Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2018 18:00

Учионица11

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Основи предузетништва (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Методологија истраживачког рада (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пројектни менаџмент (Бол. 17) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 23-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Програмски језици II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика Европске уније (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Пословни енглески језик (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Економика међународних интеграција (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 08-03-2018 18:00

Учионица16

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Пословне стратегије (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Глобализација (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Организационо понашање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Корпоративне финансије (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Комерцијално пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Актуарство (Бол. 07) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 21-03-2018 10:00

Учионица11

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 07) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11_КП

Учионица12

Учионица9

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена интернет технологија (Бол. 07) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Предузетништво (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 22-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Системи за електронско учење (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Примена интегрисаних развојних алата (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски (Бол. 07) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 07) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Пословне комуникације (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Објектно-оријентисано пројектовање (Пре Бол.) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Учионица16

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна етика (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 12) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Рачуноводство банака и финансијских институција (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Банкарско пословање и платни промет (Пре Бол.) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Основи економије (Бол. 12) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Психологија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 12) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Предузетништво (Бол. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Осигурање (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 08-03-2018 14:00

Лабораторија 5

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2018 18:00

Учионица11

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 12) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Пословно окружење (Бол. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 23-03-2018 11:00

Учионица10

Учионица11

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Учионица11

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 23-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Пословање медија (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Пословно окружење (Бол. 12) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Национална економија (Бол. 12) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Предузетништво (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Национална економија (Бол. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 12-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 21-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 23-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 23-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 14-03-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економија знања (Бол. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) 15-03-2018 15:00

Учионица14

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 16-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Учионица16

Пројектовање система електронског пословања (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Примењено програмирање (Бол. 07) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Програмски језици I (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11_КП

Учионица13

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Инвестирање у хартије од вредности (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Осигуравачко пословање (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 21-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Програмски језици II (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Производни менаџмент (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Међународно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 21-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Математика (Бол. 17) Pavkov dr Ivan 21-03-2018 11:00

Амфитеатар2

Интернет маркетинг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 08-03-2018 14:00

Лабораторија 5

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 21-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 08-03-2018 11:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Zakić Vladimir 21-03-2018 15:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Zakić Vladimir 21-03-2018 15:00

Учионица10

Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 21-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Теорија графова (Бол. 16) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 22-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 22-03-2018 15:00

Учионица14

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 21-03-2018 16:00

Учионица16

Берзанско пословање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 08-03-2018 18:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 16-03-2018 16:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски (Пре Бол.) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 16) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 07) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи предузетништва (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Међународно опорезивање (Бол. 17) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 13-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Borović dr Natalija 15-03-2018 11:00

Учионица9

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Учионица11

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Учионица11

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2018 18:00

Учионица11

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (Бол. 12) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 16-03-2018 16:00

Учионица16

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик 1 Руски (Бол. 17) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Salai mr Leonard 22-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 09-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 19-03-2018 11:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Основи туризма (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 09-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 09-03-2018 17:00

Учионица16

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Туристичка географија (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 13-03-2018 18:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Привредно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Учионица11

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 15-03-2018 11:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 16-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Учионица16

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 15-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 21-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 12-03-2018 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 20-03-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 17) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 16-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 16-03-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) 16-03-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) 16-03-2018 16:00

Учионица16

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 19-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 09-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 19-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 19-03-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-03-2018 09:00

Лабораторија 3

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) 20-03-2018 10:00

Учионица11

Окружење пословања (Пре Бол.) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Основи економије (Бол. 07) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Руски пословни језик 1 (Пре Бол.) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Руски пословни језик 2 (Пре Бол.) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Руски пословни језик 3 (Пре Бол.) Popović Tamara 12-03-2018 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 12-03-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 13-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Учионица16

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 15-03-2018 18:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-03-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Zakić Vladimir 21-03-2018 15:00

Учионица10

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 23-03-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 09-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 16-03-2018 16:00

Учионица9

Математика (Бол. 16) Jočić dr Dragan 16-03-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Maja Lemajić 14-03-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 19-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Основи економије (Бол. 16) Peković dr Drinka 20-03-2018 12:00

Учионица11

Учионица13

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 23-03-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 14-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 15-03-2018 15:00

Учионица14

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 08-03-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Njegić dr Jovan 23-03-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) 21-03-2018 16:00

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 13-03-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Предузетништво (Бол. 07) Salai mr Leonard 23-03-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 21-03-2018 17:00

Учионица10

Учионица9