Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 29-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 29-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) 02-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 01-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-09-2015 11:00

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 30-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Organizaciono ponašanje 24-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna matematika 25-09-2015 14:00

Učionica9

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva 30-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik I 19-09-2015 10:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik I 19-09-2015 12:00

Učionica16

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Strukture podataka i algoritmi 25-09-2015 11:00

Učionica9

Engleski poslovni jezik I 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika 25-09-2015 14:00

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik II 19-09-2015 10:00

Učionica16

Ekonomika javnog sektora 19-09-2015 14:00

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 19-09-2015 14:00

Učionica9

Francuski poslovni jezik II 19-09-2015 12:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik III 19-09-2015 12:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski 19-09-2015 12:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća 24-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis 25-09-2015 11:00

Učionica9

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering 25-09-2015 11:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 01-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 29-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 03-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 30-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 25-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Softverski inženjering (bol. 07) 25-09-2015 11:00

Učionica9

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-09-2015 11:00

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14_KP

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 25-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 01-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 25-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 27-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 01-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 30-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 29-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 19-09-2015 10:00

Učionica16

Ruski poslovni jezik III 19-09-2015 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 19-09-2015 14:00

Učionica16

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Učionica16

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Principi menadžmenta 30-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik III Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik II Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja 29-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 19-09-2015 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 19-09-2015 12:00

Učionica16

Stručna praksa I th-tema-3 dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 19-09-2015 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 19-09-2015 12:00

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 03-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 20-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 21-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 22-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 24-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 24-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 19-09-2015 12:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 19-09-2015 10:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 29-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 29-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 19-09-2015 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 19-09-2015 12:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Energetska bezbednost (bol. 07) 24-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operativni menadžment 24-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima 25-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 29-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 01-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 01-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 01-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Baze podataka dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Personalne finansije dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 19-09-2015 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 19-09-2015 12:00

Učionica16

Marketing dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 25-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 20-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje 03-10-2015 11:00

Učionica16

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 24-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Životno i neživotno osiguranje 27-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 01-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 29-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 28-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 19-09-2015 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 19-09-2015 12:00

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 21-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 25-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 01-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 12) 22-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 25-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 27-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 03-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 25-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 19-09-2015 10:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 25-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Teorija i analiza bilansa 02-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika 03-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 07) 29-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 21-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 07) 29-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 01-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 20-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 25-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 07) 01-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 30-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) 02-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) 03-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) 29-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 25-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 01-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 25-09-2015 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 25-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sociologija (bol. 12) 01-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 24-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 28-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 03-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 25-09-2015 14:00

Učionica9

Matematika (bol. 07) 25-09-2015 14:00

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 25-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 21-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 30-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 24-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 29-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Marketing (bol. 12) 03-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Poslovno pravo (bol. 07) 03-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 25-09-2015 11:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 25-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 07) 01-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 02-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 02-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 23-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) 25-09-2015 14:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 10:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 12) 01-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 01-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 29-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (bol. 07) 24-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 02-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) 22-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 20-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 25-09-2015 11:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 25-09-2015 11:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 22-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 02-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 01-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 03-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 28-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 01-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 28-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Principi javne administracije (bol. 07) 21-09-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Učionica16

Programski jezici II dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Učionica16

Programski jezici I dr Vlado Krunić 22-09-2015 10:00

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Učionica16

Internet marketing 23-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 23-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 26-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo 02-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Učionica16

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 25-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Turistička legislativa 03-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 20-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski 19-09-2015 10:00

Učionica16

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 19-09-2015 14:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 19-09-2015 12:00

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 07) 20-09-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Učionica16

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima 24-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 24-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 21-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 26-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 26-09-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 20-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 28-09-2015 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 23-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 20-09-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena internet tehnologija (bol. 07) 23-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-09-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 01-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-09-2015 11:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) 02-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 03-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 25-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo 03-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Marketing (bol. 07) 03-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 25-09-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 12) 24-09-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP