Izaberite stranicu

Prijava ispita je  od 28. Februara do  04. Marta 2020.

Uplate za prijavu ispita i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  29.02.2020. kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i,  ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 20-05-2020 13:00

Laboratorija 5

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Marić dr Petar 12-03-2020 13:00

Laboratorija 5

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 12-03-2020 13:00

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 10-03-2020 12:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 10-03-2020 12:00

Učionica14

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 12-03-2020 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 13-03-2020 09:00

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 05-03-2020 10:00

Učionica11

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 12-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 09-03-2020 09:00

Učionica11

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr TamaraJovičić Vuković dr Ana 17-03-2020 14:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr BojanaJovičić Vuković dr Ana 17-03-2020 14:00

Učionica14

Menadžment događaja (Bol. 17) Gajić dr Tamara 13-03-2020 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 11-03-2020 11:30

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr BojanaJovičić Vuković dr Ana 18-05-2020 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 20-05-2020 13:00

Laboratorija 5

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 11-03-2020 11:30

Učionica14

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 18-05-2020 09:00

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 05-03-2020 13:00

Laboratorija 4

Učionica11

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 09-03-2020 09:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 05-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 10-03-2020 12:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 10-03-2020 12:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 12-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 12-03-2020 13:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr TamaraJovičić Vuković dr Ana 17-03-2020 14:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-05-2020 09:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 13-03-2020 09:00

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 12-03-2020 13:00

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 12-03-2020 13:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr TamaraJovičić Vuković dr Ana 17-03-2020 14:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 18-05-2020 09:00

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr TamaraJovičić Vuković dr Ana 05-03-2020 09:00

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 05-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 09-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 12-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 12-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 13-03-2020 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr TatjanaJovičić Vuković dr Ana 17-03-2020 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-05-2020 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 13-03-2020 09:00

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-05-2020 09:00

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 18-05-2020 09:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 05-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 05-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 05-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 05-03-2020 10:00

Učionica11

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 10-03-2020 12:00

Učionica14

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 05-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 09-03-2020 09:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 09-03-2020 09:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računarske mreže (Bol. 16) Marić dr Petar 12-03-2020 13:00

Laboratorija 5

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-05-2020 09:00

Učionica10

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr BojanaJovičić Vuković dr Ana 18-05-2020 09:00

Učionica14

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 05-03-2020 13:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 10-03-2020 10:00

Učionica14

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 19-05-2020 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 05-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr TamaraJovičić Vuković dr Ana 05-03-2020 09:00

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 05-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr AleksandraJovičić Vuković dr Ana 05-03-2020 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 05-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 12-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 12-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 09-03-2020 09:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 05-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 13-03-2020 09:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 12-03-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 19-05-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 19-05-2020 09:00

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 19-05-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 05-03-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 05-03-2020 15:00

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 10-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 11-03-2020 12:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 06-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 09-03-2020 14:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 05-03-2020 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 06-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-03-2020 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 06-03-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-03-2020 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 13-03-2020 09:00

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 09-03-2020 11:00

Laboratorija 3

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 20-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 13-03-2020 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 05-03-2020 10:00

Laboratorija 5

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 19-05-2020 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 18-05-2020 16:00

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr TamaraJovičić Vuković dr Ana 17-03-2020 14:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 09-03-2020 16:00

Učionica11

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 18-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 18-05-2020 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 18-05-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-03-2020 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 18-05-2020 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 20-05-2020 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 09-03-2020 16:00

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 19-05-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 19-05-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 12-03-2020 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16