Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Производни менаџмент mr Leonard Salai 26-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 12-11-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-11-2015 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Финансијско рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-11-2015 09:00

Учионица13

Базе података dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Управљачко рачуноводство (bol. 12) 16-11-2015 09:00

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 07) 16-11-2015 09:00

Учионица14

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна етика 18-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 13-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 19-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица10

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна математика 20-11-2015 16:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 19-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Учионица8

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 19-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Учионица8

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 26-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Управљање пројектима 19-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Руски пословни језик I 16-11-2015 11:00

Учионица11

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Структуре података и алгоритми 13-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Француски пословни језик I 10-11-2015 18:00

Учионица10

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик I 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Основи предузетништва 12-11-2015 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Пословна статистика 20-11-2015 16:00

Учионица12

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Управљање растом предузећа 19-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Руски пословни језик II 16-11-2015 11:00

Учионица11

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Увод у е-бизнис 13-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Француски пословни језик II 10-11-2015 18:00

Учионица10

Француски пословни језик III 10-11-2015 18:00

Учионица10

Енглески пословни језик II 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Енглески пословни језик III 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 28-11-2015 14:00

Учионица8

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски 16-11-2015 11:00

Учионица11

Други страни пословни језик – енглески 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – француски 10-11-2015 18:00

Учионица10

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи рачуноводства 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 25-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 27-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 19-11-2015 14:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 13-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 27-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 28-11-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 11:00

Учионица11_КП

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 12-11-2015 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 17-11-2015 11:00

Учионица11_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Руски пословни језик III 16-11-2015 11:00

Учионица11

Маркетинг (bol. 07) 12-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 13-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 16-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Принципи менаџмента 12-11-2015 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Окружење пословања 19-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Учионица8

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 10-11-2015 18:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Учионица11

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица8

Основи електронског пословања (bol. 07) 20-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Основи економије (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Учионица8

Други страни пословни језик – немачки Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик I Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик II Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Немачки пословни језик III Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Учионица11

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 20-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 10-11-2015 18:00

Учионица10

Стручна пракса I тх-тема-3 dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 19-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Учионица8

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 26-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енергетска безбедност (bol. 07) 19-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Оперативни менаџмент 19-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма dr Tamara Gajić 26-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Туристичка географија dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица8

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица8

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Учионица11

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 25-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 24-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 17-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Управљање ризицима 20-11-2015 16:00

Учионица12

Учионица16

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Економика туризма dr Tamara Gajić 12-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 10-11-2015 18:00

Учионица10

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 19-11-2015 14:00

Учионица14_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 24-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 26-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 28-11-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 27-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 19-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 10-11-2015 09:00

Амфитеатар1

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-11-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица13

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 16-11-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 13-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Међународни туризам dr Tamara Gajić 12-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 26-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 16-11-2015 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 16-11-2015 11:00

Учионица11

Осигуравачко пословање 27-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Маркетинг dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 17-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-11-2015 09:00

Учионица14

Учионица8

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 10-11-2015 18:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 10-11-2015 18:00

Учионица10

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 12-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 10-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 19-11-2015 17:00

Учионица13

Учионица8

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) 25-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 13-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 27-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 26-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 16-11-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-11-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 12-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 19-11-2015 17:00

Учионица13

Учионица8

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 10-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 26-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 16-11-2015 11:00

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 12-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 16-11-2015 11:00

Учионица11

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-11-2015 16:00

Учионица12

Учионица16

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 20-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 25-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 19-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 26-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-11-2015 09:00

Амфитеатар1

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-11-2015 09:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 10-11-2015 18:00

Учионица10

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Електронски системи плаћања (bol. 12) 20-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 17-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 19-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица10

Вредновање предузећа (bol. 07) 16-11-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 24-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 16-11-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 19-11-2015 14:00

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Пословно окружење (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Учионица8

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 12-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа 16-11-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица13

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Производни менаџмент mr Leonard Salai 26-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 26-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 07) 12-11-2015 13:00

