Izaberite stranicu

Prijava ispita za oktobarski ispitni rok biće održana 12.,13., i 14.09.2019.


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić dr Vladimir 27-09-2019 12:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 18-09-2019 11:00

Učionica13

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 27-09-2019 16:00

Laboratorija 3

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 26-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 12) Zakić dr Vladimir 27-09-2019 12:00

Učionica16

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 24-09-2019 12:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Marketing u turizmu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u robotiku (Bol. 16) Stanković dr Željko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) Stanković dr Željko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 4

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 24-09-2019 12:00

Učionica16

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 21-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 26-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) Zakić dr Vladimir 27-09-2019 12:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 25-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Turistička geografija (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Pavkov dr Ivan 19-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 25-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 18-09-2019 11:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Pavkov dr Ivan 19-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Kisin Nina 19-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 19-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Digitalni marketing (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Internet stvari (Bol. 16) Krunić dr Vlado 24-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 26-09-2019 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 18-09-2019 09:00

Učionica10

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 18-09-2019 11:00

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 23-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 23-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 23-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 26-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić dr Vladimir 27-09-2019 12:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 12) Stanković dr Željko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 26-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 21-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 24-09-2019 12:00

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 21-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 27-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 26-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 27-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 21-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 25-09-2019 11:00

Učionica14

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 23-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 18-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 24-09-2019 13:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 24-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 25-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Učionica16

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 25-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 26-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 26-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 27-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić dr Vladimir 27-09-2019 12:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 21-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 23-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 23-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Stanković dr Željko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 18-09-2019 09:00

Učionica11

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 23-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 28-09-2019 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Stanković dr Željko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Stanković dr Željko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 4

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 23-09-2019 11:00

Laboratorija 3

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 28-09-2019 11:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 20-09-2019 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 17-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 20-09-2019 16:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 21-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 17-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 19-09-2019 14:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 23-09-2019 15:00

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 25-09-2019 14:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment događaja (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 21-09-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 23-09-2019 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 23-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 23-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 19-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 23-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 25-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 26-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 25-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-09-2019 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 24-09-2019 18:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 27-09-2019 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 27-09-2019 09:00

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 28-09-2019 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica14

Učionica16