Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 13-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 14-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Учионица14

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 20-03-2017 14:00

Учионица11

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 14-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Амфитеатар1

Маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 09-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 13-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 17-03-2017 17:00

Учионица12

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – француски 11-03-2017 14:00

Учионица12

Француски пословни језик II 11-03-2017 14:00

Учионица12

Француски пословни језик III 11-03-2017 14:00

Учионица12

Управљање растом предузећа 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица9

Пословна статистика 20-03-2017 12:00

Учионица11_КП

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Енергетска безбедност (bol. 07) 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Производни менаџмент mr Leonard Salai 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 17-03-2017 12:00

Учионица10

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица9

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 08-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Оперативни менаџмент 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Међународни туризам dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Амфитеатар1

Базе података dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Маркетинг dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Познавање робе dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 22-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 10-03-2017 11:00

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 08-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 13-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 21-03-2017 14:00

Учионица11

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 09-03-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица10

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) Tamara Popović 11-03-2017 14:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 14-03-2017 18:00

Учионица10

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 23-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица9

Финансијске институције и тржишта dr Jovan Njegić 24-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Учионица14

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 09-03-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 14-03-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Међународна економија (bol. 12) 13-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-03-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 20-03-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица9

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 08-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 09-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Пословање медија (bol. 07) 10-03-2017 09:00

Амфитеатар2

Производни менаџмент mr Leonard Salai 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 17-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 16-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 09-03-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица10

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 09-03-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица10

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 08-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 14-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Примена информационих технологија (bol. 07) 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 24-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Управљање квалитетом (bol. 07) 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Примена интернет технологија (bol. 07) 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Основи организације (bol. 12) 21-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 14-03-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Учионица11_КП

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 14-03-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 20-03-2017 12:00

Учионица11_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 13-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица9

Предузетништво (bol. 12) 21-03-2017 13:00

Амфитеатар1

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 10-03-2017 14:00

Учионица13

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 10-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Менаџмент медијских система (bol. 07) 10-03-2017 09:00

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Учионица12

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 14-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Математика (bol. 12) 20-03-2017 12:00

Учионица11_КП

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 24-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 12) 10-03-2017 09:00

Амфитеатар2

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 10-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Међународна економија (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 09-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 13-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 14-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-03-2017 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 22-03-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица9

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Програмски језици I dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Програмски језици II dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 24-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 21-03-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 21-03-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 22-03-2017 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 21-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 23-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 21-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 20-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 21-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 08-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Маркетинг истраживање (bol. 07) 08-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Пословна математика dr Sanja Lončar 10-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Социологија (bol. 07) 10-03-2017 09:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – немачки 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Немачки пословни језик I 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Немачки пословни језик II 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Немачки пословни језик III 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 14-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 21-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 10-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 09-03-2017 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 14-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Амфитеатар1

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 08-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 08-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 08-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 10-03-2017 11:00

Учионица14

Учионица16

Социологија (bol. 16) 10-03-2017 09:00

Амфитеатар2

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 10-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица11

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 08-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 09-03-2017 11:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Јавне финансије dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – руски Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Француски пословни језик I 11-03-2017 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик I – француски (bol. 16) Tamara Verežan 11-03-2017 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – руски (bol. 16) Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 11-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Руски пословни језик 1 Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 2 Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 3 Tamara Popović 11-03-2017 12:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство dr Vladimir Zakić 14-03-2017 12:00

Лабораторија 3

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Vladimir Zakić 14-03-2017 12:00

Лабораторија 3

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Vladimir Zakić 14-03-2017 12:00

Лабораторија 3

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 13-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Организационо понашање 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима 14-03-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 13-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 15-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Управљање људским ресурсима dr Tamara Gajić 17-03-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-03-2017 12:00

Учионица10

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 18-03-2017 13:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 16) dr Nataša Bikicki 18-03-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица12

Математика (bol. 07) 20-03-2017 12:00

Учионица11_КП

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 17-03-2017 12:00

Учионица10

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 17-03-2017 12:00

Учионица10

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Животно и неживотно осигурање dr Slobodanka Jovin 22-03-2017 15:00

Учионица14_КП

Окружење пословања dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Софтверски инжењеринг (bol. 07) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-03-2017 14:00

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 17-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (bol. 12) 13-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 17-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-03-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 14-03-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Електронски системи плаћања (bol. 12) dr Branko Latinović 17-03-2017 12:00

Учионица10

Структуре података и алгоритми dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Пројектовање алгоритама (bol. 16) dr Vlado Krunić 23-03-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Основи предузетништва mr Leonard Salai 17-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Основи економије (bol. 16) dr Drinka Peković 23-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Основи економије (bol. 12) 23-03-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Пословна математика 20-03-2017 12:00

Учионица11_КП

Економика туризма dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Пословно право dr Gordana Ljubojević 24-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-03-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Осигурање (bol. 07) 22-03-2017 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Математика (bol. 16) dr Dragan Jočić 21-03-2017 14:00

Учионица11

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Осигурање (bol. 12) 22-03-2017 15:00

Учионица14_КП

Основи предузетништва dr Slobodanka Jovin 21-03-2017 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 21-03-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-03-2017 16:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 22-03-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Социологија (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 13-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 21-03-2017 16:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Предузетништво (bol. 07) 21-03-2017 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-03-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица14

Учионица16

Увод у е-бизнис dr Ninoslava Savić 21-03-2017 17:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Marija Vuković 10-03-2017 14:00

Учионица14

Учионица16

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-03-2017 14:00

Учионица13

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 09-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 18-03-2017 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 20-03-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Психологија (bol. 16) dr Maja Vukadinović 16-03-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 15-03-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 21-03-2017 14:00

Учионица11

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 24-03-2017 11:00

Учионица12

Учионица13

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-03-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) 20-03-2017 15:00

Учионица10