Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 09-03-2016 15:00

Учионица11_КП

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Учионица13

Пословно право 10-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 09-03-2016 15:00

Учионица16

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Финансијско рачуноводство mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 18-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 14-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 25-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 17-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-03-2016 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 17-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 25-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Организационо понашање 24-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Руски пословни језик I 14-03-2016 15:00

Учионица12

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Француски пословни језик I 21-03-2016 18:00

Учионица11

Енглески пословни језик I 09-03-2016 15:00

Учионица16

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик II 09-03-2016 15:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Структуре података и алгоритми 18-03-2016 15:00

Учионица12

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима 24-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Основи предузетништва 15-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Француски пословни језик II 21-03-2016 18:00

Учионица11

Руски пословни језик II 14-03-2016 15:00

Учионица12

Пословна статистика 11-03-2016 15:00

Учионица8

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Учионица13

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – руски 14-03-2016 15:00

Учионица12

Економика јавног сектора 12-03-2016 14:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик III 09-03-2016 15:00

Учионица16

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 12-03-2016 14:00

Амфитеатар2

Управљање растом предузећа 24-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Учионица16

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – француски 21-03-2016 18:00

Учионица11

Увод у е-бизнис 18-03-2016 15:00

Учионица12

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Софтверски инжењеринг 18-03-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Учионица12

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 23-03-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 15-03-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Основи организације (bol. 07) 24-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Математика (bol. 07) 11-03-2016 15:00

Учионица8

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Учионица16

Руски пословни језик III 14-03-2016 15:00

Учионица12

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 23-03-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Учионица13

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Амфитеатар2

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 08-03-2016 11:00

Амфитеатар2

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 14-03-2016 15:00

Учионица13

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 11-03-2016 11:00

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-03-2016 09:00

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) 11-03-2016 15:00

Учионица12

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-03-2016 09:00

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 18-03-2016 15:00

Учионица12

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 15-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 24-03-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Међународно пословно право (bol. 07) 10-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Принципи менаџмента 15-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Маркетинг (bol. 07) 17-03-2016 18:00

Амфитеатар1

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 21-03-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Учионица12

Окружење пословања 17-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Учионица13

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Учионица12

Производни менаџмент mr Leonard Salai 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 21-03-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 21-03-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 09-03-2016 15:00

Учионица16

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 11-03-2016 15:00

Учионица12

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 17-03-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 17-03-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 21-03-2016 18:00

Учионица11

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Учионица13

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Учионица12

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 11-03-2016 16:00

Учионица13

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 08-03-2016 09:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Учионица13

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Учионица13

Енергетска безбедност (bol. 07) 24-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Учионица13

Туристичка географија dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Амфитеатар2

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 22-03-2016 09:00

Учионица14

Основи туризма dr Tamara Gajić 15-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Економика туризма dr Tamara Gajić 08-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица12

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица12

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 15-03-2016 09:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 21-03-2016 18:00

Учионица11

Оперативни менаџмент 24-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање ризицима 24-03-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 17-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 15-03-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Учионица12

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 23-03-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-03-2016 09:00

Учионица11

Базе података dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Познавање робе dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 08-03-2016 09:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 15-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Учионица13

Маркетинг dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Међународни туризам dr Tamara Gajić 08-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 14-03-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 21-03-2016 18:00

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 08-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Животно и неживотно осигурање 11-03-2016 11:00

Учионица9

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-03-2016 11:00

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 25-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 17-03-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-03-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 15-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 15-03-2016 09:00

Учионица13

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Учионица13

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 15-03-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 09-03-2016 15:00

Учионица11_КП

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Међународна економија (bol. 12) 07-03-2016 15:00

Амфитеатар1

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Осигуравачко пословање 18-03-2016 11:00

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 08-03-2016 09:00

Учионица12

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 21-03-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 18-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 14-03-2016 15:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 10-03-2016 17:00

Учионица16

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Учионица13

Производни менаџмент mr Leonard Salai 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 14-03-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 21-03-2016 18:00

Учионица11

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 21-03-2016 18:00

Учионица11

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-03-2016 11:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 10-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 11-03-2016 11:00

Учионица9

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-03-2016 15:00

Учионица12

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-03-2016 09:00

Учионица14

Електронски системи плаћања (bol. 12) 11-03-2016 15:00

Учионица12

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Учионица13

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 15-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Трговински менаџмент (bol. 12) 22-03-2016 09:00

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-03-2016 09:00

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 21-03-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Учионица12

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-03-2016 15:00

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Учионица12

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 07) 17-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Учионица13

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа 15-03-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Пословање медија (bol. 07) 10-03-2016 12:00

Учионица11

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 25-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословна етика 10-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословна математика dr Sanja Lončar 17-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) 15-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 15-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Учионица13

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Пословно право (bol. 12) 10-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 09-03-2016 15:00

Учионица16

Примена информационих технологија (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 08-03-2016 09:00

Учионица12

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица12

Основи економије (bol. 07) 17-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 24-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 10-03-2016 17:00

Учионица12

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 15-03-2016 09:00

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 11-03-2016 15:00

Учионица8

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Учионица13

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-03-2016 09:00

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Социологија (bol. 12) 10-03-2016 12:00

Учионица11

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 08-03-2016 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) 17-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 08-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 09-03-2016 15:00

Учионица11_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 09-03-2016 15:00

Учионица16

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Учионица13

Финансијско рачуноводство (bol. 12) 14-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица13

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 21-03-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 15-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-03-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 11-03-2016 15:00

Учионица8

Основи организације (bol. 12) 24-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Примена интернет технологија (bol. 07) 11-03-2016 16:00

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-03-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 09-03-2016 12:00

Учионица13

Маркетинг истраживање (bol. 07) 08-03-2016 09:00

Учионица12

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 11-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 10-03-2016 17:00

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-03-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-03-2016 09:00

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-03-2016 15:00

Учионица13

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 07) 24-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 15-03-2016 15:00

Учионица12

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 07-03-2016 15:00

Амфитеатар1

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 15:00

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Основи менаџмента (bol. 07) 15-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Социологија (bol. 07) 10-03-2016 12:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 15:00

Учионица16

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 17-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Учионица14_КП

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-03-2016 15:00

Учионица13

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-03-2016 14:00

Амфитеатар2

Математика (bol. 12) 11-03-2016 15:00

Учионица8

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-03-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 18-03-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 18-03-2016 15:00

Учионица12

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Пословање медија (bol. 12) 10-03-2016 12:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 11-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 09-03-2016 12:00

Учионица13

Пословно право (bol. 07) 10-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 22-03-2016 15:00

Учионица8

Маркетинг (bol. 12) 17-03-2016 18:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-03-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-03-2016 09:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-03-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-03-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 10-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 11-03-2016 12:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 15-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 18-03-2016 15:00

Учионица12

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 25-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 09-03-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 15-03-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Принципи јавне администрације (bol. 07) 08-03-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Програмски језици I dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Програмски језици II dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 11-03-2016 16:00

Учионица13

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 17-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-03-2016 18:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Туристичка легислатива 10-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-03-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Учионица16

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Учионица13

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 11-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 15-03-2016 09:00

Учионица13

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 08-03-2016 09:00

Учионица13

Други страни пословни језик – немачки 22-03-2016 15:00

Учионица12

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 15-03-2016 11:00

Амфитеатар2

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-03-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Немачки пословни језик I 22-03-2016 15:00

Учионица12

Немачки пословни језик II 22-03-2016 15:00

Учионица12

Немачки пословни језик III 22-03-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-03-2016 17:00

Учионица13

Управљање људским ресурсима 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 07-03-2016 15:00

Учионица13

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 17-03-2016 09:00

Учионица11

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Учионица16

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески 09-03-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица12

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Учионица12

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) 22-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) 22-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа 22-03-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-03-2016 09:00

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 17-03-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Учионица14_КП

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-03-2016 09:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Учионица7

Француски пословни језик 21-03-2016 18:00

Учионица11

Менаџмент медијских система (bol. 07) 10-03-2016 12:00

Учионица11

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 10-03-2016 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 14-03-2016 15:00

Учионица12

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 24-03-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Пословно право dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Амфитеатар2

Пословна математика 11-03-2016 15:00

Учионица8

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Учионица12

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 10-03-2016 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 10-03-2016 17:00

Учионица12

Вредновање предузећа (bol. 07) 15-03-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-03-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица8

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Учионица12_КП

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 21-03-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 17-03-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-03-2016 13:00

Амфитеатар1

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-03-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Учионица16

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 11-03-2016 16:00

Учионица13