Izaberite stranicu

Prijava ispita za martovski rok će biti od 01. do 03. marta 2021. godine,
Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno  02.03.2021. godine u 14h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.
Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.
Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.
Potrebno je da studenti prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 02.03.2021. godine, kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije COVID19.
Napomene u vezi sa lokacijom održavanja
• Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
• Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4
Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:
https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 17-03-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 11-03-2021 13:00

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 09-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Baze podataka (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 10-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 11-03-2021 11:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica8

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 26-03-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 17) 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kabinet 12 Li

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Psihologija (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 09-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Tomašević dr Stevan 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici II (Pre Bol.) Petrović dr Vera 16-03-2021 11:00

Laboratorija 3

Učionica8

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 12-03-2021 13:00

Učionica10

Učionica9

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 12-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 17-03-2021 13:00

Laboratorija 4

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Mikalački dr Mirjana 11-03-2021 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 08-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Učionica9

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 10-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 24-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 26-03-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 26-03-2021 09:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Obradović dr Jelena 25-03-2021 13:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 15-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Istraživanje tržišta (Bol. 17) 17-03-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Digitalni marketing (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 12-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 19-03-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica11

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 11-03-2021 13:00

Učionica8

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 10-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 10-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Sociologija (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 18-03-2021 13:00

Učionica7

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 09-03-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 25-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 17-03-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 17-03-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 17-03-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 17-03-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 09-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 09-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 16-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 26-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 23-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 12-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 12-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 11-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 10-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica8

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 08-03-2021 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 08-03-2021 09:00

Učionica8

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 25-03-2021 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 24-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 22-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 24-03-2021 13:00

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 16-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-03-2021 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Baze podataka (Bol. 07) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Baze podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 22-03-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Učionica9

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 09-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 09-03-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 09-03-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 17-03-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 17-03-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 17-03-2021 09:00

Učionica11

Učionica16

Učionica8

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 08-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 17-03-2021 13:00

Laboratorija 4

Učionica8

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 08-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Učionica9

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 08-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Učionica9

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Petrović dr Vera 16-03-2021 11:00

Laboratorija 3

Učionica8

Programski jezici I (Pre Bol.) Petrović dr Vera 16-03-2021 11:00

Laboratorija 3

Učionica8

Javne finansije (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 16-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 08-03-2021 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 23-03-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma (Pre Bol.) Pavlović dr Nataša 09-03-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 22-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 18-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-03-2021 09:00

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 19-03-2021 13:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 09-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 08-03-2021 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 08-03-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-03-2021 14:00

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u programiranje (Bol. 16) Petrović dr Vera 16-03-2021 11:00

Laboratorija 3

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 08-03-2021 09:00

Učionica12

Učionica14

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 16-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 16-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 16-03-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 16-03-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 23-03-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14