Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 13-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 14-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 20-03-2017 14:00

Učionica11

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 14-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Amfiteatar1

Marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 09-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 13-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 17-03-2017 17:00

Učionica12

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski 11-03-2017 14:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik II 11-03-2017 14:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik III 11-03-2017 14:00

Učionica12

Upravljanje rastom preduzeća 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica9

Poslovna statistika 20-03-2017 12:00

Učionica11_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Energetska bezbednost (bol. 07) 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 17-03-2017 12:00

Učionica10

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica9

Internet marketing dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 08-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Operativni menadžment 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Amfiteatar1

Baze podataka dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Personalne finansije dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Marketing dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 10-03-2017 11:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 08-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 13-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 21-03-2017 14:00

Učionica11

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 09-03-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica10

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) Tamara Popović 11-03-2017 14:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 14-03-2017 18:00

Učionica10

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 23-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta dr Jovan Njegić 24-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Učionica14

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 09-03-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 14-03-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 13-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-03-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 20-03-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica9

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 08-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Poslovanje medija (bol. 07) 10-03-2017 09:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 17-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 16-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 09-03-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica10

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 09-03-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica10

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 08-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 14-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 24-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Primena internet tehnologija (bol. 07) 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Osnovi organizacije (bol. 12) 21-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 14-03-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Učionica11_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 14-03-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 20-03-2017 12:00

Učionica11_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 13-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica9

Preduzetništvo (bol. 12) 21-03-2017 13:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 10-03-2017 14:00

Učionica13

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 10-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 10-03-2017 09:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Učionica12

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Matematika (bol. 12) 20-03-2017 12:00

Učionica11_KP

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 24-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 12) 10-03-2017 09:00

Amfiteatar2

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 10-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Međunarodna ekonomija (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 13-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 14-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-03-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica9

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Programski jezici I dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Programski jezici II dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 24-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 21-03-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 21-03-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 22-03-2017 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 21-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 20-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 08-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Marketing istraživanje (bol. 07) 08-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 10-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Sociologija (bol. 07) 10-03-2017 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Nemački poslovni jezik I 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Nemački poslovni jezik II 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Nemački poslovni jezik III 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 14-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 21-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Amfiteatar1

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 08-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 10-03-2017 11:00

Učionica14

Učionica16

Sociologija (bol. 16) 10-03-2017 09:00

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica11

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Javne finansije dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Francuski poslovni jezik I 11-03-2017 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 16) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 16) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Ruski poslovni jezik 1 Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 2 Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 3 Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo dr Vladimir Zakić 14-03-2017 12:00

Laboratorija 3

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Vladimir Zakić 14-03-2017 12:00

Laboratorija 3

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Vladimir Zakić 14-03-2017 12:00

Laboratorija 3

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Organizaciono ponašanje 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima 14-03-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 13-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-03-2017 12:00

Učionica10

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 16) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica12

Matematika (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Učionica11_KP

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 17-03-2017 12:00

Učionica10

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 17-03-2017 12:00

Učionica10

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Životno i neživotno osiguranje dr Slobodanka Jovin 22-03-2017 15:00

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Softverski inženjering (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-03-2017 14:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 17-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (bol. 12) 13-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 17-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-03-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) dr Branko Latinović 17-03-2017 12:00

Učionica10

Strukture podataka i algoritmi dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Projektovanje algoritama (bol. 16) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Osnovi ekonomije (bol. 16) dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Osnovi ekonomije (bol. 12) 23-03-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Poslovna matematika 20-03-2017 12:00

Učionica11_KP

Ekonomika turizma dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (bol. 07) 22-03-2017 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Matematika (bol. 16) dr Dragan Jočić 21-03-2017 14:00

Učionica11

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (bol. 12) 22-03-2017 15:00

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 21-03-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-03-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Sociologija (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 13-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 21-03-2017 16:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 07) 21-03-2017 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica14

Učionica16

Uvod u e-biznis dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Učionica14

Učionica16

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-03-2017 14:00

Učionica13

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 09-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Psihologija (bol. 16) dr Maja Vukadinović 16-03-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 21-03-2017 14:00

Učionica11

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 24-03-2017 11:00

Učionica12

Učionica13

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-03-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) 20-03-2017 15:00

Učionica10