Izaberite stranicu

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok održaće se 13. i 14. septembra.


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Poslovanje medija (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 07) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Jočić dr Dragan 27-09-2018 09:00

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 28-09-2018 13:00

Učionica12

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 28-09-2018 13:00

Učionica12

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Ekonomija znanja (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 20-09-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 20-09-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 18-09-2018 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 18-09-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Programski jezici I (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Programski jezici II (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Softverski inženjering (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 18-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 18-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Ruski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Ruski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 24-09-2018 11:00

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 24-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Monetarne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 18-09-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 18-09-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 20-09-2018 11:00

Učionica11

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 20-09-2018 11:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić Vladimir 20-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić Vladimir 20-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 18-09-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 18-09-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 19-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 24-09-2018 11:00

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Berzansko poslovanje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 18-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 18-09-2018 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 18-09-2018 13:00

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 18-09-2018 13:00

Učionica9

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 18-09-2018 11:00

Učionica14

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 18-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Pavkov dr Ivan 18-09-2018 11:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 18-09-2018 13:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) Stanković dr Željko 18-09-2018 13:00

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 18-09-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 18-09-2018 15:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 27-09-2018 09:00

Učionica12

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 18-09-2018 13:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Jovanović dr Miroslav 18-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 19-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 27-09-2018 09:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 27-09-2018 09:00

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić Vladimir 20-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 12) Zakić Vladimir 20-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr SanjaKrunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 20-09-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 20-09-2018 13:00

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 20-09-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-09-2018 09:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 20-09-2018 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (MS) (Bol. 17) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (Bol. 17) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Ruski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Pre Bol.) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 28-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 28-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Globalizacija (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (MS) (Bol. 17) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Bankarsko poslovanje (Bol. 17) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne strategije (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 28-09-2018 13:00

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 27-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 07) Jočić dr Dragan 27-09-2018 09:00

Učionica12

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Softverski inženjering (Bol. 07) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena integrisanih razvojnih alata (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Objektno-orijentisano projektovanje (Pre Bol.) Latinović dr Branko 18-09-2018 13:00

Učionica9

Internet marketing (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sistemi za elektronsko učenje (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 25-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Peković dr Drinka 20-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Pre Bol.) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 19-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 18-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 20-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 24-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-09-2018 16:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 25-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 27-09-2018 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 24-09-2018 15:00

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 20-09-2018 09:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 26-09-2018 09:00

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 24-09-2018 11:00

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 24-09-2018 17:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 26-09-2018 11:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 19-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Krunić dr Vlado 27-09-2018 11:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 20-09-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 27-09-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 28-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 24-09-2018 11:00

Učionica12

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 28-09-2018 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 24-09-2018 11:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 18-09-2018 16:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 25-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 20-09-2018 15:00

Učionica12

Učionica13

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 27-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 18-09-2018 13:00

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 18-09-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 27-09-2018 15:00

Učionica14

Učionica16

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 27-09-2018 09:00

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16