Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 10-10-2015 17:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 08-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 09-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 10-10-2015 17:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-10-2015 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 09-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 09-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Енергетска безбедност (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 07-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 08-10-2015 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 10-10-2015 17:00

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 08-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 09-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 07-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-10-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 07-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 09-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) 07-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 08-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународна економија (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-10-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2015 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Учионица16

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-10-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 09-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 09-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 10-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Учионица16

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 09-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 07) 10-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена информационих технологија (bol. 07) 08-10-2015 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Електронски системи плаћања (bol. 12) 08-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-10-2015 14:00

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-10-2015 14:00

Учионица16

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 09-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 10-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 09-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 10:00

Амфитеатар1

Учионица10

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) 07-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 08-10-2015 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 09-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) 07-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 07-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Основи менаџмента (bol. 12) 08-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 09-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 08-10-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 10-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Социологија (bol. 12) 10-10-2015 14:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 08-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) 09-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 09-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословање медија (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 10-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 07-10-2015 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 07-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 08-10-2015 09:00

Амфитеатар2

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 10-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примена интернет технологија (bol. 07) 10-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица10

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) 07-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 07) 08-10-2015 09:00

Амфитеатар2

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) 08-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-10-2015 14:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 08-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 09-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 09-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (bol. 12) 08-10-2015 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 10-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 08-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 09-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (bol. 12) 10-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно право (bol. 07) 09-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 09-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 09-10-2015 11:00

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 10-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Социологија (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Менаџмент медијских система (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пословање медија (bol. 12) 10-10-2015 14:00

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 09-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 12) 07-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 08-10-2015 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 08-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица10

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 09-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 09-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 07-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 09-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 10-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-10-2015 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица10

Принципи јавне администрације (bol. 07) 09-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 07-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2015 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 07-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Учионица16

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 07-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 08-10-2015 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 08-10-2015 11:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 09-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 08-10-2015 17:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 10-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање квалитетом (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 08-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 09-10-2015 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 08-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-10-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 09-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица10

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Амфитеатар1

Учионица10

Међународно пословно право (bol. 07) 09-10-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-10-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 09-10-2015 14:00

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16