Izaberite stranicu

Prijava ispita za oktobarski rok će biti od 08. do 09. septembra 2021. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  07.09.2021 . godine u 14h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do  07.09.2021 , kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

https://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Programski jezici I (Pre Bol.) Petrović dr Vera 23-09-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Programski jezici II (Pre Bol.) Petrović dr Vera 23-09-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 22-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 21-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 11-09-2021 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Petrović dr Vera 23-09-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Baze podataka (Bol. 07) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) Pavlović dr Nataša 11-09-2021 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 22-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Baze podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 21-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Digitalni marketing (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 21-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 22-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 22-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 22-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Uvod u programiranje (Bol. 16) Petrović dr Vera 23-09-2021 12:00

Laboratorija 3

Učionica9

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 18-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 23-09-2021 10:00

Laboratorija 5

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Računarske mreže (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 21-09-2021 09:00

Laboratorija 3

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Mikalački dr Mirjana 22-09-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 14-09-2021 09:00

Laboratorija 3

Učionica8

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Baze podataka (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 21-09-2021 09:00

Laboratorija 3

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 23-09-2021 10:00

Laboratorija 5

Digitalni marketing (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica12

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 11-09-2021 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 16-09-2021 09:00

Učionica13

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 21-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 15-09-2021 13:00

Učionica11_KP

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 22-09-2021 09:00

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 14-09-2021 11:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 14-09-2021 11:00

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Momčilović dr Mirela 14-09-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 11-09-2021 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment događaja (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 12-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 21-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 18-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 21-09-2021 13:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Obradović dr Jelena 18-09-2021 09:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 21-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 19-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 17-09-2021 13:00

Učionica22_KP

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 17-09-2021 13:00

Učionica22_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 14-09-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 14-09-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 14-09-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 22-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 23-09-2021 17:00

Učionica14

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-09-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 21-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 20-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 12-09-2021 13:00

Laboratorija 3

Učionica16

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 19-09-2021 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 18-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 13-09-2021 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) Jošanov Vrgović dr Ivana 13-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 19-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 19-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) Roganović dr Milijana 17-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 20 dls) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 18-09-2021 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 20 dls) Japundžić dr Miloš 20-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 20 dls) Maksimović dr Branka 21-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 11-09-2021 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 23-09-2021 17:00

Učionica12

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) Ljubojević dr Gordana 23-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 14-09-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 22-09-2021 17:00

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 15-09-2021 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 15-09-2021 12:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 18-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Javne finansije (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 23-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 12-09-2021 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika Papić Blagojević dr Nataša 16-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Osiguranje (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 17-09-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) Tomašević dr Stevan 14-09-2021 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 14-09-2021 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 19-09-2021 09:00

Učionica16

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 22-09-2021 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16