунџић 10-05-2022 13:00

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) др Милош Јапунџић 10-05-2022 13:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Безбедност информационих система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Управљање пројектима (Пре Бол.) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) др Ђорђе Пржуљ 11-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Информациони системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 11-05-2022 12:00

Лабораторија 4

Мултимедијални системи (Бол. 16) др Јасмина Новаковић 11-05-2022 12:00

Лабораторија 4

Пословно комуницирање (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Рачунарске мреже (Бол. 16) др Данијела Тешендић 12-05-2022 09:00

Учионица11

Напредне веб технологије (Бол. 16) др Сузана Марковић 18-05-2022 12:00

Лабораторија 5

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Економика јавног сектора (Пре Бол.) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Дигитални маркетинг (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 20-05-2022 13:00

Лабораторија 3

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Основи организације (Бол. 17) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Основи организације (Бол. 17) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Економика туризма (Бол. 07) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Увод у финансије (Бол. 17) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Психологија (Бол. 17) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) др Ђорђе Пржуљ 11-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Развој пословних апликација (Бол. 16) др Горан Аритоновић 16-05-2022 12:00

Лабораторија 3

Пословно право (Бол. 17) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Базе података (Бол. 16) др Данијела Тешендић 12-05-2022 09:00

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) др Наташа Павловић 17-05-2022 17:00

Учионица12

Математика (Бол. 17) др Милош Јапунџић 10-05-2022 13:00

Учионица14

Национална економија (Бол. 17) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Основи економије (Бол. 17) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Оперативни системи (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Примена информационих технологија (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Маркетинг (Бол. 17) др Бранка Максимовић 16-05-2022 09:00

Учионица14

Основи предузетништва (Бол. 17) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Менаџмент трошкова (Бол. 17) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Маркетинг у туризму (Бол. 17) др Наташа Павловић 17-05-2022 17:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Борис Кузман 18-05-2022 12:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Менаџмент догађаја (Бол. 17) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Понашање потрошача (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Савремено тржишно пословање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Маркетинг (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Истраживање тржишта (Бол. 17) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Александра Драгин 25-05-2022 11:00

Учионица11

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) др Владимир Стојановић 10-05-2022 09:00

Учионица8

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-05-2022 09:00

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 17) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Туристичка географија (Бол. 17) др Ана Јовичић Вуковић 09-05-2022 14:00

Учионица13

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Међународна економија (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 17) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Основи ревизије (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Економика туризма (Бол. 17) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Међународне финансије (Бол. 17) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Пословно окружење (Бол. 17) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (Бол. 17) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 17) др Александра Драгин 25-05-2022 11:00

Учионица11

Предузетничке финансије (Бол. 17) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Лидерство (Бол. 17) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-05-2022 09:00

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Пословна етика (Бол. 17) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Електронска трговина (Бол. 17) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-05-2022 09:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-05-2022 09:00

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 10-05-2022 09:00

Учионица16

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) др Сања Лончар 12-05-2022 13:00

Лабораторија 4

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) др Мирослав Јовановић 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословна статистика (Бол. 17) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Јавне финансије (Бол. 17) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Пословна анализа (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Пословне финансије (Бол. 17) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Међународно банкарство (Бол. 17) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Управљање инвестицијама (Бол. 17) др Мирела Момчиловић 23-05-2022 09:00

Учионица14

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Трговински менаџмент (Бол. 17) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Глобализација (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Финансијске берзе (Бол. 17) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Бранка Максимовић 16-05-2022 09:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Социологија (Бол. 16) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Борис Кузман 18-05-2022 12:00

Учионица7

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 23-05-2022 09:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 23-05-2022 09:00

Учионица14

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) др Мирела Момчиловић 23-05-2022 09:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Дајана Ерцеговац 23-05-2022 14:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Пре Бол.) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 20 длс) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 20 длс) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 20 длс) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Управљање ризицима (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Интернет ствари (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) др Вероника Бошков 16-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Инвестиционо банкарство (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Рачуноводство (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Социјално предузетништво (Пре Бол.) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) др Ђорђе Пржуљ 11-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Маја Вукадиновић 11-05-2022 17:00

