Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 26-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 12-11-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-11-2015 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-11-2015 09:00

Učionica13

Baze podataka dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) 16-11-2015 09:00

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) 16-11-2015 09:00

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika 18-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 13-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 19-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna matematika 20-11-2015 16:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 19-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Učionica8

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 19-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Učionica8

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 26-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje projektima 19-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Ruski poslovni jezik I 16-11-2015 11:00

Učionica11

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Strukture podataka i algoritmi 13-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Francuski poslovni jezik I 10-11-2015 18:00

Učionica10

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik I 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Osnovi preduzetništva 12-11-2015 14:00

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Poslovna statistika 20-11-2015 16:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Upravljanje rastom preduzeća 19-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Ruski poslovni jezik II 16-11-2015 11:00

Učionica11

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Uvod u e-biznis 13-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik II 10-11-2015 18:00

Učionica10

Francuski poslovni jezik III 10-11-2015 18:00

Učionica10

Engleski poslovni jezik II 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik III 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 28-11-2015 14:00

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski 16-11-2015 11:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski 10-11-2015 18:00

Učionica10

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 25-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 27-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 19-11-2015 14:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 13-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 27-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 28-11-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 11:00

Učionica11_KP

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 12-11-2015 14:00

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 17-11-2015 11:00

Učionica11_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik III 16-11-2015 11:00

Učionica11

Marketing (bol. 07) 12-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Softverski inženjering (bol. 07) 13-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 16-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Principi menadžmenta 12-11-2015 14:00

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Okruženje poslovanja 19-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Učionica8

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 10-11-2015 18:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Učionica11

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica8

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 20-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – nemački Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik II Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik III Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Učionica11

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 20-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 10-11-2015 18:00

Učionica10

Stručna praksa I th-tema-3 dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 19-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Učionica8

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 26-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Energetska bezbednost (bol. 07) 19-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Operativni menadžment 19-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 26-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Turistička geografija dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica8

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Učionica11

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 25-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 24-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 17-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Upravljanje rizicima 20-11-2015 16:00

Učionica12

Učionica16

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 12-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 10-11-2015 18:00

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 19-11-2015 14:00

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 24-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 26-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 28-11-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 27-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 19-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 10-11-2015 09:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-11-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica13

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 16-11-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 13-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 12-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 26-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 16-11-2015 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 16-11-2015 11:00

Učionica11

Osiguravačko poslovanje 27-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Marketing dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije dr Jovan Njegić 17-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-11-2015 09:00

Učionica14

Učionica8

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 10-11-2015 18:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 10-11-2015 18:00

Učionica10

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 12-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 10-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 19-11-2015 17:00

Učionica13

Učionica8

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 12) 25-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 27-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 26-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-11-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 12-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 19-11-2015 17:00

Učionica13

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 26-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 16-11-2015 11:00

Učionica11

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 12-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 16-11-2015 11:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-11-2015 16:00

Učionica12

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 25-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 19-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 26-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-11-2015 09:00

Amfiteatar1

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-11-2015 09:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 10-11-2015 18:00

Učionica10

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 20-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 17-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 19-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica10

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 16-11-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 24-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-11-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 19-11-2015 14:00

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Učionica8

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 12-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća 16-11-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 26-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 26-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 07) 12-11-2015 13:00

Učionica10

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 26-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 12-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Osnovi organizacije (bol. 12) 19-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-11-2015 09:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 28-11-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Primena internet tehnologija (bol. 07) 20-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 12) 19-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-11-2015 09:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Sociologija (bol. 12) 12-11-2015 13:00

Učionica10

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 17-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 12-11-2015 14:00

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica8

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-11-2015 14:00

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 20-11-2015 16:00

Učionica12

Poslovno pravo (bol. 12) 18-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 19-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica10

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 19-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 19-11-2015 17:00

Učionica13

Učionica8

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 13-11-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Marketing istraživanje (bol. 07) 24-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 12-11-2015 14:00

Učionica13

Učionica14

Učionica8

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 19-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 19-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Matematika (bol. 07) 20-11-2015 16:00

Učionica12

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 12-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 20-11-2015 16:00

Učionica12

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 18-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Osnovi organizacije (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 28-11-2015 16:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 26-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 26-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 13-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Sociologija (bol. 07) 12-11-2015 13:00

Učionica10

Poslovanje medija (bol. 12) 12-11-2015 13:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 13-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 20-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Matematika (bol. 12) 20-11-2015 16:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 17:00

Učionica11

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 28-11-2015 14:00

Učionica8

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 12-11-2015 13:00

Učionica10

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 12-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovno pravo (bol. 07) 18-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 26-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 26-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 26-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 12-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 18-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 24-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 25-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-11-2015 17:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 25-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 13-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 17-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 26-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Programski jezici II dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Programski jezici I dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 26-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Turistička legislativa 18-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 17-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 25-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 18-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Internet marketing 20-11-2015 17:30

Amfiteatar2

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 20-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Amfiteatar2

Principi javne administracije (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 13-11-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 16-11-2015 10:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 20-11-2015 15:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 18-11-2015 17:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 12-11-2015 09:00

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-11-2015 09:00

Učionica14

Učionica8

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Učionica16

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 20-11-2015 15:00

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-11-2015 16:00

Učionica12

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-11-2015 16:00

Učionica12

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-11-2015 16:00

Učionica12

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Marketing (bol. 12) 12-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 19-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica9

Organizaciono ponašanje 19-11-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 24-11-2015 09:00

Amfiteatar1

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-11-2015 09:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) 23-11-2015 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima 28-11-2015 14:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje 13-11-2015 11:00

Amfiteatar1

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 26-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) 23-11-2015 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo 18-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Učionica13

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 10-11-2015 16:00

Amfiteatar2

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 28-11-2015 14:00

Učionica10

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 16-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica14

Softverski inženjering 13-11-2015 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tamara Gajić 09-11-2015 09:00

Učionica13

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Učionica7

Učionica9

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 10-11-2015 18:00

Učionica10

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) 09-11-2015 09:00

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) 09-11-2015 09:00

Učionica13

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 09-11-2015 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 09-11-2015 09:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Učionica12

Učionica14

Ekonomika javnog sektora 28-11-2015 14:00

Učionica8

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đorđević 09-11-2015 09:00

Učionica13

Teorija i analiza bilansa 09-11-2015 09:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 10-11-2015 18:00

Učionica10

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) 16-11-2015 09:00

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 28-11-2015 16:00

Učionica7