Izaberite stranicu

Prijava ispita za majski rok će biti od 4. do 5. maja 2022. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 28.04.2022. godine u 12h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti koji istovremeno polažu kolokvijum i ispit, prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 28.04.2022, kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 09-05-2022 14:00

Učionica13

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 10-05-2022 13:00

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 16-05-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 18-05-2022 12:00

Laboratorija 5

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 20-05-2022 13:00

Laboratorija 3

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 09-05-2022 14:00

Učionica13

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-05-2022 13:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 09-05-2022 14:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 16-05-2022 12:00

Laboratorija 3

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 16-05-2022 12:00

Laboratorija 3

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 17-05-2022 17:00

Učionica12

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 16-05-2022 09:00

Učionica14

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 10-05-2022 09:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 16-05-2022 09:00

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 16-05-2022 09:00

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 12-05-2022 09:00

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 20-05-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-05-2022 13:00

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 18-05-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 18-05-2022 12:00

Učionica7

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 18-05-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 20-05-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 20-05-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 20-05-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 16-05-2022 12:00

Laboratorija 3

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-05-2022 13:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-05-2022 13:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 11-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 11-05-2022 12:00

Laboratorija 4

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 11-05-2022 12:00

Laboratorija 4

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 12-05-2022 09:00

Učionica11

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 18-05-2022 12:00

Laboratorija 5

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 20-05-2022 13:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 11-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 16-05-2022 12:00

Laboratorija 3

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 12-05-2022 09:00

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 17-05-2022 17:00

Učionica12

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 10-05-2022 13:00

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 16-05-2022 09:00

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 17-05-2022 17:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 18-05-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 25-05-2022 11:00

Učionica11

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 10-05-2022 09:00

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 10-05-2022 09:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 09-05-2022 14:00

Učionica13

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 25-05-2022 11:00

Učionica11

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-05-2022 09:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-05-2022 09:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-05-2022 09:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-05-2022 09:00

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 12-05-2022 13:00

Laboratorija 4

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 23-05-2022 09:00

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 16-05-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 18-05-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 23-05-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 23-05-2022 09:00

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 23-05-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 23-05-2022 14:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 16-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 11-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 11-05-2022 17:00

Amfiteatar2

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 12-05-2022 09:00

Učionica11

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 20-05-2022 17:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 16-05-2022 12:00

Učionica9

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 10-05-2022 10:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 12-05-2022 13:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 23-05-2022 09:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 19-05-2022 13:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 11-05-2022 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 09-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 17-05-2022 17:00

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 12-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 17-05-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 09-05-2022 16:00

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 09-05-2022 09:00

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 13-05-2022 13:00

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 17-05-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-05-2022 12:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 18-05-2022 12:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 19-05-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 19-05-2022 16:00

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 23-05-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 23-05-2022 14:00

Učionica13

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 24-05-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 26-05-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 26-05-2022 13:00

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 12-05-2022 13:00

Laboratorija 4

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-05-2022 13:00

Učionica14

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-05-2022 11:00

Učionica11_KP

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-05-2022 13:00

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-05-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 20-05-2022 17:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 26-05-2022 12:00

Učionica12_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 10-05-2022 16:00

Učionica12

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 16-05-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 13-05-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP