Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 10-10-2015 17:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 08-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 09-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 10-10-2015 17:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Softverski inženjering (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-10-2015 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 09-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 09-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Energetska bezbednost (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 07-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 08-10-2015 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 10-10-2015 17:00

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 08-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 09-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 07-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-10-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 07-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 09-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) 07-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 08-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-10-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2015 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 09-10-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 09-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 09-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 10-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 07-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 07-10-2015 11:00

Učionica16

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 09-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 10-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 08-10-2015 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 08-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-10-2015 14:00

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-10-2015 14:00

Učionica16

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 09-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 09-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 10-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 09-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 10:00

Amfiteatar1

Učionica10

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 09-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) 07-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 08-10-2015 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 09-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 07-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) 07-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 07-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 08-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 09-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 08-10-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 10-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sociologija (bol. 12) 10-10-2015 14:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 08-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) 09-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 09-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 10-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 07-10-2015 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 07-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 08-10-2015 09:00

Amfiteatar2

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 10-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primena internet tehnologija (bol. 07) 10-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 10-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica10

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 07-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 07) 08-10-2015 09:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 08-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-10-2015 14:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 08-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 09-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 09-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (bol. 12) 08-10-2015 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 10-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 08-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 09-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (bol. 12) 10-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno pravo (bol. 07) 09-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 08-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 09-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 09-10-2015 11:00

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 09-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 10-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sociologija (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 10-10-2015 14:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovanje medija (bol. 12) 10-10-2015 14:00

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 10-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 09-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) 07-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 08-10-2015 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 08-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 08-10-2015 17:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica10

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 09-10-2015 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 09-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 09-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 09-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 07-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 09-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 10-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 10-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-10-2015 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 08-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica10

Principi javne administracije (bol. 07) 09-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 07-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 10-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 07-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 07-10-2015 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 07-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 07-10-2015 11:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 07-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 08-10-2015 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 08-10-2015 11:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 09-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 09-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-10-2015 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 08-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 08-10-2015 17:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 07-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 10-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-10-2015 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 08-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 09-10-2015 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 08-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 09-10-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 09-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 09-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 09-10-2015 17:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 10-10-2015 11:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica10

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 08-10-2015 17:00

Amfiteatar1

Učionica10

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 09-10-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 09-10-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 09-10-2015 14:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 09-10-2015 17:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16