Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Пословна статистика dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна математика 04-10-2016 12:00

Учионица9

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 27-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 28-09-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Окружење пословања dr Drinka Peković 29-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2016 09:00

Учионица12

Организационо понашање 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Структуре података и алгоритми 28-09-2016 12:00

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски 24-09-2016 14:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик I 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица12_КП

Учионица14

Енглески пословни језик II 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Руски пословни језик I 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 24-09-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Управљање пројектима 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у е-бизнис 28-09-2016 12:00

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Француски пословни језик II 24-09-2016 14:00

Учионица16

Француски пословни језик III 24-09-2016 14:00

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна статистика 04-10-2016 12:00

Учионица9

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 04-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 22-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 22-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Принципи јавне администрације (bol. 07) 24-09-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 22-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 23-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Руски пословни језик III 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 28-09-2016 12:00

Учионица13

Учионица14

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 29-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Основи електронског пословања (bol. 07) 28-09-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 27-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (bol. 07) 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 22-09-2016 18:00

Амфитеатар2

Маркетинг (bol. 07) 23-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 03-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Основи туризма dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословна етика dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика туризма dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Енергетска безбедност (bol. 07) 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 03-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима 22-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 27-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Осигуравачко пословање 29-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Базе података dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 02-10-2016 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 26-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Познавање робе dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 23-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна економија (bol. 12) 22-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2016

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Међународни туризам dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 23-09-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 02-10-2016 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 30-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 05-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 03-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 03-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 03-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 04-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 03-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Електронски системи плаћања (bol. 12) 28-09-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 05-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2016 09:00

Учионица13

Учионица14

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) 22-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Учионица16

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица12

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 05-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-10-2016 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 28-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 06-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 04-10-2016 16:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 27-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Пословна етика 28-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-09-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 03-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Социологија (bol. 12) 05-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 04-10-2016 12:00

Учионица9

Пословање медија (bol. 07) 05-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 12) 28-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 03-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (bol. 12) 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 06-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 22-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање квалитетом (bol. 07) 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (bol. 07) 05-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 07) 03-10-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 22-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) 05-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена интернет технологија (bol. 07) 22-09-2016 18:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 05-10-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 04-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 28-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 06-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 04-10-2016 12:00

Учионица9

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 04-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 12) 05-10-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 03-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 28-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 23-09-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 28-09-2016 12:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 12) 04-10-2016 12:00

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (bol. 12) 23-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 07) 28-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 22-09-2016 18:00

Амфитеатар2

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-10-2016 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 03-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Програмски језици I dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 23-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 28-09-2016 12:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 03-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 30-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 06-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Немачки пословни језик I 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Немачки пословни језик II 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Немачки пословни језик III 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 29-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Програмски језици II dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 22-09-2016 18:00

Амфитеатар2

Туристичка легислатива 28-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 28-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 27-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 26-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 30-09-2016 15:00

Учионица16

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки 01-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 30-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 04-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Оперативни менаџмент 06-10-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 26-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 02-10-2016 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 01-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право 28-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Економика јавног сектора 24-09-2016 14:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Руски пословни језик II 24-09-2016 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 22-09-2016 09:00

Учионица10

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Примена информационих технологија (bol. 07) 26-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Амфитеатар1

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-09-2016 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 29-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна математика dr Sanja Lončar 04-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи предузетништва mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 22-09-2016 15:00

Учионица8

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 23-09-2016 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи економије (bol. 12) 29-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 29-09-2016 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг 28-09-2016 12:00

Учионица13

Учионица14

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Француски пословни језик I 24-09-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 11:00

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Животно и неживотно осигурање dr Slobodanka Jovin 26-09-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно право (bol. 07) 28-09-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 04-10-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 07) 04-10-2016 12:00

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 03-10-2016 12:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14