Izaberite stranicu

Prijava ispita za oktobarski rok će biti 13. septembra 2022. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 10.09.2022. godine u 12h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Molbe za istovremeno polaganje kolokvijuma i ispita moraju biti izvršene zaključno sa 12.09.2022.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku

 


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-09-2022 13:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 19-09-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-09-2022 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 21-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 21-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 21-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 18-09-2022 10:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 19-09-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 19-09-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 17-09-2022 10:00

Laboratorija 4

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 23-09-2022 13:00

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 26-09-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 26-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 26-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 18-09-2022 10:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 23-09-2022 13:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 16-09-2022 12:00

Učionica12

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 26-09-2022 09:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 16-09-2022 12:00

Učionica12

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 23-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 26-09-2022 09:00

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 26-09-2022 09:00

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 23-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 21-09-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 21-09-2022 12:00

Učionica12

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica7

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 23-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 23-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 23-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 15-09-2022 11:30

Laboratorija 4

Učionica7

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 21-09-2022 12:00

Učionica12

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 26-09-2022 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 15-09-2022 11:30

Laboratorija 4

Učionica7

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 21-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 22-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 22-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 26-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 26-09-2022 13:00

Laboratorija 3

Učionica8

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 23-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 26-09-2022 17:00

Laboratorija 3

Učionica7

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 23-09-2022 09:00

Učionica8

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 18-09-2022 10:00

Učionica13

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 22-09-2022 09:00

Učionica12

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 26-09-2022 09:00

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 23-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 26-09-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-09-2022 13:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 23-09-2022 13:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 21-09-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 15-09-2022 13:00

Učionica12

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 16-09-2022 12:00

Učionica12

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 24-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 24-09-2022 10:00

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar2

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 19-09-2022 16:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 24-09-2022 10:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 24-09-2022 10:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 21-09-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 26-09-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 23-09-2022 16:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 22-09-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica7

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 22-09-2022 17:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 23-09-2022 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 17-09-2022 10:00

Laboratorija 4

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 19-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 24-09-2022 10:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 23-09-2022 16:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 26-09-2022 09:00

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 19-09-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 20-09-2022 13:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 15-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 15-09-2022 15:00

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 24-09-2022 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 25-09-2022 15:00

Učionica12

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 26-09-2022 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 22-09-2022 09:00

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 15-09-2022 12:00

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 16-09-2022 12:00

Učionica12

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 15-09-2022 09:00

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 21-09-2022 13:00

Amfiteatar2

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 18-09-2022 10:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 21-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 20-09-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 24-09-2022 10:00

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 21-09-2022 12:00

Učionica12

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 25-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 23-09-2022 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 22-09-2022 09:00

Učionica12

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 16-09-2022 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 16-09-2022 13:00

Učionica13

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 17-09-2022 10:00

Učionica12

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 18-09-2022 10:00

Učionica13

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 18-09-2022 15:00

Učionica12

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 17-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Laboratorija 5

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 24-09-2022 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 21-09-2022 09:30

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 25-09-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica12

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 25-09-2022 10:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 19-09-2022 13:00

Učionica13