Амфитеатар2

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) др Данијела Тешендић 12-05-2022 09:00

Учионица11

Пословна анализа (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Основи организације (Бол. 20 длс) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Ђорђе Ћузовић 20-05-2022 17:00

Учионица13

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Национална економија (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Банкарство (Бол. 20 длс) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Еколошки менаџмент (Бол. 20 длс) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Међународне финансије (Бол. 20 длс) др Дејан Живков 16-05-2022 12:00

Учионица9

Увод у финансије (Бол. 20 длс) др Бранка Пауновић 10-05-2022 10:00

Учионица13

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Пословне финансије (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Економика предузећа (Бол. 20 длс) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Пословно право (Бол. 20 длс) др Исидора Милошевић 12-05-2022 13:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 20 длс) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 20 длс) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Јавне финансије (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Основи економије (Бол. 20 длс) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Управљање инвестицијама (Бол. 20 длс) др Мирела Момчиловић 23-05-2022 09:00

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 20 длс) др Никола Јанчев 19-05-2022 13:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Гордана Вуксановић 11-05-2022 09:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 20 длс) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 20 длс) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 20 длс) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Корпоративно управљање (Бол. 20 длс) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Пословна статистика (Пре Бол.) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Осигурање (Бол. 17) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) др Мирјана Микалачки 09-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) др Наташа Папић Благојевић 09-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Маркетинг у туризму (Пре Бол.) др Наташа Павловић 17-05-2022 17:00

Учионица12

Основи ревизије (Бол. 17) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Рачуноводство (Бол. 17) др Сања Влаовић Беговић 12-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Рачуноводство (Бол. 17) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Основи ревизије (Бол. 20 длс) др Стеван Томашевић 17-05-2022 13:00

Амфитеатар_КП

Примена информационих технологија (Бол. 20 длс) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Пословно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент набавке (Бол. 12) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Предузетништво (Бол. 12) др Биљана Станков 09-05-2022 16:00

Амфитеатар2

Корпоративно управљање (Бол. 17) др Драгана Милић 09-05-2022 09:00

Учионица9

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Данијела Чолић 13-05-2022 13:00

Учионица13

Основи електронског пословања (Бол. 12) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Предузетничке финансије (Бол. 20 длс) др Слободанка Јовин 17-05-2022 12:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Економика предузећа (Бол. 12) др Бисерка Комненић 18-05-2022 12:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) др Јован Његић 18-05-2022 12:00

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) др Зоран Марошан 19-05-2022 13:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Лабораторија 5

Учионица12

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) др Марија Вуковић 19-05-2022 16:00

Учионица13

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Трговински маркетинг (Пре Бол.) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) др Дејан Ђурић 23-05-2022 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Банкарски менаџмент (Бол. 12) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) др Жељко Рачић 23-05-2022 14:00

Учионица13

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Маркетинг истраживање (Бол. 12) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Тржишно комуницирање (Бол. 17) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Понашање потрошача (Пре Бол.) др Драгољуб Јовичић 24-05-2022 13:00

Учионица12

Учионица13

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) др Славиша Ђукановић 26-05-2022 12:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) др Бојана Ковачевић Берлековић 26-05-2022 13:00

Учионица9

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) др Сања Лончар 12-05-2022 13:00

Лабораторија 4

Технике међународног пословања (Пре Бол.) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Математика (Бол. 12) др Милош Јапунџић 10-05-2022 13:00

Учионица14

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) др Јелена Дамњановић 12-05-2022 11:00

Учионица11_КП

Математика (Бол. 16) др Милош Јапунџић 10-05-2022 13:00

Учионица14

Рурални туризам (Бол. 17) др Татјана Бошковић 23-05-2022 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент услуга (Бол. 12) др Милијана Рогановић 20-05-2022 17:00

Учионица14

Агроекономија (Бол. 17) др Бранка Максимовић 26-05-2022 12:00

Учионица12_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) др Љиљана Јовић 10-05-2022 16:00

Учионица12

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) др Предраг Ранитовић 16-05-2022 09:00

Лабораторија 3

Учионица9

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) др Наташа Бикицки 13-05-2022 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП