Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 09-03-2016 15:00

Učionica11_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Učionica13

Poslovno pravo 10-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 09-03-2016 15:00

Učionica16

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Finansijsko računovodstvo mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 18-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 14-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 25-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 17-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-03-2016 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 17-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 25-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje 24-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Ruski poslovni jezik I 14-03-2016 15:00

Učionica12

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Francuski poslovni jezik I 21-03-2016 18:00

Učionica11

Engleski poslovni jezik I 09-03-2016 15:00

Učionica16

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik II 09-03-2016 15:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Strukture podataka i algoritmi 18-03-2016 15:00

Učionica12

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima 24-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Osnovi preduzetništva 15-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Francuski poslovni jezik II 21-03-2016 18:00

Učionica11

Ruski poslovni jezik II 14-03-2016 15:00

Učionica12

Poslovna statistika 11-03-2016 15:00

Učionica8

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Učionica13

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski 14-03-2016 15:00

Učionica12

Ekonomika javnog sektora 12-03-2016 14:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik III 09-03-2016 15:00

Učionica16

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 12-03-2016 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća 24-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski 21-03-2016 18:00

Učionica11

Uvod u e-biznis 18-03-2016 15:00

Učionica12

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Softverski inženjering 18-03-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Učionica12

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 23-03-2016 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 15-03-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) 24-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Matematika (bol. 07) 11-03-2016 15:00

Učionica8

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Učionica16

Ruski poslovni jezik III 14-03-2016 15:00

Učionica12

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 23-03-2016 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Učionica13

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 08-03-2016 11:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 14-03-2016 15:00

Učionica13

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 11-03-2016 11:00

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-03-2016 09:00

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 11-03-2016 15:00

Učionica12

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-03-2016 09:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Softverski inženjering (bol. 07) 18-03-2016 15:00

Učionica12

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 15-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 24-03-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 10-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Principi menadžmenta 15-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Marketing (bol. 07) 17-03-2016 18:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 21-03-2016 18:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Učionica12

Okruženje poslovanja 17-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Učionica12

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 21-03-2016 18:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 21-03-2016 18:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 09-03-2016 15:00

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 11-03-2016 15:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 17-03-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 17-03-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 21-03-2016 18:00

Učionica11

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Učionica12

Internet marketing dr Vlado Krunić 11-03-2016 16:00

Učionica13

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 08-03-2016 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Učionica13

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Učionica13

Energetska bezbednost (bol. 07) 24-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Učionica13

Turistička geografija dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Amfiteatar2

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 22-03-2016 09:00

Učionica14

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 15-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 08-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica12

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 15-03-2016 09:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 21-03-2016 18:00

Učionica11

Operativni menadžment 24-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rizicima 24-03-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 17-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 15-03-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Učionica12

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 23-03-2016 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-03-2016 09:00

Učionica11

Baze podataka dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 08-03-2016 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 15-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Učionica13

Marketing dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 08-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 14-03-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 21-03-2016 18:00

Učionica11

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 08-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Životno i neživotno osiguranje 11-03-2016 11:00

Učionica9

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-03-2016 11:00

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 25-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 17-03-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-03-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 15-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Personalne finansije dr Jovan Njegić 15-03-2016 09:00

Učionica13

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 21-03-2016 15:00

Učionica13

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 15-03-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 09-03-2016 15:00

Učionica11_KP

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 07-03-2016 15:00

Amfiteatar1

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje 18-03-2016 11:00

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 08-03-2016 09:00

Učionica12

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 21-03-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 18-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 14-03-2016 15:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 10-03-2016 17:00

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Učionica13

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 14-03-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 21-03-2016 18:00

Učionica11

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 21-03-2016 18:00

Učionica11

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-03-2016 11:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 10-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 11-03-2016 11:00

Učionica9

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-03-2016 15:00

Učionica12

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-03-2016 09:00

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 11-03-2016 15:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 15-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Trgovinski menadžment (bol. 12) 22-03-2016 09:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-03-2016 09:00

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 21-03-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 22-03-2016 15:00

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 07) 17-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća 15-03-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Poslovanje medija (bol. 07) 10-03-2016 12:00

Učionica11

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 25-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Poslovna etika 10-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 17-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 15-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 15-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Poslovno pravo (bol. 12) 10-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 09-03-2016 15:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 08-03-2016 09:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica12

Osnovi ekonomije (bol. 07) 17-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 24-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 10-03-2016 17:00

Učionica12

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 15-03-2016 09:00

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 11-03-2016 15:00

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Učionica13

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-03-2016 09:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Sociologija (bol. 12) 10-03-2016 12:00

Učionica11

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 08-03-2016 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) 17-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 08-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 09-03-2016 15:00

Učionica11_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 09-03-2016 15:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) 14-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 21-03-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 15-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-03-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 11-03-2016 15:00

Učionica8

Osnovi organizacije (bol. 12) 24-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Primena internet tehnologija (bol. 07) 11-03-2016 16:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-03-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 09-03-2016 12:00

Učionica13

Marketing istraživanje (bol. 07) 08-03-2016 09:00

Učionica12

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 11-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 10-03-2016 17:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 08-03-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-03-2016 09:00

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-03-2016 15:00

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 24-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 15-03-2016 15:00

Učionica12

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 07-03-2016 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 15:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 15-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Sociologija (bol. 07) 10-03-2016 12:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 15:00

Učionica16

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 17-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-03-2016 15:00

Učionica13

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-03-2016 14:00

Amfiteatar2

Matematika (bol. 12) 11-03-2016 15:00

Učionica8

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-03-2016 15:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 18-03-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 18-03-2016 15:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Poslovanje medija (bol. 12) 10-03-2016 12:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 11-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 09-03-2016 12:00

Učionica13

Poslovno pravo (bol. 07) 10-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 22-03-2016 15:00

Učionica8

Marketing (bol. 12) 17-03-2016 18:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-03-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-03-2016 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-03-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-03-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 10-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 15-03-2016 17:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 11-03-2016 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 15-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 18-03-2016 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 18-03-2016 15:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 25-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 09-03-2016 15:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 15-03-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Principi javne administracije (bol. 07) 08-03-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Programski jezici I dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Programski jezici II dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 11-03-2016 16:00

Učionica13

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 17-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 22-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-03-2016 18:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Turistička legislativa 10-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-03-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 09-03-2016 15:00

Učionica13

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 11-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 15-03-2016 09:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 11-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 22-03-2016 09:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-03-2016 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 08-03-2016 09:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački 22-03-2016 15:00

Učionica12

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 15-03-2016 11:00

Amfiteatar2

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-03-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Nemački poslovni jezik I 22-03-2016 15:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik II 22-03-2016 15:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik III 22-03-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-03-2016 17:00

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 07-03-2016 15:00

Učionica13

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 17-03-2016 09:00

Učionica11

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 14-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Učionica16

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski 09-03-2016 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 15-03-2016 15:00

Učionica12

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 18-03-2016 16:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-03-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 22-03-2016 15:00

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) 22-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) 22-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća 22-03-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-03-2016 09:00

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 17-03-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 11-03-2016 12:00

Učionica14_KP

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 24-03-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-03-2016 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-03-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 14-03-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 25-03-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 07-03-2016 13:00

Učionica7

Francuski poslovni jezik 21-03-2016 18:00

Učionica11

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 10-03-2016 12:00

Učionica11

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 10-03-2016 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 14-03-2016 15:00

Učionica12

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 24-03-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Amfiteatar2

Poslovna matematika 11-03-2016 15:00

Učionica8

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-03-2016 15:00

Učionica12

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-03-2016 18:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 10-03-2016 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-03-2016 12:00

Učionica13

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 10-03-2016 17:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 15-03-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-03-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica8

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 09-03-2016 15:00

Učionica12_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 22-03-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 21-03-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 17-03-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 25-03-2016 13:00

Amfiteatar1

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 24-03-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 25-03-2016 14:00

Učionica16

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 11-03-2016 16:00

Učionica13