Izaberite stranicu

Prijava ispita za MAJSKI ispitni rok će biti 09. i 10. maja 2024godine.

Ispitni rok traje od  14.05do 31.05.2024godine.

 Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 07.05.2024godinekako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 09.05.2024. godine i šalju se na https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

 Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta (tražiti novac nazad).

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Plan prijave i početak ispitnog roka pratiti na kalendaru aktivnosti na sledećem linku: http://www.vps.ns.ac.rs/studije/kalendar-aktivnosti/

 

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

 

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u

prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

 

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku: http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Učionica
Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 21-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Rodno-odgovorno budžetiranje dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Primenjeno statističko istraživanje dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Marijana Mladenov 14-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Marijana Mladenov 14-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Marija Vranješ 27-05-2024 13:00

Učionica8

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 14-05-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 15-05-2024 09:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 21-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 27-05-2024 13:00

Učionica13

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 27-05-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 24-05-2024 10:00

Učionica8

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-05-2024 12:00

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 17-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 17-05-2024 13:00

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Dragana Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica11

Budžetsko računovodstvo dr Natalija Keković 24-05-2024 11:00

Učionica11

Budžetsko računovodstvo dr Natalija Keković 24-05-2024 11:00

Učionica11

Ekonomika međunarodnih integracija dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Uvod u Evropsku uniju dr Biljana Stankov 17-05-2024 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Menadžment poslovnih performansi dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Uvod u Evropsku uniju dr Biljana Stankov 17-05-2024 13:00

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragana Gašević 24-05-2024 09:00

Učionica10

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Projektni menadžment dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Međunarodna poreska politika dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Marketing dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Marijana Mladenov 14-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Marijana Mladenov 14-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Marijana Mladenov 14-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 17-05-2024 09:00

Učionica10

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Marija Vranješ 27-05-2024 13:00

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 14-05-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 14-05-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 27-05-2024 13:00

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 21-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 14-05-2024 10:30

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 29-05-2024 12:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jelena Vukićević 24-05-2024 09:00

Učionica8

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 15-05-2024 11:00

Laboratorija 5

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 21-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Siniša Mitić 16-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica16

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 22-05-2024 11:30

Laboratorija 4

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-05-2024 12:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 15-05-2024 11:00

Laboratorija 5

Učionica9

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Goran Aritonović 14-05-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 21-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 22-05-2024 11:30

Laboratorija 4

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 22-05-2024 11:30

Laboratorija 4

Biznis plan (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 29-05-2024 12:00

Laboratorija 3

Učionica11

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 27-05-2024 13:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 15-05-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 27-05-2024 13:00

Učionica13

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 27-05-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 24-05-2024 10:00

Učionica8

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-05-2024 12:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 15-05-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 17-05-2024 09:00

Učionica10

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 23-05-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Marija Vranješ 27-05-2024 13:00

Učionica8

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-05-2024 10:30

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 27-05-2024 13:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 27-05-2024 13:00

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-05-2024 09:00

Laboratorija 3

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 17-05-2024 09:00

Učionica10

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 21-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 20-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 27-05-2024 14:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 28-05-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 21-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 21-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Vukićević 24-05-2024 09:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 29-05-2024 12:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-05-2024 09:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragana Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 22-05-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Jasmina Novaković 22-05-2024 11:30

Laboratorija 4

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Marija Vranješ 27-05-2024 13:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 24-05-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 16-05-2024 15:00

Učionica9

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-05-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 17-05-2024 09:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 17-05-2024 09:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 20-05-2024 10:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 21-05-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-05-2024 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 20-05-2024 10:00

Učionica8

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-05-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 28-05-2024 13:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 16-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 21-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 14-05-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Siniša Mitić 16-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Siniša Mitić 16-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica12

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-05-2024 13:00

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-05-2024 09:00

Učionica9

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 21-05-2024 15:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 23-05-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 28-05-2024 09:00

Učionica11

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 24-05-2024 09:00

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 29-05-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 29-05-2024 14:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 29-05-2024 10:30

Učionica8

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 29-05-2024 16:00

Učionica14