Учионица10

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 26-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Пословна математика dr Sanja Lončar 12-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 16-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (bol. 07) 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 09-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Основи организације (bol. 12) 19-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-11-2015 09:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 28-11-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Примена интернет технологија (bol. 07) 20-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Пословно окружење (bol. 12) 19-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-11-2015 09:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Социологија (bol. 12) 12-11-2015 13:00

Учионица10

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 17-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Основи менаџмента (bol. 12) 12-11-2015 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица8

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-11-2015 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 20-11-2015 16:00

Учионица12

Пословно право (bol. 12) 18-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 19-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица10

Управљање квалитетом (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 19-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 19-11-2015 17:00

Учионица13

Учионица8

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 13-11-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 17-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Маркетинг истраживање (bol. 07) 24-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) 12-11-2015 14:00

Учионица13

Учионица14

Учионица8

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 19-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 19-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Математика (bol. 07) 20-11-2015 16:00

Учионица12

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 12-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 20-11-2015 16:00

Учионица12

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Међународно пословно право (bol. 07) 18-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Основи организације (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 28-11-2015 16:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 26-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 26-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 13-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 24-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Социологија (bol. 07) 12-11-2015 13:00

Учионица10

Пословање медија (bol. 12) 12-11-2015 13:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 16-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 13-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 20-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Математика (bol. 12) 20-11-2015 16:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 28-11-2015 17:00

Учионица11

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 28-11-2015 14:00

Учионица8

Менаџмент медијских система (bol. 07) 12-11-2015 13:00

Учионица10

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 12-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословно право (bol. 07) 18-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 26-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 26-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 26-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 12-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 12-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 18-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 24-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 25-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 25-11-2015 17:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 25-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 13-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 10-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 17-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 26-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Програмски језици II dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Програмски језици I dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 26-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Туристичка легислатива 18-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 10-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 17-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 25-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 18-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Интернет маркетинг 20-11-2015 17:30

Амфитеатар2

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 20-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 27-11-2015 17:00

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (bol. 07) 19-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 13-11-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 16-11-2015 10:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 20-11-2015 15:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 09-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 18-11-2015 17:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 12-11-2015 09:00

Амфитеатар2

Учионица16

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-11-2015 09:00

Учионица14

Учионица8

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 24-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-11-2015 17:00

Учионица16

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 20-11-2015 15:00

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-11-2015 16:00

Учионица12

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 20-11-2015 16:00

Учионица12

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 20-11-2015 16:00

Учионица12

Учионица16

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Маркетинг (bol. 12) 12-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Међународна економија (bol. 12) 19-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица9

Организационо понашање 19-11-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 24-11-2015 09:00

Амфитеатар1

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 24-11-2015 09:00

Амфитеатар1

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) 23-11-2015 09:00

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима 28-11-2015 14:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 23-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Животно и неживотно осигурање 13-11-2015 11:00

Амфитеатар1

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 26-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 16-11-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) 23-11-2015 09:00

Учионица13

Учионица14

Пословно право 18-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 19-11-2015 15:00

Учионица13

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 10-11-2015 16:00

Амфитеатар2

Учионица8

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 28-11-2015 14:00

Учионица10

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 10-11-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 17-11-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 16-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица14

Софтверски инжењеринг 13-11-2015 11:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tamara Gajić 09-11-2015 09:00

Учионица13

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 18-11-2015 16:00

Учионица7

Учионица9

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 17-11-2015 14:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 10-11-2015 18:00

Учионица10

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) 09-11-2015 09:00

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) 09-11-2015 09:00

Учионица13

Пословно право dr Gordana Ljubojević 12-11-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 09-11-2015 09:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 09-11-2015 09:00

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-11-2015 17:00

Учионица12

Учионица14

Економика јавног сектора 28-11-2015 14:00

Учионица8

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đorđević 09-11-2015 09:00

Учионица13

Теорија и анализа биланса 09-11-2015 09:00

Учионица13

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 10-11-2015 14:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 10-11-2015 18:00

Учионица10

Управљачко рачуноводство (bol. 07) 16-11-2015 09:00

Учионица14

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 28-11-2015 16:00

Учионица7