Izaberite stranicu

O B A V E Š T E NJ E

Prijava ispita za MAJSKI ispitni rok će biti 04., 05. i 06. maj 2023. g.

Ispitni rok traje od  09.05. do 26.05.2023. godine.

Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 28.04.2023. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 04.05.2023. godine i šalju se na https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Plan prijave i početak ispitnog roka (do junskog roka) možete videti na kalendaru aktivnosti http://www.vps.ns.ac.rs/studije/kalendar-aktivnosti/

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/

 


Predmet Nastavnik Datum Vreme Učionica
Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 11-05-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 11-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 18-05-2023 11:00

Učionica7

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 15-05-2023 15:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 16-05-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 16-05-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 23-05-2023 10:00

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 11-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 18-05-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica10

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 24-05-2023 14:00

Učionica9

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 24-05-2023 14:00

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 24-05-2023 14:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 23-05-2023 12:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 23-05-2023 12:00

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 10-05-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 10-05-2023 12:00

Učionica2

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 10-05-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 11-05-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 18-05-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica10

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 18-05-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica10

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 16-05-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 18-05-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 23-05-2023 12:00

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 10-05-2023 11:00

Laboratorija 5

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 10-05-2023 11:30

Laboratorija 4

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 10-05-2023 11:30

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 23-05-2023 12:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 23-05-2023 12:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 11-05-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 11-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 09-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 15-05-2023 15:00

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 10-05-2023 11:00

Laboratorija 5

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 16-05-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 24-05-2023 09:00

Laboratorija 3

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 24-05-2023 14:00

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 23-05-2023 10:00

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 23-05-2023 12:00

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 10-05-2023 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 10-05-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 16-05-2023 11:00

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 24-05-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 23-05-2023 10:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 10-05-2023 09:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 15-05-2023 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 16-05-2023 12:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 16-05-2023 12:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 26-05-2023 13:00

Laboratorija 4

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 24-05-2023 14:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 10-05-2023 12:00

Učionica2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 10-05-2023 14:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 16-05-2023 12:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 26-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 24-05-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 22-05-2023 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 16-05-2023 12:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 11-05-2023 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 15-05-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 26-05-2023 13:00

Laboratorija 4

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 24-05-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 16-05-2023 12:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 23-05-2023 12:00

Učionica14

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 09-05-2023 14:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 09-05-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 10-05-2023 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 10-05-2023 14:00

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 15-05-2023 15:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 18-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 15-05-2023 17:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 16-05-2023 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 22-05-2023 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 23-05-2023 10:00

Učionica14

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 23-05-2023 10:00

Učionica14

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 10-05-2023 12:00

Učionica2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 11-05-2023 09:30

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 09-05-2023 10:00

Učionica9

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 11-05-2023 09:30

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 16-05-2023 11:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 24-05-2023 15:00

Učionica16

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-05-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 26-05-2023 14:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 19-05-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 26-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 23-05-2023 10:00

Učionica14

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 22-05-2023 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 23-05-2023 12:00

Učionica14

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 12-05-2023 13:00

Učionica13

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 17-05-2023 17:00

Amfiteatar1

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 17-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-05-2023 09:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 16-05-2023 17:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-05-2023 12:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 16-05-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 25-05-2023 17:00

Amfiteatar2