Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 29-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 29-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) 02-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (bol. 07) 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) 01-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-09-2015 11:00

Учионица16

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) 30-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Организационо понашање 24-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна математика 25-09-2015 14:00

Учионица9

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи предузетништва 30-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик I 19-09-2015 10:00

Учионица16

Француски пословни језик I 19-09-2015 12:00

Учионица16

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Структуре података и алгоритми 25-09-2015 11:00

Учионица9

Енглески пословни језик I 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика 25-09-2015 14:00

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик II 19-09-2015 10:00

Учионица16

Економика јавног сектора 19-09-2015 14:00

Учионица9

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 19-09-2015 14:00

Учионица9

Француски пословни језик II 19-09-2015 12:00

Учионица16

Француски пословни језик III 19-09-2015 12:00

Учионица16

Други страни пословни језик – француски 19-09-2015 12:00

Учионица16

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа 24-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у е-бизнис 25-09-2015 11:00

Учионица9

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг 25-09-2015 11:00

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 02-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 01-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 29-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) 03-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 30-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 25-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 25-09-2015 11:00

Учионица9

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 24-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-09-2015 11:00

Учионица9

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14_КП

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 25-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 01-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 25-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 27-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 01-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 30-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 29-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 19-09-2015 10:00

Учионица16

Руски пословни језик III 19-09-2015 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 19-09-2015 14:00

Учионица16

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Учионица16

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Принципи менаџмента 30-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик I Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик III Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик II Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Окружење пословања 29-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 19-09-2015 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 19-09-2015 12:00

Учионица16

Стручна пракса I тх-тема-3 dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 19-09-2015 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 19-09-2015 12:00

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Производни менаџмент mr Leonard Salai 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 03-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 20-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи туризма dr Tamara Gajić 21-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 22-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 24-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 24-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 19-09-2015 12:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 19-09-2015 10:00

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 29-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 02-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 01-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 29-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 19-09-2015 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 19-09-2015 12:00

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Енергетска безбедност (bol. 07) 24-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Оперативни менаџмент 24-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима 25-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународна економија (bol. 12) 29-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 01-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 01-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 01-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Базе података dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 19-09-2015 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 19-09-2015 12:00

Учионица16

Маркетинг dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Познавање робе dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 20-09-2015 11:00

Учионица16

Учионица9

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 25-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 20-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање 03-10-2015 11:00

Учионица16

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 24-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Животно и неживотно осигурање 27-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 01-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 29-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 28-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 19-09-2015 10:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 19-09-2015 12:00

Учионица16

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 21-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 25-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 01-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 24-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 12) 22-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 25-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 27-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 29-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронски системи плаћања (bol. 12) 03-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Учионица16

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословна математика dr Sanja Lončar 25-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент mr Leonard Salai 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 21-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 19-09-2015 10:00

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 25-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 01-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 02-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Теорија и анализа биланса 02-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна етика 03-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Основи економије (bol. 07) 29-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 21-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 07) 29-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 01-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 20-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 25-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање медија (bol. 07) 01-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 30-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) 02-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) 03-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) 29-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 25-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 01-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 25-09-2015 14:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 25-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Социологија (bol. 12) 01-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 24-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 20-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 28-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 02-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Међународно пословно право (bol. 07) 03-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 25-09-2015 14:00

Учионица9

Математика (bol. 07) 25-09-2015 14:00

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 25-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 21-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (bol. 07) 30-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање квалитетом (bol. 07) 24-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 29-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (bol. 12) 03-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Пословно право (bol. 07) 03-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 25-09-2015 11:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 25-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 07) 01-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 02-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 02-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 23-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 12) 25-09-2015 14:00

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 10:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословање медија (bol. 12) 01-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент медијских система (bol. 07) 01-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 29-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 20-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Основи организације (bol. 07) 24-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 02-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (bol. 12) 22-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 20-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 25-09-2015 11:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 26-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 25-09-2015 11:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 22-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 02-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 01-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 03-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 28-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 01-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 28-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Принципи јавне администрације (bol. 07) 21-09-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Учионица16

Програмски језици II dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Учионица16

Програмски језици I dr Vlado Krunić 22-09-2015 10:00

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Учионица16

Интернет маркетинг 23-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 23-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 26-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 21-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 28-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство 02-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Учионица16

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Учионица16

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Учионица16

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 25-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Туристичка легислатива 03-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 20-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 19-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – руски 19-09-2015 10:00

Учионица16

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 19-09-2015 14:00

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 19-09-2015 12:00

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 07) 20-09-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Учионица16

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 22-09-2015 17:00

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање пројектима 24-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 24-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 03-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 19-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 21-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 21-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 22-09-2015 14:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 27-09-2015 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 26-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 26-09-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 20-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 28-09-2015 14:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 23-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 23-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 23-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 20-09-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Примена интернет технологија (bol. 07) 23-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-09-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 01-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-09-2015 11:00

Учионица16

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 29-09-2015 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 01-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 22-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 24-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 22-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) 02-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 30-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 03-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 25-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 27-09-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право 03-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Маркетинг (bol. 07) 03-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 27-09-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно право dr Gordana Ljubojević 03-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 25-09-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 12) 24-09-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП