Izaberite stranicu

Prijava ispita za martovski rok će biti od 23. do 24. februara 2022. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  21.02.2022. godine u 12h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti koji istovremeno polažu kolokvijum i ispit, prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do  23.02.2022 , kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 07-03-2022 12:00

Laboratorija 3

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 07-03-2022 12:00

Laboratorija 3

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 01-03-2022 17:00

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 03-03-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 16-03-2022 13:00

Učionica14

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 07-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 07-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 07-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 11-03-2022 16:00

Laboratorija 3

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 16-03-2022 13:00

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 03-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 03-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 03-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 16-03-2022 13:00

Amfiteatar1

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 16-03-2022 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 03-03-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 01-03-2022 17:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-03-2022 13:00

Učionica14

Učionica16

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 03-03-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 03-03-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 07-03-2022 12:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 02-03-2022 11:30

Laboratorija 4

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 09-03-2022 10:00

Laboratorija 4

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-03-2022 13:00

Učionica14

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 09-03-2022 12:00

Laboratorija 5

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 11-03-2022 16:00

Laboratorija 3

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-03-2022 13:00

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 10-03-2022 09:00

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-03-2022 13:00

Učionica14

Učionica16

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 02-03-2022 11:30

Laboratorija 4

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 02-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 03-03-2022 16:00

Laboratorija 5

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 11-03-2022 16:00

Laboratorija 3

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 09-03-2022 12:00

Laboratorija 5

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 03-03-2022 16:00

Laboratorija 5

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 07-03-2022 12:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 02-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 16-03-2022 13:00

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 01-03-2022 17:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 14-03-2022 09:00

Učionica7

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 16-03-2022 13:00

Amfiteatar1

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 07-03-2022 09:00

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 03-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 09-03-2022 10:00

Učionica14

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 09-03-2022 10:00

Učionica14

Učionica9

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2022 11:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 08-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 16-03-2022 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 17-03-2022 13:00

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 16-03-2022 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 08-03-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 28-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 28-02-2022 16:00

Amfiteatar1

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 08-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 08-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 08-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 09-03-2022 16:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 16-03-2022 17:00

Učionica12

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 18-03-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica9

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 02-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 09-03-2022 10:00

Laboratorija 4

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 11-03-2022 16:00

Laboratorija 3

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 09-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 16-03-2022 13:00

Učionica14

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 15-03-2022 12:00

Učionica16

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 07-03-2022 09:00

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 08-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 03-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 09-03-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 07-03-2022 12:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 28-02-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 02-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 18-03-2022 09:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 10-03-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 02-03-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 28-02-2022 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 18-03-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 17-03-2022 13:00

Učionica12_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-03-2022 13:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-03-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 03-03-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 18-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 03-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 08-03-2022 15:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 08-03-2022 10:30

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 03-03-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 02-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 11-03-2022 16:00

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 04-03-2022 14:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 08-03-2022 09:00

Učionica13

Učionica16

Učionica9

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 15-03-2022 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 07-03-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 15-03-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 01-03-2022 17:00

Učionica16

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 03-03-2022 16:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 04-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP