Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna matematika 04-10-2016 12:00

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 27-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 28-09-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 29-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2016 09:00

Učionica12

Organizaciono ponašanje 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi 28-09-2016 12:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski 24-09-2016 14:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica12_KP

Učionica14

Engleski poslovni jezik II 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ruski poslovni jezik I 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 24-09-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Upravljanje projektima 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis 28-09-2016 12:00

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Francuski poslovni jezik II 24-09-2016 14:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik III 24-09-2016 14:00

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika 04-10-2016 12:00

Učionica9

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 04-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 22-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 22-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (bol. 07) 24-09-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 22-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 23-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ruski poslovni jezik III 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering (bol. 07) 28-09-2016 12:00

Učionica13

Učionica14

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 29-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 28-09-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 27-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 07) 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Internet marketing dr Vlado Krunić 22-09-2016 18:00

Amfiteatar2

Marketing (bol. 07) 23-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 03-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Energetska bezbednost (bol. 07) 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 03-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima 22-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 27-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje 29-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Personalne finansije dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 02-10-2016 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 26-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 23-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 22-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2016

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 23-09-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 02-10-2016 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 30-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 05-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 05-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 03-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 03-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 03-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 04-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 03-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 28-09-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 05-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 26-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) Tamara Popović 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 28-09-2016 09:00

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) 22-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 24-09-2016 14:00

Učionica16

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica12

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 05-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-10-2016 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 28-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 06-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 04-10-2016 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 27-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 23-09-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Poslovna etika 28-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-09-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 03-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sociologija (bol. 12) 05-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 04-10-2016 12:00

Učionica9

Poslovanje medija (bol. 07) 05-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (bol. 12) 28-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 03-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 12) 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 06-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 02-10-2016 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 22-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (bol. 07) 05-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 07) 03-10-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 22-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 05-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena internet tehnologija (bol. 07) 22-09-2016 18:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 05-10-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 04-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 28-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 06-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 04-10-2016 12:00

Učionica9

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 04-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 12) 05-10-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 03-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 28-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 06-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 23-09-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 30-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 28-09-2016 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) 04-10-2016 12:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 14:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Marketing (bol. 12) 23-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 07) 28-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 22-09-2016 18:00

Amfiteatar2

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 02-10-2016 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 23-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 03-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Programski jezici I dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima dr Nataša Papić Blagojević 04-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 23-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 28-09-2016 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 03-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 30-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 06-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nemački poslovni jezik I 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Nemački poslovni jezik II 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Nemački poslovni jezik III 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 30-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 29-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Programski jezici II dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 22-09-2016 18:00

Amfiteatar2

Turistička legislativa 28-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 28-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 27-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 26-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 30-09-2016 15:00

Učionica16

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački 01-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 30-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 30-09-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 04-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 06-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operativni menadžment 06-10-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 26-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 02-10-2016 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 01-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 03-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 25-09-2016 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo 28-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika javnog sektora 24-09-2016 14:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 03-10-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik II 24-09-2016 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 23-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 22-09-2016 09:00

Učionica10

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 26-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 23-09-2016 14:00

Amfiteatar1

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 27-09-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-09-2016 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 29-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 03-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 04-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 22-09-2016 15:00

Učionica8

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 03-10-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 23-09-2016 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (bol. 12) 29-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 29-09-2016 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 28-09-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering 28-09-2016 12:00

Učionica13

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-10-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 25-09-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 01-10-2016 15:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 29-09-2016 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik I 24-09-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 25-09-2016 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 05-10-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje dr Slobodanka Jovin 26-09-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 29-09-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 28-09-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 27-09-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-10-2016 15:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 04-10-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 07) 04-10-2016 12:00

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 06-10-2016 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 03-10-2016 12:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14