Izaberite stranicu

Prijava ispita za MARTOVSKI ispitni rok će biti 17, 18, 19. i 20.02.2023.godine.

Ispitni rok traje od  22.02. do 10.03.2023. godine.

Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 13.02.2023. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 13.02.2023. godine i šalju se na link

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Plan prijave i početak ispitnog roka (do junskog roka) možete videti na kalendaru aktivnosti na sledećem linku

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

–         Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III

–         Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku


PredmetNastavnikDatumVremeUčionica
Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 23-02-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 22-02-2023 11:30

Laboratorija 4

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 22-02-2023 11:30

Laboratorija 4

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 09-03-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 28-02-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 28-02-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 28-02-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 27-02-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 23-02-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 23-02-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 07-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 06-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-03-2023 14:00

Učionica8

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 22-02-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 22-02-2023 12:00

Učionica2

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-02-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 28-02-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 07-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 02-03-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 06-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 09-03-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 07-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 07-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 06-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 10-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 23-02-2023 16:00

Laboratorija 3

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 27-02-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 28-02-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 01-03-2023 11:00

Laboratorija 5

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 01-03-2023 11:00

Laboratorija 5

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 02-03-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 07-03-2023 09:00

Učionica11

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 10-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-02-2023 12:00

Učionica2

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 28-02-2023 09:00

Učionica13

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 23-02-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 01-03-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 28-02-2023 09:00

Učionica13

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 28-02-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 03-03-2023 13:00

Laboratorija 4

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 01-03-2023 14:00

Učionica8

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-02-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 22-02-2023 14:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 23-02-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 28-02-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 06-03-2023 12:30

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 23-02-2023 12:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 27-02-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 27-02-2023 14:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 07-03-2023 13:00

Laboratorija 5

Učionica11

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 08-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 02-03-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 03-03-2023 13:00

Laboratorija 4

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 06-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 22-02-2023 09:30

Amfiteatar2

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 23-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 24-02-2023 13:00

Učionica13

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 03-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 10-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 22-02-2023 12:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 22-02-2023 14:00

Učionica8

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 23-02-2023 09:00

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-02-2023 12:30

Amfiteatar2

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 28-02-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 27-02-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 06-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 03-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 08-03-2023 12:30

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 09-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-02-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 08-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica9

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 27-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 01-03-2023 14:00

Učionica7

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 02-03-2023 09:30

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 02-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 10-03-2023 10:00

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 27-02-2023 11:00

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 22-02-2023 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 24-02-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 01-03-2023 13:00

Učionica12

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 28-02-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 28-02-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 28-02-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Učionica22_KP

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 28-02-2023 17:00

Amfiteatar2

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 03-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 07-03-2023 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 08-03-2023 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-03-2023 12:30

Učionica12

Učionica13

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 09-03-2023 13:30

Učionica14