Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Poslovna matematika 28-09-2017 13:00

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 18-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 18-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 07) 18-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 25-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Organizaciono ponašanje 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje projektima 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 27-09-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Uvod u e-biznis 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Poslovna statistika 28-09-2017 13:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 24-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 25-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 21-09-2017 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Marija Vuković 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Matematika (bol. 07) 28-09-2017 13:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 27-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 28-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 25-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 28-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 25-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Energetska bezbednost (bol. 07) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Operativni menadžment 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Marija Vuković 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje dr Slobodanka Jovin 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Personalne finansije dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Marketing dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Baze podataka dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 18-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 21-09-2017 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 27-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 24-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 27-09-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 30-09-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 25-09-2017 18:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 27-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 28-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 27-09-2017 16:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 27-09-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 07) 24-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sociologija (bol. 12) 24-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 28-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 28-09-2017 13:00

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 28-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 28-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 27-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 27-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 28-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi organizacije (bol. 12) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 25-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 24-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 24-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sociologija (bol. 07) 24-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 27-09-2017 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 27-09-2017 16:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 21-09-2017 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena internet tehnologija (bol. 07) 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 27-09-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 28-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 28-09-2017 13:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 12) 24-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 25-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) 28-09-2017 13:00

Učionica14

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 30-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 30-09-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 27-09-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 25-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodna ekonomija (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 28-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 27-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Programski jezici I dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 27-09-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 25-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 28-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 28-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Programski jezici II dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 28-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 27-09-2017 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 27-09-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 16) dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 12) 24-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Turistička geografija dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-09-2017 15:00

Laboratorija 5

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Branka Paunović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-09-2017 16:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Osiguranje (bol. 07) 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva dr Slobodanka Jovin 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nemački poslovni jezik I Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nemački poslovni jezik II Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Nemački poslovni jezik III Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 12) 18-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 18-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 12) 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 07) 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 19-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (bol. 12) 19-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 24-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 25-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 24-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 24-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima dr Ljiljana Jović 18-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 19-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 25-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ruski poslovni jezik 1 Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ruski poslovni jezik 2 Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 23-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 25-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Zoran Marošan 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa dr Ivana Jošanov Vrgović 28-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 28-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 28-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo dr Vladimir Zakić 27-09-2017 11:00

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Vladimir Zakić 27-09-2017 11:00

Učionica9

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 27-09-2017 13:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 27-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2017 13:00

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2017 13:00

Učionica9

Osnovi turizma (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2017 13:00

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2017 13:00

Učionica9

Projektovanje algoritama (bol. 16) dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 29-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 16) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 23-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) dr Branko Latinović 25-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Vladimir Zakić 27-09-2017 11:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 28-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 28-09-2017 16:00

Učionica13

Učionica14

Diskretne matematičke strukture (bol. 16) dr Sanja Lončar 27-09-2017 16:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 27-09-2017 16:00

Učionica12

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (bol. 16) dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Ana Jovičić Vuković 29-09-2017 13:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 28-09-2017 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica16

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 30-09-2017 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 16) Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ruski poslovni jezik 3 Tamara Popović 20-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 20-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Francuski poslovni jezik 1 Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Francuski poslovni jezik 2 Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Francuski poslovni jezik 3 Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 16) Tamara Verežan 20-09-2017 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (bol. 07) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) mr Leonard Salai 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Predrag Ranitović 21-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Ekonomika javnog sektora dr Marija Vuković 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 28-09-2017 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 27-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Internet marketing dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Softverski inženjering (bol. 07) dr Vlado Krunić 27-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika turizma dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Operativni sistemi (bol. 16) dr Predrag Ranitović 21-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Informacioni sistemi (bol. 16) dr Branko Latinović 25-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 30-09-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 25-09-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 25-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Teorija grafova (bol. 16) dr Dragan Jočić 21-09-2017 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Predrag Ranitović 21-09-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Psihologija (bol. 16) dr Maja Vukadinović 22-09-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Javne finansije (bol. 12) dr Marija Vuković 26-09-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Trgovinski menadžment (bol. 12) mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) 21-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Matematika (bol. 16) dr Dragan Jočić 21-09-2017 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-09-2017 12:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 23-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 22-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 26-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Uvod u programiranje (bol. 16) dr Ninoslava Savić 29-09-2017 11:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 29-09-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Dejan Živkov 19-09-2017 13:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 27-09-2017 15:00

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje dr Željko Račić 24-09-2017 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Učionica16