Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2018 18:00

Učionica11

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 23-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 08-03-2018 18:00

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Poslovne strategije (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Korporativne finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Aktuarstvo (Bol. 07) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 21-03-2018 10:00

Učionica11

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11_KP

Učionica12

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 22-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Sistemi za elektronsko učenje (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Primena integrisanih razvojnih alata (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Objektno-orijentisano projektovanje (Pre Bol.) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Bankarsko poslovanje i platni promet (Pre Bol.) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 08-03-2018 14:00

Laboratorija 5

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2018 18:00

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 23-03-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Učionica11

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 23-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovanje medija (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Digitalni marketing (Bol. 12) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 12-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 21-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 23-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 23-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 07) 15-03-2018 15:00

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11_KP

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 21-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Softverski inženjering (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 21-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 21-03-2018 11:00

Amfiteatar2

Internet marketing (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 08-03-2018 14:00

Laboratorija 5

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 21-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić Vladimir 21-03-2018 15:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić Vladimir 21-03-2018 15:00

Učionica10

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Učionica16

Berzansko poslovanje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-03-2018 18:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 16-03-2018 16:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Pre Bol.) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 15-03-2018 11:00

Učionica9

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Učionica11

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2018 18:00

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 16-03-2018 16:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (Bol. 17) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 19-03-2018 11:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Privredno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Učionica11

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 16-03-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 2 (Bol. 07) 16-03-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 4 (Bol. 07) 16-03-2018 16:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Laboratorija 3

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) 20-03-2018 10:00

Učionica11

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Ruski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić Vladimir 21-03-2018 15:00

Učionica10

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 16-03-2018 16:00

Učionica9

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Učionica11

Učionica13

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Softverski inženjering (Bol. 07) 21-03-2018 16:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 07) Salai mr Leonard 23-03-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Učionica10

Učionica9